Tuija Lindström, Handen, 1983 Reprofoto: Moderna Museet © Tuija Lindström

Stockholm Pride 2023

Guidade visningar

3.8 2023 – 4.8 2023

Stockholm

Följ med på guidade visningar under Stockholm Pride 2023! Vid två tillfällen hålls visningar i samlingsutställningarna ”Sömnlösa nätter” och ”Rosa segel” med fokus på identitet, blickar och queera liv. Kulturvetaren Emil Åkerö visar och berättar om konstnärer som Nils Dardel, Robert Mapplethorpe och Tuija Lindström.
foto av två stående brädor i utställningsrum
Matts Leiderstam, Rekonstruktion, 1989–2016 Foto: Tobias Fischer/Moderna Museet Bildupphovsrätt 2023

Torsdag 3 augusti 2023

Queera blickar

Pridevisning i ”Sömnlösa nätter – Från 1980-talet i Moderna Museets samling”

I utställningen ”Sömnlösa nätter” ser vi hur viktiga händelser som präglade 1980-talet gestaltas konstnärligt i fotografi, skulptur, måleri och film. Hit hör Berlinmurens fall och Internets lansering.

I konst- och kultursammanhang blir även aidskrisen påtaglig, och många konstnärer påverkades starkt av både sjukdomen och den homofobi som följde.

Utifrån konstverk av konstnärer som Matts Leiderstam, Tuija Lindström, David Wojnarowicz och Robert Mapplethorpe visar Emil Åkerö, kulturvetare, hur konstnärerna gestaltade samkönade begär och hiv som tema.

Fredag 4 augusti 2023

Samlade begär

Pridevisning i ”Rosa segel – Svensk modernism i Moderna Museets samling”

Utställningen ”Rosa Segel” lyfter fram några av de berättelser som präglar den svenska modernismen. Med verk från tidigt 1900-tal till 1940 speglas hur konstnärerna påverkades av samhällsförändringar och influenser från europeiska storstäder.

Den internationella konsten lockade, men också livsstilen i städer som Paris där det fanns större möjlighet att uttrycka sin identitet. Rolf de Maré kom till staden för att under 1920-talet, med sin partner Jean Björlin, skapa ett gränsöverskridande danskompani. I Sverige hade han varit hårt ansatt för sin normbrytande livsstil, och den enastående konstsamling han byggt upp med vännen Nils Dardels hjälp hade förlöjligats.

Med utgångspunkt i Rolf de Maré visar Emil Åkerö, kulturvetare, hur konstnärer som Ivar Lönnberg och Nils Dardel förhöll sig till och gestaltade sina begär i en tid med låg tolerans för ett liv utanför normen.

Målning, en man ligger omgiven av vänner med lidande uttryck på läpparna
Nils Dardel, Den döende dandyn, 1918 Foto: Prallan Allsten / Moderna Museet