Stillbild ur "Black and Blue"

Rashid Johnson, Black and Blue, 2021 Stillbild ur film © Rashid Johnson

The Physics of Black Art Or, Must Blackness Be Visible?

Samtal

24.11 2023

Stockholm

Välkommen till ett samtal om den komplexa politiken kring ”Black Art”, och varför svarta bildkonstnärer ofta är i strid med akademiska teoretiker om begreppet svart identitet. Med utgångspunkt i begrepp som historia och ras tar forskaren Michelle M. Wright med oss genom filosofi, geografi, teoretisk partikelfysik och bildkonst för att slutligen svara på frågan om ”blackness” måste vara synlig i konsten.

I samtalet belyser forskaren Michelle M. Wright bland annat några av de frågor som utställningen ”Sju rum och en trädgård: Rashid Johnson och Moderna Museets samling” tar upp. Med utgångspunkt i begrepp som historia och ras tar Wright med oss genom filosofi, geografi, teoretisk partikelfysik och bildkonst för att slutligen svara på frågan om ”blackness” måste vara synlig i konsten.

Moderator för samtalet är John-Paul Zaccarini, professor i scenkonst för kroppsliga och vokala praktiker och föreståndare för forskningsprojektet FutureBrownSpace vid Stockholms konstnärliga högskola.

Föreläsningen är ett samarbete mellan FutureBrownSpace och Stockholms konstnärliga högskola.

Michelle M. Wright

Michelle M. Wright är College of Arts and Sciences Distinguished Professor of English vid Emory University i Atlanta, Georgia, USA, där hon undervisar i afrikanamerikanska och svarta europeiska litterära traditioner, samt seminarier om teoretisering av etnicitet och tillhörighet i svarta och afrikanska diasporastudier.

Wright är författare till ”Becoming Black: creating identity in the African diaspora” (2004) och ”Physics of Blackness: Beyond the Middle Passage Epistemology” (2015), och arbetar för närvarande med ett nytt projekt, preliminärt med titeln ”Afroeuropolis and the Agency of Space”, som tittar på hur svarta författare från hela diasporan föreställer sig synen på Västeuropa.

Michelle M Wright
Michelle M Wright