KÖP BILJETT. Åtgärder för att minska smittspridningen av coronaviruset

Svartvitt porträttfotografi.

Ebba-Lisa Roberg, Titel saknas, 1927. Bromoljefotografi.

Titta in i lady Barclays salong

Livesänt curatorsamtal

18.6 2021

Stockholm

Titta in i lady Barclays salong och upptäck piktorialismen, den första konstfotoströmningen. Många framträdande fotografer verkade inom stilen som var rådande från 1890-talet och några decennier framåt. Anna Tellgren, curator och Karin Malmquist, programintendent, samtalar om piktorialismen samt några av de cirka 300 målningar och fotografier som du kan se i utställningen ”I lady Barclays salong”.

I lady Barclays salong

Genom ett urval på drygt 300 verk från Nationalmuseums och Moderna Museets rika samlingar ger utställningen en inblick i tidens visuella kultur. Huvuddelen av materialet är svenskt men det finns även internationella utblickar.

Under tiden från 1800-tales slut fram till det första världskriget var piktorialismen den stil som de mest framträdande fotograferna verkade inom. Stilen uppkom med inspiration från impressionism, symbolism och naturalism och var den första internationella konstfotoströmningen.

Perioden runt 1900 är också ett spännande skede inom måleriet.  De konstnärer som presenteras med fotograferna tillhörde en mellangeneration, som inspirerade av japansk konst, jugendstilens linjespel och symboliskt tänkande, utgjorde en viktig länk mellan 1880-talets stora nationalmålare och den framväxande expressionismen och andra modernistiska riktningar under 1900-talets första årtionden.

Mer om utställningen: I lady Barclays salong