Förköpsbiljett krävs till utställningen Giacometti, gäller även barn och övriga med fri entré. Köp/boka biljett

Svartvitt fotografi av Ferdinand Flodin

Ferdinand Flodin, Porträtt av en ung dam, 1922 Bromoljefotografi monterat på kartong.

Konst och fotografi runt sekelskiftet 1900

19.6 – 17.10 2021

Stockholm

Utställningen tar avstamp i Moderna Museets och Nationalmuseums rika samlingar av konst och fotografi och sträcker sig från 1800-talets slut fram till det första världskriget. Under denna period var piktorialismen den stil som många av de mest framträdande fotograferna verkade inom och stilen uppkom med inspiration från impressionism, symbolism och naturalism.

Piktorialism blev den första internationella konstfotoströmningen och hade många aktiva medlemmar runt om i Europa och USA. Sverige var i utkanten av denna rörelse, men stilen fick fäste även här och hade flera betydande utövare från både amatör- och yrkesfotografiskt håll. Inom måleriet var denna period en brytningstid mellan de mer konservativa kretsarna vid konstakademierna och de yngre konstnärerna som reste utomlands och inspirerades till ett friare sätt att måla. Utställningen kommer att lyfta fram verk av både framträdande fotografer och målare från perioden.

Curator: Anna Tellgren

Utställningen visas på plan 2

Karta över Moderna Museet

Mer om utställningen