Svartvitt porträttfotografi

Henry B. Goodwin, Lady Barclay, 1921

I lady Barclays salong

Konst och fotografi runt 1900

19.6 2021 – 9.1 2022

Stockholm

Åren från 1890 fram till första världskriget var i Sverige en kulturell storhetstid. I utställningen möter du periodens vackra fotografi inom stilen piktorialism men också ett urval av måleri. Med drygt 300 verk från Moderna Museets och Nationalmuseums rika samlingar får vi en inblick i konsten vid den här tiden.

I lady Barclays salong skapar vi ett möte mellan fotografer, målare, deras vänner och publik. Det fullständiga namnet på lady Barclay, som givit utställningen sitt namn, var lady Sarita Enriqueta Barclay. Hon var gift med en engelsk diplomat och paret bodde i Stockholm under några år runt 1921. Då porträtterades hon vid ett flertal sittningar hos fotografen Henry B. Goodwin. Vi kan anta att hon var en del av huvudstadens societetsliv och deltog på vernissager, middagar och andra begivenheter.

I utställningen får du möjligheten att se runt 300 verk av både framträdande fotografer och målare från Moderna Museets och Nationalmuseums samlingar. Däribland verk av Anna Boberg, Helmer Bäckström, Julia Margaret Cameron, Uno Falkengren, Gustaf Fjæstad, Ferdinand Flodin, Henry B. Goodwin, John Hertzberg, Gösta Hübinette, Eugène Jansson, Nicola Perscheid och Ture Sellman.

Mer om konstnärerna: Biografier

Svartvitt fotografi.
Otto, Flicka i stol, ca 1892. Reprofoto: Prallan Allsten/Moderna Museet
Målning av August Strindberg.
August Strindberg, Underlandet, Sign. 1894. Olja på papp.

Åren kring det förra sekelskiftet

Under åren kring det förra sekelskiftet framträdde en rad starka personligheter inom litteratur, musik, konst och arkitektur. Samtidigt byggde mecenater som prins Eugen och Ernest Thiel upp sina stora samlingar. På Konst- och Industriutställningen 1897 i Stockholm, och några år senare den Baltiska utställningen 1914 i Malmö, presenterades avdelningar med konst och fotografi.

Utställningen ”I lady Barclays salong” ger en inblick i den här tidens visuella kultur och huvuddelen består av svenskt material med ett antal internationella utblickar. Verken kom till från 1800-talets slut fram till 1930, under en period då piktorialismen utvecklades inom fotografin. Stilen har hämtat inspiration från impressionism, symbolism och naturalism och det fördes heta diskussioner om hur man skulle åstadkomma ett konstnärlig fotografi.

Den tekniska utvecklingen hade gjort att fler kunde ägna sig åt att fotografera och i kontrast till amatör- och yrkesfotografer ville piktorialisterna lyfta fram hantverket. Piktorialisternas bilder känns igen genom sin suddighet, softfokus och en färgskala som går från bruna, jordiga toner till starkare kulörer i rött och blått. De arbetade med olika kopieringsmetoder i syfte att skapa eller ”måla” på fotopapperet. Detta blev den första internationella konstfotoströmningen som hade många framstående utövare runt om i Europa och USA.

Mer om piktorialism och fotografiska tekniker: Fotografiska tekniker och material under åren runt 1900

Titta in i lady Barclays salong: Livesänt curatorsamtal live

Anna Tellgren, curator och Karin Malmquist, programintendent, samtalar om piktorialismen samt några av de cirka 300 målningar och fotografier som du kan se i utställningen. Ett livesänt curatorsamtal från 18 juni 2021.

Brytningstid för måleriet

Inom måleriet var denna period en brytningstid mellan de mer konservativa kretsarna vid konstakademierna och de yngre konstnärerna som reste utomlands och inspirerades till ett friare sätt att måla. Inflytandet från den franske konstnären Paul Gauguin och från Pont-Aven-skolan var betydande hos de svenska konstnärerna, som skapade konst utifrån symbolistiskt tänkande och syntetisk form. Idéer spreds nu enklare genom massproducerade bilder i böcker, planschverk och tidskrifter. Konstnärerna behövde inte alltid resa utomlands för att se det senaste, men studieresor till konstmetropolen Paris var fortfarande viktiga, även om Berlin, München, Dresden och Hamburg tog över vid 1800-talets slut. För svenskarna blev också Köpenhamn med sina internationella relationer och utställningar en naturlig samlingsplats.

Mer om utställningen: I lady Barclays salong – konst och fotografi runt 1900

Curator: Anna Tellgren

Bilder

fotografi av John Hertzberg.
John Hertzberg, Titel saknas, 1903. Gummiförfarande.
Målning av J.M.W. Turner.
Joseph Mallard William Turner, Utsikt från Deal Olja på papper.
Svartvitt fotografi med tre personer på rad.
Uno Falkengren, Nöd, 1917. Sepiaplatinotyp monterat på papper.
Svartvitt porträttfotografi.
Henry B. Goodwin, Carin, 1920. Reprofoto: Prallan Allsten/Moderna Museet

Mer om utställningen