Interiör av galleri på Nationalmuseum.

Foto från Nationalmuseets moderna sal, 1932

Två museer – en historia

Om Nationalmuseum & Moderna Museet

27.11 2021

Stockholm

Lär dig mer om Moderna Museets och Nationalmuseums gemensamma bakgrund. Välkommen till ett samtal där intendenter från museerna möts för att diskutera och ge perspektiv på vår sammantvinnade historia. Vi tar vår utgångspunkt ”I lady Barclays salong” där verk från både vår egen fotografiska samling och målningar från Nationalmuseum ingår.

Visste du att Moderna Museet ursprungligen var en ”avdelning för modern konst” inom Nationalmuseum – och att det inte var förrän 1999 som museerna blev två separata statliga myndigheter?

Ta del av ett samtal där intendenter från Moderna Museet och Nationalmuseum möts för att diskutera museernas gemensamma historia. Som utgångspunkt tar vi utställningen ”I lady Barclays salong” där verk från båda museerna ingår. Få inblick bakom kulisserna, lär dig mer om bakgrunden till varför samlingarna ser ut som de gör och ta del av en och annan anekdot.

Hur kommer det sig att Nationalmuseum har en samling med konsthantverk och design som täcker en period från medeltiden fram till idag? Och varför har Moderna Museet en fotografisk samling från 1800-talet till idag?

När ett museum blir två uppstår ofrånkomligen frågan om hur samlingen ska delas, och för Moderna Museet och Nationalmuseum kom skiljelinjen att dras vid år 1900. Delningar kan dock vara komplicerade och har genom åren gett upphov till diskussion, därför finns här många frågor att söka svar på.

Varmt välkommen till ett samtal om två systermuseers spännande historia.