Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Brilloboxar i utställningen Andy Warhol på Moderna Museet i Stockholm

Brilloboxar i utställningen Andy Warhol på Moderna Museet i Stockholm, 1968. Foto: Nils-Göran Hökby

Värde, Warhol och Brillo Business

Ett seminarium om Andy Warhol Business Art

14.2 2019

Stockholm

Välkommen till en paneldiskussion om begrepp som värde, prissättning och branding – med speciell tonvikt vid Andy Warhol. Med utgångspunkt i Lisanne Skylers dokumentärfilm ”Brillo Box (3 ¢ off)” som berättar om hur priset på en Brillo-box av Warhol steg från 9 000 kronor 1969 till 27 miljoner kronor 2010 samtalar panelen om vilken roll som myt och verklighet spelar om konsten som vara.

Paneldeltagare

Medverkande i panelen är regissören av dokumentärfilmen ”Brillo Box (3¢ off)”, Lisanne Skyler; Erik Modig, professor i marknadsföring på Handelshögskolan; Karina Ericsson Wärn, rektor på Beckmans Designhögskola; Pierre Guillet de Monthoux, ledare för SSE Art Initiative; Isak Nilson, forskarassistent på SSE Art Initiative; John Peter Nilsson, curator för ”Warhol 1968” på Moderna Museet.

Se dokumentärfilmen om en av Andy Warhols Brillo Boxar: Brillo Box (3 ¢ off) – En dokumentärfilm av Lisanne Skyler från 2016