Meditation framför Hilma af Klints verk

Installationsvy från Hilma af Klint – De tio största, 2022 © Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet

Visningar med meditation

Hilma af Klint – De tio största

6.10 2022 – 4.1 2023

Stockholm

Följ med på en visning med det andliga och existentiella i konsten i fokus. Under hösten och vintern kan du delta i en visning med meditation efter öppettid då lugnet lagt sig i museet och i utställningen ”Hilma af Klint – De tio största”.

Tillsammans utforskar vi Hilma af Klints (1862–1944) sätt att närma sig och uttrycka det andliga eller dimensioner bortom det synliga. Det blir ett möte med konsten utifrån närvaro till alla våra sinnen. Dessa blir utgångspunkt till kontemplation och reflekterande samtal i samband med visningen.

Därefter leder konstpedagog Jessica Eldenstjärna en guidad meditation. Vi utgår från andningen och lägger märke till vad som händer i kroppen när vi vänder uppmärksamheten inåt.

Hilma af Klints ”De tio största” hör till de mest storslagna verken i hennes konstnärskap. Serien ingår i ”Målningarna till templet”, det omfattande uppdrag hon antagit och som förmedlats till henne genom andeväsen. Här söker Hilma af Klint förstå och ge form åt denna icke-synliga verklighet samt skildra människans andliga utveckling och evolution från födsel till död genom fyra olika tidsåldrar: barndomen, ynglingaåldern, mannaåldern och ålderdomen.

Jessica Eldenstjärna är konstpedagog på Moderna Museet, uttryckande konstterapeut och konstnär.