Hilma af Klint, De tio största, nr 7, Mannaåldern, grupp IV, 1907 © Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Foto: Albin Dahlström / Moderna Museet

Hilma af Klint

De tio största

22.9 2022 – 8.1 2023

Stockholm

Möt Hilma af Klint när hennes ”De tio största” åter visas på museet under hösten 2022. Målningarna presenteras tillsammans med ett urval akvareller och en serie handkolorerade fotografier av ”De tio största” som aldrig tidigare visats i sin helhet.

Hösten 1907 påbörjar konstnären Hilma av Klint (1862-1944) den första målningen i serien ”De tio största”. Arbetet med de tio målningarna pågår under 40 dagar och resultatet hör till de mest storslagna i hela konstnärskapet. Serien ingår i ”Målningarna till templet”, det ett omfattande uppdrag hon antagit två år tidigare och som förmedlats till henne genom andeväsen. Att försöka förstå och ge form åt denna icke-synliga verklighet kom att sysselsätta Hilma af Klint under resten av hennes liv.

Under många år höll konstnären målningarna gömda i väntan på att omvärlden skulle vara redo att ta emot dem. Nu, drygt 100 år senare, hyllas Hilma af Klints konstnärskap världen över.

Evolution och andliga sfärer

De tio störstas väldiga format skiljer dem från konstnärens övriga verk. I de gigantiska formaten (3,28×2,40 meter) skildras människans fyra åldrar: Barnaåldern, Ynglingaåldern, Mannaåldern och Ålderdomen.

Ett centralt tema i ”De tio största” liksom i konstnärskapet är evolutionen, men snarare än den fysiska utvecklingen från en existensform till en annan fokuserar Hilma af Klint på utvecklingen i den andliga sfären.

Intresset för andlighet och teosofi delade hon med många andra samtida.

Tempera på papper uppfodrad på duk
Hilma af Klint, De tio största, nr 1, Barnaåldern, grupp IV, 1907 © Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Photo: Albin Dahlström / Moderna Museet

Första gången sedan 2013

Genom Moderna Museets nära samarbete med Stiftelsen Hilma av Klints Verk kan besökarna under hösten 2022, för första gången sedan 2013, åter möta Hilma af Klints ”De tio största” i Stockholm.

Detta tillsammans med ett urval akvareller och en serie handkolorerade fotografier av ”De tio största” som aldrig tidigare visats i sin helhet.

Tempera på papper uppfodrad på duk
Hilma af Klint, De tio största, nr 9, Ålderdomen, grupp IV, 1907 © Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Photo: Albin Dahlström / Moderna Museet