Foto av en person som sitter framför en rad små målningar

Installationsvy Meditation, 2021 Foto: Moderna Museet

Visningar med meditation

21.5 2024

Stockholm

Följ med på visning med meditation. Tillsammans med konstpedagogen Jessica Eldenstjärna utforskar vi konstverk som närmar sig andliga dimensioner på olika sätt.

Tillsammans med konstpedagogen Jessica Eldenstjärna utforskar vi konstverk som närmar sig andliga dimensioner på olika sätt. Det blir ett möte med konsten utifrån närvaro till alla våra sinnen. Vi ser ett urval konstverk med olika inriktning vid varje tillfälle. Dessa blir utgångspunkt till kontemplation och reflekterande samtal i samband med visningen.

Därefter leder Jessica Eldenstjärna en guidad meditation. Vi utgår från andningen och lägger märke till vad som händer i kroppen när vi vänder uppmärksamheten inåt.

Jessica Eldenstjärna är konstpedagog på Moderna Museet, uttryckande konstterapeut och konstnär och håller i visning med meditation.

Jessica Eldenstjärna. Foto: My Matson

Meditera hemma!

Upplev en guidad meditation hemifrån med Jessica Eldenstjärna. Filmen spelades in i utställningen ”Hilma af Klint – De tio största” som visades under hösten 2022.

Kalender

Foto av en person som sitter framför en rad små målningar
  • Guidad visning,
  • Meditation
  • På svenska

Visning med meditation