Group 2

Wassily Kandinsky, Improvisation Nr 2, Trauermarsch | Improvisation nr 2, Sorgmarsch, 1908 © Wassily Kandinsky

Faktureringsuppgifter

Publicerad 10 december 2015 · Uppdaterad 31 augusti 2017