Group 2

Wassily Kandinsky, Improvisation Nr 2, Trauermarsch | Improvisation nr 2, Sorgmarsch, 1908 © Wassily Kandinsky

Faktureringsuppgifter

Ska du skicka en faktura till museet? Här hittar du de uppgifter du behöver samt museets bankuppgifter.

Vi tar endast emot e-fakturor, i första hand via PEPPOL-nätverket. Vi tar emot Svefaktura version 1 eller 2. Vi accepterar inte pdf-fakturor.

Moderna Museets elektroniska adress i PEPPOL: 0007:2021005091.

Skicka e-faktura till Moderna Museet

Lag med krav på e-faktura

Från och med den 1 april 2019 gäller lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Lagen innebär att alla leverantörsfakturor ska vara elektroniska.

Med elektroniska fakturor avses i denna lag fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla dem automatiskt och elektronisk Observera att PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor inte är elektroniska enligt denna lag.

Moderna Museet använder Statens Servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Ni som kan e-faktura redan idag

Moderna Museet kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Moderna Museets PEPPOL-ID är 0007:2021005091. De format som Moderna Museet kan ta emot i PEPPOL nätverket är PEPPOL BIS Billing 3, Svefaktura 1.0 samt Svefaktura 5A 2.0.

Ett annat alternativ är att använda vår VAN-tjänst. Moderna Museet tar emot e-faktura i följande format: ”SFTI Svefaktura”. Moderna Museets parts-id/Orgnr är 2021005091 och vårt GLN är 7362021005093.

Ni som inte e-fakturerar idag

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med er systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Ett alternativ för den som skickar få fakturor är att skicka fakturor via en leverantörs- eller fakturaportal.

Ni kan kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal. Kontakta oss i så fall på e-faktura@modernamuseet.se så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Ni kan också ansluta er till Fakturaportalen (fakturaportalen.se) utan inbjudan från oss.

Kontakta oss

För frågor rörande e-faktura kontakta oss på e-faktura@modernamuseet.se.

Mer information

Mer information om e-faktura:
www.digg.se
www.sfti.se
www.skl.se

Mer information om lagen hittar du på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats: Frågor och svar obligatorisk e-faktura

Bankuppgifter Moderna Museet

Bankgiro: 5260-3420
Danske Bank
S – 111 46 Stockholm, Sweden
Account no: 1281 01 03526
BIC/SWIFT: DABASESX
IBAN: SE09 1200 0000 0128 1010 3526

VAT no: SE202100509101
Organisationsnummer: 2021005091

Publicerad 10 december 2015 · Uppdaterad 11 mars 2019