Group 2

Wassily Kandinsky, Improvisation Nr 2, Trauermarsch | Improvisation nr 2, Sorgmarsch, 1908 © Wassily Kandinsky

Faktureringsuppgifter

Ska du skicka en faktura till museet? Här hittar du de uppgifter du behöver samt museets bankuppgifter.

Vi tar helst emot e-fakturor, i första hand via PEPPOL-nätverket. Vi tar emot Svefaktura version 1 eller 2. Vi accepterar inte pdf-fakturor. Läs mer om att skicka e-faktura till oss längre ner på sidan.

Moderna Museets elektroniska adress i PEPPOL: 0007:2021005091.

Fram till april 2019 kan du också skicka pappersfaktura till:

Moderna Museet
FE 150
838 80 Frösön

Ange beställarreferens (för- och efternamn) på fakturan.

Bankuppgifter Moderna Museet

Bankgiro: 5260-3420
Danske Bank
S – 111 46 Stockholm, Sweden
Account no: 1281 01 03526
BIC/SWIFT: DABASESX
IBAN: SE09 1200 0000 0128 1010 3526

VAT no: SE202100509101
Organisationsnummer: 2021005091

Om att skicka e-faktura till Moderna Museet

Moderna Museet använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. Här kan du läsa om hur du ansluter dig för att skicka Svefakturor till oss.

Det finns flera sätt på vilka vi kan ta emot Svefakturor från er.

 1. Via PEPPOL
  I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.
  Adress i PEPPOL: 0007:2021005091
  Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).
  Mer information om PEPPOL finns hos Ekonomistyrningsverket: PEPPOL erbjuder en helhetslösning för e-inköp (Ekonomistyrningsverkets webbplats)
 2. Svefaktura med transportprofil Bas
  Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.
  E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
  Vår Partsidentitet: 2021005091 (vårt organisationsnummer)
  Transportmetod: Protokoll – SFTI Transportprofil BAS
  Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/5091Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI:s webbplats:  Svefaktura 1.0 – SFTI:s enkla faktura (SFTI:s webbplats)Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI´s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.
 3. Svefaktura via vissa operatörer
  Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:
  – Inexchange
  – Pagero
  – Visma SPCS
  – Crediflow
  – Tieto
  – BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.
 4. Integration
  Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-postadressen nedan.
 5. Leverantörsportal
  Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).
 6. Kontaktuppgifter
  Vår kontaktperson och mottagare av information och frågor i detta ärende är Barbro Fornåker, b.fornaker@modernamuseet.se

Mer om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor (länk till Ekonomistyrningsverkets webbplats)

Publicerad 10 december 2015 · Uppdaterad 24 september 2018