Färgglad skulptur utomhus på grönt gräs under blå himmel.

Alexander Calder, De fyra elementen, 1961. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet © Alexander Calder / Bildupphovsrätt 2016

Vi jobbar på Moderna Museet i Stockholm

E-postadresserna till Moderna Museets medarbetare finns inte utskrivna på webbplatsen. Lägg till @modernamuseet.se efter namnet inom parentes.

Ledning – stab

Gitte Ørskou (Director), överintendent

Katarina Swanström (k.swanstrom), Head of Development

Kommunikation

Tove Nilson (t.nilson), kommunikationschef

Mats Björndal (m.bjorndal), konferensansvarig
Camilla Carlberg (c.carlberg), intendent förmedling fristående program
Ulf Eriksson (u.eriksson), intendent audio-visuell förmedling
Annika Hansson Wretman (a.hanssonwretman), pressekreterare

Maria Jonsfjord (m.jonsfjord), konferensassistent
Fredrick Lewandowski (f.lewandowski), digital kommunikatör
My Matson (m.matson), fotograf
John Peter Nilsson (jp.nilsson), kommunikativ museistrateg

Johanna Palm (j.palm), webbredaktör
Lotta Sjöholm (l.sjoholm), webbansvarig
Nina Strollo (n.strollo), marknadskommunikatör

Museivärdar

Mi Morell Ahlenius (m.morellahlenius), gruppchef

Susanne Engkvist (s.engkvist), bokningsansvarig

Mark Bengtsson (m.bengtsson), arbetsledare
Eija Kultima (e.kultima), arbetsledare
Christian Skottvik (c.skottvik), arbetsledare
Ulrika Wedin (u.wedin), museivärd, tf. arbetsledare

Linda Andersson (l.andersson), museivärd
Fahad Asakereh, (f.asakereh), museivärd
Adam Blomqvist (a.blomqvist), museivärd
Christer Bäckström, (c.backstrom), museivärd

Hector Del Rio, (h.eguiadelrio), museivärd
Carolina Hindsjö (c.hindsjo), museivärd
Houda Mounahi (h.mounahi), museivärd
Jenny Hägglund (j.hagglund), museivärd
Annika Larsson (a.larsson2), museivärd

José Miguel Tur Pastor (j.turpastor), museivärd
Maja Molin (maja.molin), museivärd
Martina Molin (m.molin), museivärd
Antonello Motta (a.motta), museivärd

Helena Norell (h.norell), museivärd
Ljubomir Popovic (l.popovic), museivärd
Rigmor Roxner (r.roxner), museivärd
Jacob Varnauskas (j.varnauskas), museivärd

Butiken

Malin Wilson (m.wilson), butikschef

Kalle Adler Lagergren (k.adlerlagergren), lageransvarig
Annika Eriksson (a.eriksson), lageransvarig och inköpare
Johan Anderson (j.andersson), arbetsledare
Karin Dybeck (k.dybeck), arbetsledare (föräldraledig)
Louise Brolin (l.brolin), assistent, marknadsföring
Martina Bågenholm (m.bagenholm), inköpare

Andreas Danielsson (a.danielsson), order webshop
Amanda Forslöf (a.forslof), inköpare
John Landin (j.landin), försäljare (tjänstledig)
Linda McAllister (l.mcallister), administratör webshop
Annika Toijanen (a.toijanen), vikarierade arbetsledare

Utställningar & samling

Fredrik Liew (f.liew), avdelningschef och chefsintendent

Lena Essling (l.essling), intendent, rörlig bild och performance
Hendrik Folkerts (h.folkerts), intendent, internationell konst efter 1989 och utställningsansvarig
Annika Gunnarsson (a.gunnarsson), intendent, teckning och grafik
Asrin Haidari (a.haidari), intendent, svensk och nordisk konst efter 1974

Iris Müller-Westermann (i.mullerwestermann), senior intendent
Matilda Olof-Ors (m.olof-ors), intendent, svensk och nordisk konst fram till 1974
Anna Tellgren (a.tellgren), intendent, fotografi och forskningsansvarig
Jo Widoff (j.widoff), intendent internationell konst fram till 1989 och samlingsansvarig

Utställningsproduktion & samlingssamordning

Desirée Blomberg (d.blomberg), utställningssamordnare, gruppchef

Elisabeth Creutz (e.creutz), utställningsproducent
Olle Eriksson (o.eriksson), utställningsproducent
Ingela Hermansson (i.hermansson), lånesamordnare

Johanna Holm Norrvik (j.holmnorrvik), ansvarig långtidslån
Christina Wiklund (c.wiklund), samlingssamordnare

Förmedling

Philippa Couch (p.couch), gruppchef

Hillevi Berglund (h.berglund), konstpedagog
Nina Blom Bussoli (n.blombussoli), konstpedagog
Malin Hillberg (m.hillberg), konstpedagog

Ylva Hillström (y.hillstrom), intendent förmedling, särskilda målgrupper
Karin Malmquist (k.malmquist), intendent förmedling, program och visningar
Minoo Raghibi (m.raghibi), konstpedagog

Pernilla Stalfelt (p.stalfelt), konstpedagog
Anita Wernström-Pitcher (a.wernstrompitcher), intendent förmedling, barn, familj och skola 0-12 år
Helena Åberg (h.aberg), intendent förmedling, unga och skola 13-23 år

Publikationer

Teresa Hahr (t.hahr), publikationsansvarig, gruppchef

Eva Bergman (e.bergman), textredaktör
Albin Dahlström (a.dahlstrom), fotograf
Stefan Ståhle (s.stahle), bildredaktör
Emma Whelan (e.whelan), bildredaktör

Konservering och digital samlingsförvaltning

Karin Hermerén (k.hermeren), avdelningschef

My Bundgaard (m.bundgaard), konservator objekt/skulptur
Michaela Florescu (m.florescu), konservator objekt/skulptur
Marie Grima (m.grima), konservator objekt/skulptur Paradiset

Katarina Havermark (k.havermark), konservator måleri
Thérèse Lilliegren (t.lilliegren), konservator måleri
Krista Lough (k.lough), konservator fotografi

Annika Nelson (a.nelson), konservator måleri
Alison Norton (a.norton), konservator papper
Tanja Obradovic (t.obradovic), konservator

Digital samlingsförvaltning

Magdalena Youssefi (m.youssefi), gruppchef, konstdatabasansvarig

Tobias Fischer (t.fischer), fotograf
Ulrika Melin Fredholm (u.melinfredholm), projektledare konstdatabas
Mariana Rocha Figueira (m.rochafigueira), registrator konstdatabas
Catherine Woxmark Larsson (c.woxmark), registrator konstdatabas
Björn Hovdell (b.hovdell), databasadministratör

Museiteknik

Jörgen Jansson (j.jansson), avdelningschef

Kristian Adolfsson (k.adolfsson), säkerhetsansvarig
Fredrik Andersson (f.andersson), arbets- och byggledare för snickeri
Tova Bjurström (t.bjurstrom), museitekniker, packning
Jens Carlsson (j.carlsson) museitekniker, AV
Ellen Cronholm (e.cronholm), museitekniker, förrådsförvaltare

Sven Fohlin (s.fohlin), snickare
John Gordon (j.gordon), museitekniker
Mats Holmqvist (m.holmqvist), museitekniker, elektriker
Mats Johansson (m.johansson), museitekniker
Johan Larje (j.larje), museitekniker, AV, förrådsförvaltare

Jan Liljekvist (j.liljekvist), AV-tekniker
Anders Lindholm (a.lindholm), museitekniker, förrådsförvaltare
James Sims (j.sims), museitekniker
Alan Sparrow (a.sparrow), museitekniker, AV

Lednings- och verksamhetsstöd

Reneé Jardland (r.jardland), administrativ chef

Katja Arvidsson (k.arvidsson), överintendentens assistent

Annagreta Lundin (a.lundin), internkommunikatör

Per Furugren (p.furugren), vaktmästare
Nicklas Kappelin (n.kappelin), vaktmästare

Susana Mendoza Brackenhoff (s.mendozabrackenhoff), registrator och arkivansvarig
Jan Viderén (j.videren), IT-ansvarig
Heidi Windner (h.windner), IT-supporttekniker

Ekonomi

Elisabet Waern (e.waern), ekonomichef
Anette Grimälv (a.grimalv), ekonomiassistent

HR

Simon Lind (s.lind), HR-chef

Stavrola Chatsisavido (s.chatsisavido), HR-administratör
Johan Karmhed (j.karmhed), HR-specialist

Klubb Moderna

Tuva Rahmberg, (t.rahmberg), verksamhetsledare

Publicerad 7 oktober 2015 · Uppdaterad 31 maj 2024