Group 2

Extra stökigt på museet till och med 3 december. Vi byter ut belysningen och bygger om i foajén. Öppet som vanligt

Alexander Calder, De fyra elementen, 1961 Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet © Alexander Calder / Bildupphovsrätt 2016

Vi jobbar på Moderna Museet i Stockholm

E-postadresserna till Moderna Museets medarbetare finns inte utskrivna på webbplatsen. Lägg till @modernamuseet.se efter namnet inom parentes.

Ledning – stab

Gitte Ørskou (g.orskou), överintendent

Ann-Sofi Noring (a.noring), vice museichef
Charlotte Norlin (c.norlin), informatör
Marie Ritzler (m.ritzler), överintendentens assistent
Katarina Swanström (k.swanstrom), Head of Development

Kommunikation

Charlotte Gateau (c.gateau), kommunikationschef

Mats Björndal (m.bjorndal), konferensansvarig
Miriam Ekwurtzel (m.ekwurtzel), digital kommunikatör
Maria Jonsfjord (m.jonsfjord), konferensassistent
Kristin Lundell (k.lundell), pressekreterare
Åsa Lundén (a.lunden), fotograf

John Peter Nilsson (jp.nilsson), kommunikativ museistrateg
Peter Pyk, (p.pyk) marknadskommunikatör
Lotta Sjöholm (l.sjoholm), webbansvarig
Nina Strollo (n.strollo), marknadskommunikatör
Stina Wernstedt (s.wernstedt), webbredaktör

Utställningar & samling

Ann-Sofi Noring (a.noring), vice museichef, avdelningschef

Prallan Allsten (p.allsten), fotograf
Desirée Blomberg (d.blomberg), utställningssamordnare, gruppchef
Elisabeth Creutz (e.creutz), utställningsproducent
Albin Dahlström (a.dahlstrom), fotograf
Guy Engström (g.engstrom), bildredaktör

Olle Eriksson (o.eriksson), utställningsproducent
Lena Essling (l.essling), intendent, film och video
Marianna Feher (m.feher), assisterande intendent
Ulrika Melin Fredholm (u.melinfredholm), konstdatabaskoordinator
Annika Gunnarsson (a.gunnarsson), intendent, teckning & grafik

Teresa Hahr (t.hahr), redaktionsansvarig, gruppchef
Kristina von Knorring (k.vonknorring), lånesamordnare
Fredrik Liew (f.liew), intendent, svensk & nordisk konst, gruppchef
Johanna Holm Norrvik (j.holmnorrvik), depositionsansvarig
Matilda Olof-Ors (m.olof-ors), intendent, svensk & nordisk konst

Mehrdad Ravanbod (m.ravanbod), databasadministratör
Mariana Rocha Figueira (m.rochafigueira), registrator konstdatabas
Stefan Ståhle (s.stahle), bildredaktör
Niklas Svensson (n.svensson), bildbehandlare
Anna Tellgren (a.tellgren), intendent fotografi, forskning

Anna Vilén (a.vilen), registrator konstdatabas
Jo Widoff (j.widoff), intendent, internationell konst
Christina Wiklund (c.wiklund), samlingssamordnare
Catherine Woxmark Larsson (c.woxmark), registrator konstdatabas
Magdalena Youssefi (m.youssefi), gruppchef, konstdatabasansvarig

Förmedling

Camilla Carlberg (c.carlberg), avdelningschef

Hillevi Berglund (h.berglund), konstpedagog
Nina Blom Bussoli (n.blombussoli), bokningsansvarig
Ulf Eriksson (u.eriksson), intendent förmedling
Malin Hillberg (m.hillberg), konstpedagog
Ylva Hillström (y.hillstrom), intendent förmedling

Catrin Lundqvist (c.lundqvist), intendent förmedling
Karin Malmquist (k.malmquist), intendent förmedling
Maria Morberg (m.morberg), redaktör
Pernilla Stalfelt (p.stalfelt), konstpedagog
Maria Taube (m.taube), intendent förmedling

Minoo Raghibi (m.raghibi), konstpedagog
Helena Åberg (h.aberg), intendent förmedling

Museiteknik

Jörgen Jansson (j.jansson), avdelningschef

Fredrik Andersson (f.andersson), arbets- och byggledare för snickeri
Ettore Bellini (e.bellini), vaktmästare
Tova Bjurström (t.bjurstrom), museitekniker, packning
Ellen Cronholm (e.cronholm), museitekniker, förrådsförvaltare
John Gordon (j.gordon), museitekniker

Mats Holmqvist (m.holmqvist), museitekniker, el
Mats Johansson (m.johansson), museitekniker
Nicklas Kappelin (n.kappelin), vaktmästare
Johan Larje (j.larje), museitekniker, AV, förrådsförvaltare
Carl Ljungström, (c.ljungström) museitekniker, packning

Anders Lindholm (a.lindholm), museitekniker, förrådsförvaltare
Love Olzon (l.olzon), museitekniker, AV
Mats Roswall (m.roswall), fastighets- och säkerhetsansvarig, gruppchef
Alan Sparrow (a.sparrow), museitekniker, AV

Konservering

Karin Hermerén (k.hermeren), avdelningschef

My Bundgaard (m.bundgaard), konservator objekt/skulptur
Katarina Havermark (k.havermark), konservator måleri
Tora Hederus (t.hederus), konservator skulptur
Thérèse Lilliegren (t.lilliegren), konservator måleri
Teresa Mesquit (t.mesquit), konservator fotografi

Annika Nelson (a.nelson), konservator måleri
Alison Norton (a.norton), konservator papper
Sara Palmborg (s.palmborg), konservator måleri

Administration

Lars Turesson (l.turesson), avdelningschef,

Susana Mendoza Brackenhoff (s.mendozabrackenhoff), registrator och arkivansvarig
Camilla Rennstam Vaara (c.rennstam), arkivarie/registrator
Jan Viderén (j.videren), IT-ansvarig
Heidi Windner (h.windner), IT-supporttekniker

Ekonomi

Elisabet Waern (e.waern), ekonomichef

Barbro Fornåker (b.fornaker), ekonomiassistent

HR

Sophie Lindberg (s.lindberg) HR-chef

Stavrola Chatsisavido (s.chatsisavido), personal- och löneadministratör
Charlotte Henriksson (c.henriksson), HR-administratör

Museivärdar

Mi Morell Ahlenius (m.morellahlenius), gruppchef

Mark Bengtsson (m.bengtsson), arbetsledare
Eija Kultima (e.kultima), arbetsledare
Christian Skottvik (c.skottvik), arbetsledare

Linda Andersson (l.andersson), museivärd
Susanne Engkvist (s.engkvist), museivärd
Carolina Hindsjö (c.hindsjo), museivärd
Jenny Hägglund (j.hagglund), museivärd
Annika Larsson (a.larsson2), museivärd

Martina Molin (m.molin), museivärd
Anne Mossberg (a.mossberg), museivärd
Helena Norell (h.norell), museivärd
Eleonora Papa (e.papa), museivärd
Rigmor Roxner (r.roxner), museivärd

Helena Syrén (h.syren), museivärd
Disa Törner (d.torner), museivärd
Ulrika Wedin (u.wedin), museivärd

Butiken

Malin Wilson (m.wilson), butikschef

Johan Anderson, (j.anderson), försäljare
Louise Brolin (l.brolin), assistent
Andreas Danielsson (a.danielsson) webshopadministratör
Karin Dybeck (k.dybeck), arbetsledare
Annika Eriksson (a.eriksson), lager/kundtjänst

Rebecca Farrensteiner (r.farrensteiner), bokinköpare/försäljare
Amanda Forslöf (a.forslof), inköpare
John Landin (j.landin), försäljare
Linda McAllister (l.mcallister), webshop/försäljare
Karin Mååg (k.maag), försäljare

Linus Nordensson-Spångberg (l.nordensson-spangberg), försäljare

Moderna Museets Vänner

Tuva Rahmberg, (t.rahmberg), verksamhetsledare

Publicerad 7 oktober 2015 · Uppdaterad 6 september 2019