KÖP BILJETT. Åtgärder för att minska smittspridningen av coronaviruset

Färgglad skulptur utomhus på grönt gräs under blå himmel.

Alexander Calder, De fyra elementen, 1961. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet © Alexander Calder / Bildupphovsrätt 2016

Vi jobbar på Moderna Museet i Stockholm

E-postadresserna till Moderna Museets medarbetare finns inte utskrivna på webbplatsen. Lägg till @modernamuseet.se efter namnet inom parentes.

Ledning – stab

Gitte Ørskou (g.orskou), överintendent

Katja Arvidsson (k.arvidsson), överintendentens assistent
Charlotte Norlin (c.norlin), informatör
Katarina Swanström (k.swanstrom), Head of Development

Kommunikation

Charlotte Gateau (c.gateau), kommunikationschef

Mats Björndal (m.bjorndal), konferensansvarig
Miriam Ekwurtzel (m.ekwurtzel), digital kommunikatör
Maria Jonsfjord (m.jonsfjord), konferensassistent
Kristin Lundell (k.lundell), pressekreterare
Åsa Lundén (a.lunden), fotograf

John Peter Nilsson (jp.nilsson), kommunikativ museistrateg
Lotta Sjöholm (l.sjoholm), webbansvarig
Nina Strollo (n.strollo), marknadskommunikatör
Stina Wernstedt (s.wernstedt), webbredaktör

Museivärdar

Mi Morell Ahlenius (m.morellahlenius), gruppchef

Mark Bengtsson (m.bengtsson), arbetsledare
Eija Kultima (e.kultima), arbetsledare
Christian Skottvik (c.skottvik), arbetsledare

Linda Andersson (l.andersson), museivärd
Fahad Asakereh, (f.asakereh), museivärd
Carolina Hindsjö (c.hindsjo), museivärd
Jenny Hägglund (j.hagglund), museivärd
Annika Larsson (a.larsson2), museivärd

Martina Molin (m.molin), museivärd
Anne Mossberg (a.mossberg), museivärd
Helena Norell (h.norell), museivärd
Rigmor Roxner (r.roxner), museivärd
Helena Syrén (h.syren), museivärd

Disa Törner (d.torner), museivärd
Ulrika Wedin (u.wedin), museivärd

Butiken

Malin Wilson (m.wilson), butikschef

Louise Brolin (l.brolin), assistent
Annika Eriksson (a.eriksson), lageransvarig
Rebecca Farrensteiner (r.farrensteiner), inköpare
Amanda Forslöf (a.forslof), inköpare
Annie Hagvil (a.hagvil), webshop/försäljare

John Landin (j.landin), försäljare
Karin Mååg (k.maag), försäljare

Utställningar & samling

Konst

Fredrik Liew (f.liew), intendent, svensk och nordisk konst från 1974 och framåt, gruppchef

Lena Essling (l.essling), intendent, rörlig bild och performance
Annika Gunnarsson (a.gunnarsson), intendent, teckning och grafik
Asrin Haidari (a.haidari), intendent
Matilda Olof-Ors (m.olof-ors), intendent, svensk och nordisk konst fram till 1974
Anna Tellgren (a.tellgren), intendent, fotografi, forskning

Utställningssamordning & lån

Desirée Blomberg (d.blomberg), utställningssamordnare, gruppchef

Elisabeth Creutz (e.creutz), utställningsproducent
Olle Eriksson (o.eriksson), utställningsproducent
Ingela Hermansson (i.hermansson), lånesamordnare

Konstdatabas & samling

Magdalena Youssefi (m.youssefi), gruppchef, konstdatabasansvarig

Tobias Fischer (t.fischer), fotograf
Ulrika Melin Fredholm (u.melinfredholm), projektledare konstdatabas
Johanna Holm Norrvik (j.holmnorrvik), ansvarig långtidslån
Mehrdad Ravanbod (m.ravanbod), databasadministratör
Christina Wiklund (c.wiklund), samlingssamordnare
Catherine Woxmark Larsson (c.woxmark), registrator konstdatabas

Publikationer

Teresa Hahr (t.hahr), publikationsansvarig, gruppchef

Albin Dahlström (a.dahlstrom), fotograf
Guy Engström (g.engstrom), bildredaktör
Stefan Ståhle (s.stahle), bildredaktör

Förmedling

Camilla Carlberg (c.carlberg), avdelningschef

Hillevi Berglund (h.berglund), konstpedagog
Nina Blom Bussoli (n.blombussoli), konstpedagog
Susanne Engkvist (s.engkvist), bokningsansvarig
Ulf Eriksson (u.eriksson), intendent förmedling
Malin Hillberg (m.hillberg), konstpedagog

Ylva Hillström (y.hillstrom), intendent förmedling
Catrin Lundqvist (c.lundqvist), intendent förmedling
Karin Malmquist (k.malmquist), intendent förmedling
Maria Morberg (m.morberg), redaktör
Minoo Raghibi (m.raghibi), konstpedagog

Pernilla Stalfelt (p.stalfelt), konstpedagog
Anita Wernström-Pitcher (a.wernstrompitcher), intendent förmedling
Helena Åberg (h.aberg), intendent förmedling

Museiteknik

Jörgen Jansson (j.jansson), avdelningschef

Fredrik Andersson (f.andersson), arbets- och byggledare för snickeri
Tova Bjurström (t.bjurstrom), museitekniker, packning
Jens Carlsson (j.carlsson) museitekniker, AV
Ellen Cronholm (e.cronholm), museitekniker, förrådsförvaltare
Sven Fohlin (s.fohlin), snickare

John Gordon (j.gordon), museitekniker
Mats Holmqvist (m.holmqvist), museitekniker, elektriker
Mats Johansson (m.johansson), museitekniker
Johan Larje (j.larje), museitekniker, AV, förrådsförvaltare
Anders Lindholm (a.lindholm), museitekniker, förrådsförvaltare

James Sims (j.sims), museitekniker
Alan Sparrow (a.sparrow), museitekniker, AV

Kontorsservice

Mats Roswall (m.roswall), fastighets- och säkerhetsansvarig, gruppchef

Ettore Bellini (e.bellini), vaktmästare
Nicklas Kappelin (n.kappelin), vaktmästare

Konservering

Karin Hermerén (k.hermeren), avdelningschef

My Bundgaard (m.bundgaard), konservator objekt/skulptur
Michaela Florescu (m.florescu), konservator
Katarina Havermark (k.havermark), konservator måleri
Thérèse Lilliegren (t.lilliegren), konservator måleri
Teresa Mesquit (t.mesquit), konservator fotografi

Annika Nelson (a.nelson), konservator måleri
Alison Norton (a.norton), konservator papper
Sara Palmborg (s.palmborg), konservator måleri

Administration

Reneé Jardland (r.jardland), administrativ chef

Susana Mendoza Brackenhoff (s.mendozabrackenhoff), registrator och arkivansvarig
Jan Viderén (j.videren), IT-ansvarig
Heidi Windner (h.windner), IT-supporttekniker

Ekonomi

Elisabet Waern (e.waern), ekonomichef

Barbro Fornåker (b.fornaker), ekonomiassistent

HR

Anette Olheim (a.olheim), HR-chef

Stavrola Chatsisavido (s.chatsisavido), personaladministratör
Simon Lind (s.lind), HR-generalist
Anna Mattisson (a.mattisson), HR-administratör

Moderna Museets Vänner

Tuva Rahmberg, (t.rahmberg), verksamhetsledare

Publicerad 7 oktober 2015 · Uppdaterad 2 september 2021