Group 2

Alexander Calder, De fyra elementen, 1961 Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet © Alexander Calder / Bildupphovsrätt 2016

Vi jobbar på Moderna Museet i Stockholm

E-postadresserna till Moderna Museets medarbetare finns inte utskrivna på webbplatsen. Lägg till @modernamuseet.se efter namnet inom parentes.

Ledning – stab

Ann-Sofi Noring (a.noring), tf överintendent
Marie Ritzler (m.ritzler), överintendentens assistent
Katarina Swanström (k.swanstrom), Head of Development

Kommunikation

Charlotte Gateau (c.gateau), kommunikationschef

Mats Björndal (m.bjorndal), konferensansvarig
Christer Bäckström (c.backstrom), assistent
Miriam Ekwurtzel (m.ekwurtzel), kommunikationsassistent
Maria Jonsfjord (m.jonsfjord), konferensassistent
Kristin Lundell (k.lundell), pressekreterare

Åsa Lundén (a.lunden), fotograf
John Peter Nilsson (jp.nilsson), kommunikativ museistrateg
Peter Pyk, (p.pyk) marknadskommunikatör
Lotta Sjöholm (l.sjoholm), webbansvarig
Stina Wernstedt (s.wernstedt), webbredaktör

Utställningar & samling

Ann-Sofi Noring (a.noring), vice museichef, avdelningschef

Prallan Allsten (p.allsten), fotograf
Desirée Blomberg (d.blomberg), utställningssamordnare, gruppchef
Elisabeth Creutz (e.creutz), utställningsproducent
Albin Dahlström (a.dahlstrom), fotograf
Guy Engström (g.engstrom), bildredaktör

Olle Eriksson (o.eriksson), utställningsproducent
Lena Essling (l.essling), intendent, film och video
Ulrika Melin Fredholm (u.melinfredholm), konstdatabaskoordinator
Annika Gunnarsson (a.gunnarsson), intendent, teckning & grafik
Teresa Hahr (t.hahr), redaktionsansvarig, gruppchef

Kristina von Knorring (k.vonknorring), lånesamordnare
Fredrik Liew (f.liew), intendent, svensk & nordisk konst, gruppchef
Johanna Holm Norrvik (j.holmnorrvik), depositionsansvarig
Matilda Olof-Ors (m.olof-ors), intendent, svensk & nordisk konst
Mehrdad Ravanbod (m.ravanbod), databasadministratör

Mariana Rocha Figueira (m.rochafigueira), registrator konstdatabas
Stefan Ståhle (s.stahle), bildredaktör
Niklas Svensson (n.svensson), bildbehandlare
Anna Tellgren (a.tellgren), intendent fotografi, forskning
Anna Vilén (a.vilen), registrator konstdatabas

Jo Widoff (j.widoff), intendent, internationell konst
Christina Wiklund (c.wiklund), samlingssamordnare
Catherine Woxmark Larsson (c.woxmark), registrator konstdatabas
Magdalena Youssefi (m.youssefi), gruppchef, konstdatabasansvarig

Förmedling

Camilla Carlberg (c.carlberg), avdelningschef

Hillevi Berglund (h.berglund), konstpedagog
Nina Blom Bussoli (n.blombussoli), bokningsansvarig
Ulf Eriksson (u.eriksson), intendent förmedling
Malin Hillberg (m.hillberg), konstpedagog
Ylva Hillström (y.hillstrom), intendent förmedling

Catrin Lundqvist (c.lundqvist), intendent förmedling
Karin Malmquist (k.malmquist), intendent förmedling
Maria Morberg (m.morberg), redaktör
Pernilla Stalfelt (p.stalfelt), konstpedagog
Maria Taube (m.taube), intendent förmedling

Minoo Raghibi (m.raghibi), konstpedagog
Helena Åberg (h.aberg), intendent förmedling

Museiteknik

Jörgen Jansson (j.jansson), avdelningschef

Fredrik Andersson (f.andersson), arbets- och byggledare för snickeri
Tova Bjurström (t.bjurstrom), museitekniker, packning
Jens Carlsson (j.carlsson), museitekniker, AV
Ellen Cronholm (e.cronholm), museitekniker, förrådsförvaltare
John Gordon (j.gordon), museitekniker

Mats Holmqvist (m.holmqvist), museitekniker, el
Mats Johansson (m.johansson), museitekniker
Johan Larje (j.larje), museitekniker, AV, förrådsförvaltare
Carl Ljungström, (c.ljungström) museitekniker, packning
Anders Lindholm (a.lindholm), museitekniker, förrådsförvaltare

Love Olzon (l.olzon), museitekniker, AV
Alan Sparrow (a.sparrow), museitekniker, AV

Konservering

Karin Hermerén (k.hermeren), avdelningschef

My Bundgaard (m.bundgaard), konservator objekt/skulptur
Katarina Havermark (k.havermark), konservator måleri
Tora Hederus (t.hederus), konservator skulptur
Thérèse Lilliegren (t.lilliegren), konservator måleri
Teresa Mesquit (t.mesquit), konservator fotografi

Annika Nelson (a.nelson), konservator måleri
Alison Norton (a.norton), konservator papper
Sara Palmborg (s.palmborg), konservator måleri
Eleonora Papa (e.papa), konservator papper

Administration

Lars Turesson (l.turesson), avdelningschef, ekonomichef

Ettore Bellini (e.bellini), vaktmästare
Nicklas Kappelin (n.kappelin), vaktmästare
Camilla Rennstam Vaara (c.rennstam), arkivarie/registrator
Mats Roswall (m.roswall), fastighets- och säkerhetsansvarig
Jan Viderén (j.videren), IT-ansvarig
Heidi Windner (h.windner), IT-supporttekniker

Ekonomi

Barbro Fornåker (b.fornaker), ekonomiassistent

HR/Interninformation

Sophie Lindberg (s.lindberg) HR-chef

Stavrola Chatsisavido (s.chatsisavido), personal- och löneadministratör
Charlotte Henriksson (c.henriksson), HR-administratör
Charlotte Norlin (c.norlin), informatör

Museivärdar

Mi Morell Ahlenius (m.morellahlenius), gruppchef

Mark Bengtsson (m.bengtsson), arbetsledare
Eija Kultima (e.kultima), arbetsledare
Christian Skottvik (c.skottvik), arbetsledare

Linda Andersson (l.andersson), museivärd
Susanne Engkvist (s.engkvist), museivärd
Karl-Oskar Gustafsson (k.gustafsson), museivärd
Carolina Hindsjö (c.hindsjo), museivärd
Jenny Hägglund (j.hagglund), museivärd

Annika Larsson (a.larsson2), museivärd
Martina Molin (m.molin), museivärd
Johanna Mork (j.mork), museivärd
Anne Mossberg (a.mossberg), museivärd
Helena Norell (h.norell), museivärd

Eleonora Papa (e.papa), museivärd
Rigmor Roxner (r.roxner), museivärd
Helena Syrén (h.syren), museivärd
Disa Törner (d.torner), museivärd
Ulrika Wedin (u.wedin), museivärd

Butiken

Elisabet Waern (e.waern), butikschef

Johan Anderson, (j.anderson), arbetsledare
Louise Brolin (l.brolin), assistent
Annika Eriksson (a.eriksson), lager/kundtjänst
Rebecca Farrensteiner (r.farrensteiner), bokinköpare/försäljare
Amanda Forslöf (a.forslof), inköpsassistent/försäljare

John Landin (j.landin), försäljare
Linda McAllister (l.mcallister), webshop/försäljare
Karin Mååg (k.maag), försäljare
Linus Nordensson-Spångberg (l.nordensson-spangberg), försäljare
Malin Wilson (m.wilson), administration

Moderna Museets Vänner

Anna Hegnell (a.hegnell), verksamhetsledare
Tuva Rahmberg, (t.rahmberg), kommunikation

Publicerad 7 oktober 2015 · Uppdaterad 3 maj 2019