Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Färgglad skulptur utomhus på grönt gräs under blå himmel.

Alexander Calder, De fyra elementen, 1961. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet © Alexander Calder / Bildupphovsrätt 2016

Vi jobbar på Moderna Museet i Stockholm

E-postadresserna till Moderna Museets medarbetare finns inte utskrivna på webbplatsen. Lägg till @modernamuseet.se efter namnet inom parentes.

Ledning – stab

Gitte Ørskou (g.orskou), överintendent

Ann-Sofi Noring (a.noring), vice museichef
Charlotte Norlin (c.norlin), informatör
Marie Ritzler (m.ritzler), överintendentens assistent
Katarina Swanström (k.swanstrom), Head of Development

Kommunikation

Charlotte Gateau (c.gateau), kommunikationschef

Mats Björndal (m.bjorndal), konferensansvarig
Miriam Ekwurtzel (m.ekwurtzel), digital kommunikatör
Maria Jonsfjord (m.jonsfjord), konferensassistent
Kristin Lundell (k.lundell), pressekreterare
Åsa Lundén (a.lunden), fotograf

John Peter Nilsson (jp.nilsson), kommunikativ museistrateg
Lotta Sjöholm (l.sjoholm), webbansvarig
Nina Strollo (n.strollo), marknadskommunikatör
Stina Wernstedt (s.wernstedt), webbredaktör

Museivärdar

Mi Morell Ahlenius (m.morellahlenius), gruppchef

Mark Bengtsson (m.bengtsson), arbetsledare
Eija Kultima (e.kultima), arbetsledare
Christian Skottvik (c.skottvik), arbetsledare

Linda Andersson (l.andersson), museivärd
Carolina Hindsjö (c.hindsjo), museivärd
Jenny Hägglund (j.hagglund), museivärd
Annika Larsson (a.larsson2), museivärd
Martina Molin (m.molin), museivärd

Anne Mossberg (a.mossberg), museivärd
Helena Norell (h.norell), museivärd
Eleonora Papa (e.papa), museivärd
Rigmor Roxner (r.roxner), museivärd
Helena Syrén (h.syren), museivärd

Disa Törner (d.torner), museivärd
Ulrika Wedin (u.wedin), museivärd

Butiken

Malin Wilson (m.wilson), butikschef

Louise Brolin (l.brolin), assistent
Karin Dybeck (k.dybeck), arbetsledare
Annika Eriksson (a.eriksson), lager/kundtjänst
Rebecca Farrensteiner (r.farrensteiner), inköpare
Amanda Forslöf (a.forslof), inköpare

Annie Hagvil (a.hagvil), webshop/försäljare
John Landin (j.landin), försäljare
Linda McAllister (l.mcallister), webshop/försäljare
Karin Mååg (k.maag), försäljare

Utställningar & samling

Ann-Sofi Noring (a.noring), vice museichef, avdelningschef

Konst

Fredrik Liew (f.liew), intendent, svensk & nordisk konst, gruppchef

Lena Essling (l.essling), intendent, film och video
Annika Gunnarsson (a.gunnarsson), intendent, teckning & grafik
Matilda Olof-Ors (m.olof-ors), intendent, svensk & nordisk konst
Anna Tellgren (a.tellgren), intendent fotografi, forskning
Jo Widoff (j.widoff), intendent, internationell konst

Utställningssamordning & lån

Desirée Blomberg (d.blomberg), utställningssamordnare, gruppchef

Elisabeth Creutz (e.creutz), utställningsproducent
Olle Eriksson (o.eriksson), utställningsproducent
Kristina von Knorring (k.vonknorring), lånesamordnare

Konstdatabas & samling

Magdalena Youssefi (m.youssefi), gruppchef, konstdatabasansvarig

Prallan Allsten (p.allsten), fotograf
Ulrika Melin Fredholm (u.melinfredholm), konstdatabaskoordinator
Johanna Holm Norrvik (j.holmnorrvik), depositionsansvarig
Mehrdad Ravanbod (m.ravanbod), databasadministratör
Christina Wiklund (c.wiklund), samlingssamordnare
Catherine Woxmark Larsson (c.woxmark), registrator konstdatabas

Publikationer

Teresa Hahr (t.hahr), publikationsansvarig, gruppchef

Albin Dahlström (a.dahlstrom), fotograf
Guy Engström (g.engstrom), bildredaktör
Stefan Ståhle (s.stahle), bildredaktör

Förmedling

Camilla Carlberg (c.carlberg), avdelningschef

Hillevi Berglund (h.berglund), konstpedagog
Nina Blom Bussoli (n.blombussoli), konstpedagog
Susanne Engkvist (s.engkvist), bokningsansvarig
Ulf Eriksson (u.eriksson), intendent förmedling
Malin Hillberg (m.hillberg), konstpedagog

Ylva Hillström (y.hillstrom), intendent förmedling
Catrin Lundqvist (c.lundqvist), intendent förmedling
Karin Malmquist (k.malmquist), intendent förmedling
Maria Morberg (m.morberg), redaktör
Minoo Raghibi (m.raghibi), konstpedagog

Pernilla Stalfelt (p.stalfelt), konstpedagog
Anita Wernström-Pitcher (a.wernstrompitcher), intendent förmedling
Helena Åberg (h.aberg), intendent förmedling

Museiteknik

Jörgen Jansson (j.jansson), avdelningschef

Fredrik Andersson (f.andersson), arbets- och byggledare för snickeri
Tova Bjurström (t.bjurstrom), museitekniker, packning
Ellen Cronholm (e.cronholm), museitekniker, förrådsförvaltare
Sven Fohlin (s.fohlin), snickare
John Gordon (j.gordon), museitekniker
Mats Holmqvist (m.holmqvist), museitekniker, el

Mats Johansson (m.johansson), museitekniker
Johan Larje (j.larje), museitekniker, AV, förrådsförvaltare
Carl Ljungström, (c.ljungström) museitekniker, packning
Anders Lindholm (a.lindholm), museitekniker, förrådsförvaltare
Alan Sparrow (a.sparrow), museitekniker, AV

Kontorsservice

Mats Roswall (m.roswall), fastighets- och säkerhetsansvarig, gruppchef

Ettore Bellini (e.bellini), vaktmästare
Nicklas Kappelin (n.kappelin), vaktmästare

Konservering

Karin Hermerén (k.hermeren), avdelningschef

My Bundgaard (m.bundgaard), konservator objekt/skulptur
Katarina Havermark (k.havermark), konservator måleri
Tora Hederus (t.hederus), konservator skulptur
Thérèse Lilliegren (t.lilliegren), konservator måleri
Teresa Mesquit (t.mesquit), konservator fotografi

Annika Nelson (a.nelson), konservator måleri
Alison Norton (a.norton), konservator papper
Sara Palmborg (s.palmborg), konservator måleri
Eleonora Papa (e.papa), konservator papper

Administration

Reneé Jardland (r.jardland), administrativ chef

Susana Mendoza Brackenhoff (s.mendozabrackenhoff), registrator och arkivansvarig
Jan Viderén (j.videren), IT-ansvarig
Heidi Windner (h.windner), IT-supporttekniker

Ekonomi

Elisabet Waern (e.waern), ekonomichef

Barbro Fornåker (b.fornaker), ekonomiassistent

HR

Anette Olheim (a.olheim), tf. HR-chef

Stavrola Chatsisavido (s.chatsisavido), personal- och löneadministratör
Maria Furbring (m.furbring), HR-administratör

Moderna Museets Vänner

Tuva Rahmberg, (t.rahmberg), verksamhetsledare

Publicerad 7 oktober 2015 · Uppdaterad 11 september 2020