Färgglad skulptur utomhus på grönt gräs under blå himmel.

Alexander Calder, De fyra elementen, 1961. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet © Alexander Calder / Bildupphovsrätt 2016

Vi jobbar på Moderna Museet i Stockholm

E-postadresserna till Moderna Museets medarbetare finns inte utskrivna på webbplatsen. Lägg till @modernamuseet.se efter namnet inom parentes.

Ledning – stab

Gitte Ørskou (Director), överintendent

Katarina Swanström (k.swanstrom), Head of Development

Kommunikation

Tove Nilson (t.nilson), kommunikationschef

Mats Björndal (m.bjorndal), konferensansvarig
Annika Hansson Wretman (a.hanssonwretman), pressekreterare
Sofia Johansson (s.johansson), digital kommunikatör

Maria Jonsfjord (m.jonsfjord), konferensassistent
John Peter Nilsson (jp.nilsson), kommunikativ museistrateg

Johanna Palm (j.palm), webbredaktör
Lotta Sjöholm (l.sjoholm), webbansvarig
Nina Strollo (n.strollo), marknadskommunikatör

Museivärdar

Mi Morell Ahlenius (m.morellahlenius), gruppchef

Mark Bengtsson (m.bengtsson), arbetsledare
Eija Kultima (e.kultima), arbetsledare
Christian Skottvik (c.skottvik), arbetsledare
Ulrika Wedin (u.wedin), museivärd, tf. arbetsledare

Linda Andersson (l.andersson), museivärd
Fahad Asakereh, (f.asakereh), museivärd
Ettore Bellini (e.bellini), museivärd
Christer Bäckström, (c.backstrom), museivärd
Hector Del Rio, (h.eguiadelrio), museivärd

Carolina Hindsjö (c.hindsjo), museivärd
Jenny Hägglund (j.hagglund), museivärd
Annika Larsson (a.larsson2), museivärd

José Miguel Tur Pastor (j.turpastor), museivärd
Maja Molin (maja.molin), museivärd
Martina Molin (m.molin), museivärd
Anne Mossberg (a.mossberg), museivärd
Antonello Motta (a.motta), museivärd

Helena Norell (h.norell), museivärd
Rigmor Roxner (r.roxner), museivärd

Butiken

Malin Wilson (m.wilson), butikschef

Kalle Adler Lagergren (k.adlerlagergren), lageransvarig
Johan Anderson (j.andersson), arbetsledare
Louise Brolin (l.brolin), assistent, marknadsföring
Martina Bågenholm (m.bagenholm), inköpare

Andreas Danielsson (a.danielsson), order webshop
Amanda Forslöf (a.forslof), inköpare
John Landin (j.landin), försäljare
Linda McAllister (l.mcallister), administratör webshop
Hugo Skaarud Sandberg (h.skaarudsandberg), arbetsledare

Utställningar & samling

Fredrik Liew (f.liew), avdelningschef och chefsintendent

Lena Essling (l.essling), intendent, rörlig bild och performance
Hendrik Folkerts (h.folkerts), intendent, internationell konst efter 1989 och utställningsansvarig
Annika Gunnarsson (a.gunnarsson), intendent, teckning och grafik
Asrin Haidari (a.haidari), intendent, svensk och nordisk konst efter 1974

Iris Müller-Westermann (i.mullerwestermann), senior intendent
Matilda Olof-Ors (m.olof-ors), intendent, svensk och nordisk konst fram till 1974
Anna Tellgren (a.tellgren), intendent, fotografi och forskningsansvarig
Jo Widoff (j.widoff), intendent internationell konst fram till 1989 och samlingsansvarig

Utställningsproduktion & samlingssamordning

Desirée Blomberg (d.blomberg), utställningssamordnare, gruppchef

Elisabeth Creutz (e.creutz), utställningsproducent
Olle Eriksson (o.eriksson), utställningsproducent
Ingela Hermansson (i.hermansson), lånesamordnare

Johanna Holm Norrvik (j.holmnorrvik), ansvarig långtidslån
Christina Wiklund (c.wiklund), samlingssamordnare

Digital samlingsförvaltning

Magdalena Youssefi (m.youssefi), gruppchef, konstdatabasansvarig

Tobias Fischer (t.fischer), fotograf
Ulrika Melin Fredholm (u.melinfredholm), projektledare konstdatabas
Mehrdad Ravanbod (m.ravanbod), databasadministratör
Catherine Woxmark Larsson (c.woxmark), registrator konstdatabas

Publikationer

Teresa Hahr (t.hahr), publikationsansvarig, gruppchef

Albin Dahlström (a.dahlstrom), fotograf
Guy Engström (g.engstrom), bildredaktör
Stefan Ståhle (s.stahle), bildredaktör

Förmedling

Camilla Carlberg (c.carlberg), avdelningschef

Hillevi Berglund (h.berglund), konstpedagog
Nina Blom Bussoli (n.blombussoli), konstpedagog
Susanne Engkvist (s.engkvist), bokningsansvarig
Ulf Eriksson (u.eriksson), intendent förmedling
Malin Hillberg (m.hillberg), konstpedagog

Ylva Hillström (y.hillstrom), intendent förmedling
Karin Malmquist (k.malmquist), intendent förmedling
Minoo Raghibi (m.raghibi), konstpedagog

Pernilla Stalfelt (p.stalfelt), konstpedagog
Anita Wernström-Pitcher (a.wernstrompitcher), intendent förmedling
Helena Åberg (h.aberg), intendent förmedling

Museiteknik

Jörgen Jansson (j.jansson), avdelningschef

Kristian Adolfsson (k.adolfsson), säkerhetsansvarig
Fredrik Andersson (f.andersson), arbets- och byggledare för snickeri
Tova Bjurström (t.bjurstrom), museitekniker, packning
Jens Carlsson (j.carlsson) museitekniker, AV
Ellen Cronholm (e.cronholm), museitekniker, förrådsförvaltare

Sven Fohlin (s.fohlin), snickare
John Gordon (j.gordon), museitekniker
Mats Holmqvist (m.holmqvist), museitekniker, elektriker
Mats Johansson (m.johansson), museitekniker
Johan Larje (j.larje), museitekniker, AV, förrådsförvaltare

Jan Liljekvist (j.liljekvist), AV-tekniker
Anders Lindholm (a.lindholm), museitekniker, förrådsförvaltare
James Sims (j.sims), museitekniker
Alan Sparrow (a.sparrow), museitekniker, AV

Konservering

Karin Hermerén (k.hermeren), avdelningschef

My Bundgaard (m.bundgaard), konservator objekt/skulptur
Michaela Florescu (m.florescu), konservator
Katarina Havermark (k.havermark), konservator måleri
Thérèse Lilliegren (t.lilliegren), konservator måleri
Teresa Mesquit (t.mesquit), konservator fotografi

Annika Nelson (a.nelson), konservator måleri
Alison Norton (a.norton), konservator papper

Ledning- och verksamhetsstöd

Reneé Jardland (r.jardland), administrativ chef

Susana Mendoza Brackenhoff (s.mendozabrackenhoff), registrator och arkivansvarig
Katja Arvidsson (k.arvidsson), överintendentens assistent
Jan Viderén (j.videren), IT-ansvarig
Heidi Windner (h.windner), IT-supporttekniker
Nicklas Kappelin (n.kappelin), vaktmästare

Ekonomi

Elisabet Waern (e.waern), ekonomichef

Anette Grimälv (a.grimalv), ekonomiassistent

HR

Anette Olheim (a.olheim), HR-chef

Stavrola Chatsisavido (s.chatsisavido), HR-administratör
Simon Lind (s.lind), HR-specialist

Klubb Moderna

Tuva Rahmberg, (t.rahmberg), verksamhetsledare

Publicerad 7 oktober 2015 · Uppdaterad 21 mars 2023