Group 2
Coups de Bâtons

Mayo, Coups de Bâtons, 1937 Olja på duk © Mayo / Bildupphovsrätt 2018

Art et Liberté

Brytning, krig och surrealism i Egypten (1938–1948)

28.4 – 12.8 2018

Stockholm

Se den första större museiutställningen om Art et Liberté, ett surrealistiskt konstnärs- och författarkollektiv baserat i Kairo. Gruppen försåg en rastlös generation av unga konstnärer, intellektuella och politiska aktivister med en brokig plattform för kulturell och politisk reform.

Utställningen är en heltäckande presentation av gruppen Art et Liberté/jama’at al-fann wal hurriyyah (Konst och frihet). Gruppen grundades 22 december 1938 genom publiceringen av manifestet ”Länge leve urartad konst”. De försåg en rastlös generation av unga konstnärer, intellektuella och politiska aktivister med en brokig plattform för kulturell och politisk reform. Vid andra världskrigets utbrott och under det brittiska kolonialstyret deltog Art et Liberté i det globala motståndet mot fascism, nationalism och kolonialism.

Internationellt nätverk av surrealister

Art et Liberté medverkade aktivt i ett internationellt nätverk av surrealistiska författare och konstnärer. Deras egna syn på surrealismen gav dem ett samtida text- och bildmässigt uttryck som var både globalt engagerat och rotat i lokala konstnärliga och politiska frågor.

Utställningen vidgar vår syn på modernismen genom att kasta nytt ljus över ett till stora delar okänt kapitel i den surrealistiska rörelsens historia. Den omfattar över 200 konstverk och arkivdokument.

Curatorer: Sam Bardaouil och Till Fellrath

Utställningen visas på plan 2

Karta över Moderna Museet

Bilder

Utan titel, olja på duk
Ramses Younane, Utan titel, 1939 Courtesy H. E. Sh. Hassan M. A. Al Thani collection, Doha © Ramses Younane
Nude
Kamel El Telmisany, Nude, 1941 Olja på duk © Kamel El Telmisany

Kalender

Utan titel, olja på duk
  • Moderna Museets Vänner

Art & Liberté – Brytning, krig och surrealism i Egypten 1938–1948

På svenska

Utan titel, olja på duk
  • Vernissage
  • Tips

Art et Liberté

På engelska

Utan titel, olja på duk
  • Guidad visning

Art et Liberté med Maria Morberg

På svenska

Mer om utställningen