Vaccinationsbevis: Här kan du läsa mer om vad som gäller på museet.

 Installationsbild från 1971

Björn Lövin , Konsument i oändligheten och Herr P:s penningar. Installationsbild, Moderna Museet, 1971 © Björn Lövin Foto: Erik Cornelius

Björn Lövin

2.4 – 18.9 2022

Stockholm

Öppnar om 121 dagar

Från 1970-talet och framåt utforskade Björn Lövin (1937-2009) samhället i förändring genom att synliggöra gapet mellan välfärds- och konsumtionssamhället och de grupper som står utanför. I flera verk undersöks relationen mellan individ och kollektiv, bild och verklighet.

Genom sina totalkonstverk, uppbyggda av omsorgsfullt utvalda detaljer vilka tillsammans bildade fiktiva världar som besökaren kunde röra sig i, kom Björn Lövin att bli en av Sveriges första installationskonstnärer.

Björn Lövins installationer har tidigare presenterats på institutioner som Moderna Museet och Centre Georges Pompidou men inget av dessa verk finns idag bevarade i sin helhet. Utställningen tar sin utgångspunkt i Lövins ”Konsument i oändligheten och Herr P:s penningar” som visades på Moderna Museet 1971. Till utställningen på återskapas några av Björn Lövins omfattande totalkonstverk.

Björn Lövins konstnärskap präglades av ett ständigt undersökande och idéburet tillvägagångssätt, med ämnen och frågeställningar som fortfarande är högaktuella idag.

Curator: Matilda Olof-Ors, intendent

Besöksinformation

Entrépriser

Entrépris: 150 kr
Reducerat pris: 120 kr (gäller för studenter och pensionärer)

Alltid fri entré för alla under 19 år och Moderna Museets Vänner.

Utställningen visas på plan 4

Karta över Moderna Museet

Bilder

Installationsbild, Moderna Museet, 1971
Björn Lövin , Konsument i oändligheten och Herr P:s penningar. Installationsbild, Moderna Museet,, 1971 © Björn Lövin Foto: Erik Cornelius

Mer om utställningen