Anna Holmboms förord

Förord

Under våren 2003 får ett hundratal verk ur Moderna Museets samlingar en ny adress: c/o Malmö Konsthall.

När det blev klart att Moderna Museet ville gästa Malmö Konsthall var det närmast självklart att be Björn Springfeldt göra ett urval ur de samlingar som han känner så ingående efter att ha varit verksam vid museet i över tjugo år. Dessutom är han väl insatt i Malmö Konsthalls rumsliga förutsättningar efter sina fyra år som konsthallschef i slutet av 1980-talet. Björn Springfeldts urvalsprincip har varit att välja det han ”brinner för”, det subjektivt lustfyllda. Men givetvis har arkitekten Klas Anshelms suveräna utställningsrum med sin rymd och flexibilitet också påverkat valet av verk. Genom urvalet har Björn Springfeldt även velat visa hur museets samlingar speglar några viktiga konstnärskap i vår region.
Malmö Konsthalls förhoppning är att utställningen ska ge alla besökare, liten som stor, en lustfylld vandring och inblick i Moderna Museets omfattande och varierande samling av konst från de senaste drygt hundra åren.

Till Moderna Museet, Lars Nittve och alla medarbetare på museet som möjliggjort denna utställning, ett stort tack för all generositet, givande möten och ett utmärkt samarbete.
Ett varmt tack till Björn Springfeldt, Ditt engagemang, Din smittande entusiasm och stora kunskap om Moderna Museets samling som Du generöst bjudit på.
Tack till Malmö Konsthalls Vänförening och de företag som med sitt stöd bidragit
till utställningens genomförande.

Anna Holmbom
t.f. Konsthallschef

Mer om utställningen