Lars Nittves förord

Förord

Hela idén med Moderna Museet c/o var att locka landets museer och konsthallar att komma med nya djärva idéer för hur man skulle kunna visa Moderna Museets samling när museibyggnaden på Skeppsholmen är stängd. Tanken var att nya rum, nya sammanhang och nya sätt att se kunde locka fram nya sidor ur redan kända verk – och därtill kanske ett och annat mera okänt verk ur museets magasin.

Men en idé är en sak, en annan är att se den realiserad – och dessutom med råge! Det är dock vad som sker på Malmö konsthall under våren 2003. Konsthallens och Anna Holmboms förslag att Björn Springfeldt skulle få ”stoppa fingrarna i syltburken” och välja ur Moderna Museets rika samling stämmer med idén om c/o utställningarna så väl, att det nästan är osannolikt. Björn är ju såväl mångårig förste intendent, som senare museidirektör för Moderna Museet – och däremellan var han chef för Malmö konsthall. Han känner med andra ord både samlingen och lokalen in i minsta detalj. Med denna säkerhet i ryggen kunde han kasta sig in i ett utställningsprojekt som är fullkomligt odogmatiskt och hejdlöst lustfyllt och generöst. Kasta sig och landa mjukt och elegant, därtill.

Moderna Museet c/o Malmö konsthall är den största utställningen av konst ur museets samling någonsin utanför byggnaden på Skeppsholmen. En sådan utställning kräver mycket arbete, men jag kan bara konstatera att det har varit en glädje för oss alla på Moderna Museet att samarbeta med Björn Springfeldt, Anna Holmbom och konsthallens alltid lika professionella personal för att kunna bjuda Sydsverige ett rikt, egensinnigt urval ur det ymnighetshorn, som är Moderna Museets samling!

Lars Nittve
Överintendent

Mer om utställningen