Philippe Halsman, Spanish painter Salvador Dalí, 1954 © Philippe Halsman/Magnum Photos. Image rights of Salvador Dalí reserved. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2009

Dalí Dalí med Francesco Vezzoli

19.9 2009 – 17.1 2010

Stockholm

Salvador Dalí är en av de mest omtyckta 1900-talskonstnärerna. I hans strävan att förena människan med konsten är Dalí en föregångare till dagens konstnärer och deras nära förhållande till medievärlden. Dalí är prototypen till konstnären som kändis – en universalkonstnär som intresserade sig för alltifrån vetenskap, mode, film och design till populärkultur i allmänhet.

Utställningen experimenterar med själva utställningsformen genom att inkorporera en samtida konstnär – den italienske konstnären Francesco Vezzoli, född 1971. På så vis sätts Salvador Dalís (1904–1989) konstnärskap i en samtida kontext och Vezzoli kan förstås utifrån ett historiskt perspektiv.

Båda konstnärerna har intresserat sig för sin tids mediefenomen. I utställningen visas allt från klassiskt måleri, teckning och objekt till filmtrailers, reklamaffischer och smycken.

Salvador Dalí, Sömnen, 1937 © Salvador Dalí, Gala-Salvador Dalí Foundation / Bildupphovsrätt 2009

I utställningen möts de två konstnärerna Salvador Dalí och Francesco Vezzoli. Utställningen belyser konstnärsrollen som Salvador Dalí iklädde sig. Den experimenterar också med själva utställningsformen genom att presentera en historisk konstnär parallellt med en samtida konstnär – Francesco Vezzoli.

Utställningen är uppdelad i två rum med tre dörrpar som skiljer rummen åt. Ett dörrpar är låst och blir en metafor för något oåtkomligt. I det första rummet visas Dalís verk från 1930-talet i en klassisk museikontext. Verken från denna tid har länge ansetts var de förnämsta exemplen på Dalís konstnärskap. I det andra rummet presenteras universalkonstnären Salvador Dalí som experimenterar med en rad olika genrer.

Som fenomen är Salvador Dalí högaktuell, i synnerhet hur han använde sig av massmedierna. Det är svårt att dra gränsen mellan människan Dalí och kändisen Dalí. Längs den bakre väggen i det andra rummet presenteras Francesco Vezzolis konstnärskap som just handlar om kändiskulturen. Han använder sig av celebriteter som en målare använder färger på en palett och parodierar ett samhällsklimat där meddelandet om en händelse blivit viktigare än händelsen som sådan.

Salvador Dalí, Par med huvudena fulla av moln, 1937 © Salvador Dalí, Gala-Salvador Dalí Foundation / Bildupphovsrätt 2009

WALLACE: […] Säg mig, vad tror ni kommer att hända er när ni dör?
DALÍ: Jag tror inte på döden för min egen del.
WALLACE: Ni kommer alltså inte att dö?
DALÍ: Nej, jag tror på döden i allmänhet, men absolut inte på Dalís död. Tror att min död vore något väldigt – nästan omöjligt.

Mike Wallace och Salvador Dalí,
The Mike Wallace Interview, tv-intervju, 19 april 1958

Curator: John Peter Nilsson
Projektintendent för Francesco Vezzoli: Caroline Corbetta
Assisterande intendent, Moderna Museet: Matilda Olof-Ors

Bilder

Francesco Vezzoli
GREED, THE NEW FRAGRANCE BY FRANCESCO VEZZOLI
© Francesco Vezzoli Courtesy Gagosian Gallery Foto: Guy Ferrandis
Anna Riwkin
Salvador Dalí, u.å.
© Anna Riwkin/Moderna Museet, Stockholm. Image rights of Salvador Dalí reserved. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2009
Francesco Vezzoli
Who´s Afraid of Salvador Dali?, 2008
© Francesco Vezzoli
Salvador Dalí
Vit afrodisisk telefon, 1936
© Salvador Dalí, Gala-Salvador Dalí Foundation/BUS, Stockholm 2009

Mer om utställningen