Georges Adéagbo, La naissance de Stockholm..!/The Birth of Stockholm..! Installationsvy Moderna Museet 2014
© Georges Adéagbo. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Samtal inför utställningen

Mer om utställningen