Georges Adéagbo, La naissance de Stockholm..!/The Birth of Stockholm..! Installationsvy Moderna Museet 2014
© Georges Adéagbo. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Utställningstexter

Dessa texter finns projicerade på väggarna i utställningen. Här är de översatta från franska.

Projetion 1

”Konst är det, vilken konst skulle det vara, och vilken konst skulle det bli,
om den inte har någon lärdom och ger lärdom för att lära”..?

De är konstnärer, och jag Georges Adéagbo är inte konstnär: i konstskolan, och i konstnärens skola som talar om konst, och visar konsten han gör (vi har alla gått i konstskola, för att lära oss att tala om konst, och skapa konst, men att vi alla har gått i konstskola, för att lära oss tala om konst, och skapa konst, innebär inte att vi alla är konstnärer;

det finns den som är konstnär, och det finns den som inte är konstnär)..! Konst, är det, och konst vore det, borde ha varit, bör vara, och borde vara om det har lärdom, skapar lärdom och ger lärdom för att lära:

museikonst med konsterna i museet” jag Georges Adéagbo är inte konstnär, de är konstnärer: i konstskolan, och i konstnärens skola som talar om konsten han skapar, och visar konsten han skapar”..!

”Har drottning Kristina av Sverige verkligen existerat”..? På drottning Kristina av Sveriges grav:

existensen av drottning Kristina av Sverige (som är vittnesbörden på historien om existensen av drottning Kristina av Sverige, eftersom den talar om existensen av drottning Kristina av Sverige, och för att troliggöra existensen av drottning Kristina av Sverige,

den som hört talas om existensen av drottning Kristina av Sverige, men inte är vittnesbörden på historien om drottning Kristina av Sverige, som talar om existensen av drottning Kristina av Sverige, har den troliggjort existensen av drottning Kristina av Sverige)..?

Drottning Kristina av Sverige: drottning Kristina av Sverige har verkligen existerat..!

Projektion 2

”Konsten som är en religion, och konstnären som är en troende: att skriva om konst som är en religion, och konstnären som är en troende, hur skriver man om konst som är en religion, och konstnären som är en troende..?

Konst är det för att det är en skrift som ännu inte är en skrivkonst, konstnär är den för att han skriver, för att den ännu inte är författare, konst är det för att det är en skrift som blivit skrivkonst, blivit en bok man tar och läser för den lärdom den har och innesluter, konstnär är den som skriver, som är en författare eftersom den säger i det den skrivit som är en skrivkonst och har lärdomar och av dem lärdom man behöver för att lära sig, för att skapa sig:

konsten som är en religion, och konstnären som är en troende (det har skrivits om konst som är en religion, och om konstnären som är en troende, men man kan inte och skulle inte kunna skriva om konst som är en religion, och om konstnären som är en troende)..!

”För att Stockholm ska ta form och födas, hur har Stockholm tagit form för att födas”.!

Målarnas möte med målaren, för att tala om och diskutera hur Stockholm har tagit form och fötts”..?

”Målarna med sin målning, och målaren med sin målning i Stockholm (ödet och historien om ödet)..!

Projektion 3

”Framför havet som är stranden, och bakom havet: religion”..! Framför havet som är stranden frågar man sig vad som finns bakom havet: trädets rötter (rötterna som är trädet)..! Kristina drottningen som är religion talar om andligheten och åskådliggör anden som är religion:

i Greta Garbos trädgård i Stockholm ”vad vet vi om religion efter att ha hört det talas om religion, och också velat tala om religion, vad vet vi för att känna till religion..?

Framför havet som är stranden, och bakom havet: general Napoleon Bonaparte och arkeologen De’non med den arkeologiska vetenskapen, i Egypten, det året – ”arkeologin är vetenskapen om utforskandet och upptäckten av de mysterier som styr ett land, de mysterier som styr en person:

religion”..! Drottning Kristina som är religion talar om andligheten och åskådliggör ande som är religion: i Greta Garbos trädgård i Stockholm..! Trädets rötter..! Rötterna som är trädet..!

”Religion som talar om andlighet och åskådliggör anden i Sverige: vem har sett drottning Kristina av Sverige”..? Det var en gång en religion som talade om andligheten och åskådliggjorde anden i Sverige: drottning Kristina av Sverige (drottning Kristina av Sverige har existerat och existerar)..!

Projektion 4

”1886-1986 ett sekel av Stockholms historia: vatten, liv”..! Fiskens liv är i vattnet: konsten och naturen (För att Stockholm ska vara till, och världen komma och leva i Stockholm, måste ett offer göras, vem har gjort offret)..?

1886-1986, 100 år av Stockholms historia: om fiskens liv är i vattnet, vad blir då fisken när den lämnar vattnet..? Naturen och konsten: vatten, liv..!

”vara född, leva, och att komma att dö, vara död, vad är det som återstår av oss efter döden”..! Konstnär, och livet som konstnär: filosofin och konsten..!

”Stockholm med Greta Garbos trädgård, Stockholm med historien om mordet på Olof, Stockholm med historien om drottning Christinas regering: filosofi för att skapa konst, och konsten är en spegel, och när man ser sig i den, ser man sig sådan man är”..!

Projektion 5

”1986 och offrets historia gör att Stockholm är till och att världen kommer och lever i Stockholm: konsten är i naturen”..! Det är konsten som gör konstnären, det är inte konstnären som gör konsten, konstnären är en missionär som utför missionen som är konsten i naturen: världen under hundra år av Stockholms historia 1886-1986

”vara född för att leva, och att komma att dö, vara död, man skiljs från sin själ som är ens ande, med den tanke man har, och kvar finns kroppen, som är klädedräkten man bar som levande, och innan man dog, en kropp som är klädedräkten alla såg ens person med”..!

”Konstnären, och konstnärens liv: vara född, leva, och att komma att dö, vara död, vad som återstår av oss”..! Konstnärens liv: Vad livet gör av konstnären (i Greta Garbos trädgård i Stockholm)..!

Mer om utställningen