Foto av skyltar med texter som hänger i tak

Jeppe Hein, Vem är du egentligen?, 2022 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet

Samlingskorridoren

Med frågan ”Vem är du egentligen?” vill konstnären Jeppe Hein att du som besökare ska interagera med olika situationer han iscensatt. I museets långa samlingskorridor kan du delta i en rad olika workshops inspirerade av chakrasystemets färger.
Skapa upplevelser, lek och var kreativ. – Jeppe Hein
Foldern som du själv kan fylla i när du medverkar i utställningen "Vem är du egentligen?" av konstnären Jeppe Hein
Foldern som ingår i utställningen "Jeppe Hein: Vem är du egentligen?", 2022 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet

Jag är

”Jag är”-rummet utgår från det röda baschakrat. Här kan du utforska vem du är som person innerst inne.

Det handlar inte bara om vad du jobbar med, om du är gift eller har barn och husdjur, om du gillar fotboll, yoga eller hiphop.

”Här använder vi ord och övningar för att komma underfund med vilka vi är”, säger Jeppe Hein.

Tre personer som  håller händerna på magen
Jeppe Hein, Jag är, 2022 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet

Jag känner

I det orangea ”Jag känner”-rummet kan du möta och uttrycka dina känslor.

Är du glad, förvirrad, dyster eller trött? Här ingår bland annat en övning där vi ritar ansikten som visar olika känslouttryck:

”Det handlar inte om att rita snyggt och ordentligt – det handlar om att uttrycka sig kreativt”, säger Jeppe Hein.

Fyra personer som svingar med armarna i ett av Jeppe Heins chakra-rum
Jeppe Hein, Jag känner, 2022 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet

Jag gör

Det gula ”Jag gör”-rummet representerar solarplexus-chakrat.

Här kan du testa övningar för att hitta ditt ”här och nu”, både på egen hand och tillsammans med andra.

Hur känns det att styra? Hur känns det att släppa kontrollen?

Fyra personer som håller varandras händer
Jeppe Hein, Jag gör, 2022 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet

Jag älskar

Det gröna ”Jag älskar”-rummet representerar hjärtat. Här bjuds du in att bland annat skriva ett kärleksbrev till dig själv.

”Slå dig ned och luta dig mot någon du just träffat, eller någon du älskar, för att känna både den andras och dina egna hjärtslag”, säger Jeppe Hein.

Fyra personer som står i par med ryggarna mot varandra
Jeppe Hein, Jag älskar, 2022 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet

Jag talar

Det ljusblå ”Jag talar”-rummet utgår från talet och halschakrat.

Här får du genom de olika övningarna utforska ditt inre jag och din inre röst.

”Hur talar du i livet? Talar du sanning? Och kan du tala om dina känslor?”, frågar Jeppe Hein.

Tre personer håller händerna om sina nackar i ett av Jeppe Heins chakra-rum
Jeppe Hein, Jag talar, 2022 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet

Jag ser

I det indigoblå ”Jag ser”-rummet kan du utforska ditt seende och hur det känns att se in i någon annans ögon.

”Försök att hålla ögonkontakten för att se vad som pågår inom dig själv. Är det en reflektion av dig själv som du ser, eller är det en annan människas själ?”, säger Jeppe Hein.

En person utför Jeppe Heins övning "Jag ser"
Jeppe Hein, Jag ser, 2022 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet

Jag förstår

Det lila ”Jag förstår”-rummet representerar det sjunde chakrat.

Vi människor består till 70 procent av vatten som börjar vibrera vid vissa ljudfrekvenser. Prova på att måla med klangskålar och se hur vibrationerna syns i skålen.

Hur känns det i dig?

konstnären Jeppe hein utför övningen "Jag förstår"
Jeppe Hein, Jag förstår, 2022 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet

Mer om utställningen