Två personer rör sig i Jeppe Heins stora fontän på Exercisplan utanför museet

Jeppe Hein, Spaces in Circles, 2022 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet

Jeppe Hein

Vem är du egentligen?

21.5 2022 – 28.8 2022

Stockholm

Möt Jeppe Hein i utställningen ”Vem är du egentligen?”. Under sommaren kommer den danske, numera Berlin-baserade, konstnären engagera publiken på helt nya sätt. Utställningen tar plats runt om i hela museet – både inomhus och utomhus – och bjuder in dig till att vara medskapare.

Det omfattande projektet ”Jeppe Hein: Vem är du egentligen?” är inte en utställning i traditionell mening. I stället för att transportera verk till museet, har hela utställningen producerats på plats: i interaktion med såväl byggnaden, vår samling – och dig som besökare.

Min konstnärliga praktik handlar om människor, fysiska möten, dialog och socialt samspel. Ni betraktare är en oumbärlig del av min konst, och de flesta av mina installationer kan bara upplevas om ni är där. – Jeppe Hein

Inomhus och utomhus

Redan på Exercisplan utanför museet kommer du att möta Jeppe Heins konst.

Samspela med de oregelbundna mönstren av vatten som sprutas ur den stora uppbyggda fontänen. Se den vågformade väggen med verken ”Andas med mig”, som tidigare bland annat uppförts vid FN:s huvudkontor i New York 2019, och ”I dag känner jag mig som”.

Delta i workshops

Inomhus i museets långa samlingskorridor har Jeppe Hein skapat en serie av sju rum som genom färg och form anknyter till de sju chakran som bland annat används inom yogan. Här kan du delta i enkla workshops som utgår ifrån de olika rummens teman.

Jag är, Jag känner, Jag gör, Jag älskar, Jag talar, Jag ser och Jag förstår.

Läs mer och se filmer om hur de olika workshoparna går till här: Samlingskorridoren

En person utför workshopen Andas med mig
Jeppe Hein, Andas med mig, 2022 Foto: Åsa Lunden / Moderna Museet
Fyra personer som står i par med ryggarna mot varandra
Jeppe Hein, Jag älskar, 2022 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet
Fyra personer som svingar med armarna i ett av Jeppe Heins chakra-rum
Jeppe Hein, Jag känner, 2022 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet

Andetag, speglar och ditt ansikte

Den tredje delen av utställningen består av fyra rum i samlingen.

I verket ”I dag känner jag mig som” får du möjlighet att uttrycka hur just du känner dig i dag. Måla din in- och utandning med blå färg i ett enda penseldrag och bidra till konstverket ”Andas med mig”.

Stå ansikte mot ansikte med dig själv och andra i verket ”Din spegel”, som består av de speglar som samlades in från museibesökare under våren 2022.

En person som står i Jeppe Hein "Spegelrum" som består av insamlade speglar från allmänheten
Jeppe Hein, Din spegel, 2022 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet
I mötet med Jeppe Heins konst erfar man möjligheten att forma sin egen värld. – Gitte Ørskou, curator och överintendent, Moderna Museet
Foldern som du själv kan fylla i när du medverkar i utställningen "Vem är du egentligen?" av konstnären Jeppe Hein
Foldern som ingår i utställningen "Jeppe Hein: Vem är du egentligen?", 2022 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet

JEPPE HEIN

Jeppe Hein, född 1974 i Köpenhamn, bor och arbetar i Berlin. Han är utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademi (1997–2003) samt Städel Hochschule für Bildende Künste i Frankfurt am Main (1999–2000). Jeppe Hein har under de senaste tjugo åren haft ett stort antal separatutställningar i Europa, USA, Asien och i Australien, deltagit i en rad grupputställningar och genomfört omfattande publika konstprojekt och producerat offentliga permanenta verk över hela världen.

Under de senaste åren har Jeppe Hein i allt högre grad engagerat publiken i sitt arbete, i mycket konkret bemärkelse. Efter en sjukdomsperiod på grund av utbrändhet har hans konst, allt sedan 2013, en tydlig existentiell och sökande dimension.

Konstnären Jeppe Hein målar verket "Idag känner jag mig som"
Konstnären Jeppe Hein och "I dag känner jag mig som", 2022 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet

Bilder

Tre personer håller händerna om sina nackar i ett av Jeppe Heins chakra-rum
Jeppe Hein, Jag talar, 2022 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet
Fyra personer som håller varandras händer
Jeppe Hein, Jag gör, 2022 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet
Tre personer som  håller händerna på magen
Jeppe Hein, Jag är, 2022 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet
konstnären Jeppe hein utför övningen "Jag förstår"
Jeppe Hein, Jag förstår, 2022 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet

Mer om utställningen