KÖP BILJETT. Åtgärder för att minska smittspridningen av coronaviruset

Karin Mamma Andersson, Minnesluckorna öppnas alltid från söder, 2002 © Karin Mamma Andersson / BUS 2007. Courtesy of Magnus Karlsson, Stockholm; Stephen Friedman Gallery, London; and David Zwirner, New York

Mamma Andersson

5.5 2007 – 5.8 2007

Stockholm

Karin Mamma Andersson har på några få år intagit en plats som en av landets internationellt mest kända konstnärer. Hennes konstnärskap har inneburit ett uppsving och förnyat intresse för måleriets möjligheter.

Född i Luleå 1962 och uppvuxen med skogar och konstböcker är hennes konst besjälad av trolsk berättarlust med referenser till såväl teater och vardagliga miljöer som andra konstnärers verk.

Utställningen, som omfattar verk från de senaste fem åren, är konstnärens största hittills och erbjuder museets besökare att se verk som allt mer efterfrågas av samlare och museer i hela världen. Karin Mamma Andersson mottog Carnegie Art Award 2005 och representerade Sverige på Venedigbiennalen 2003.

Katalogen innehåller ett mycket rikt bildmaterial, fotografier av JH Engström och texter av Ann-Sofi Noring, Kim Levin, Midori Matsui och Thomas Tidholm samt ett samtal mellan Karin Mamma Andersson och Lars Norén.

Karin Mamma Andersson och Moderna Museet

I början av 2006, 21 januari–30 maj, gjorde Moderna Museet en utställning med Dick Bengtsson. Istället för en katalog gav SAK (Sveriges Allmänna Konstförening) ut en bok om hans konstnärskap. I boken skrev Karin Mamma Andersson om när hon första gången höjde på ögonbrynen inför Dick Bengtssons konst. Läs texten här: En resa inom ram

Den 18 februari–7 maj 2006 visades Modernautställningen, som är tänkt att återkomma vart fjärde år och ska ge en överblick av aktuella konstnärer och tänkvärda konstnärskap. En av de deltagande konstnärerna var Karin Mamma Andersson.

Karin Mamma Andersson var Sveriges representant på Venedigbiennalen 2003.

Curator: Ann-Sofi Noring

Bilder

Karin Mamma Andersson, Samla tankarna, 2005 Courtesy of Magnus Karlsson, Stockholm; Stephen Friedman Gallery, London; and David Zwirner, New York © Karin Mamma Andersson / BUS 2007
Karin Mamma Andersson, About a girl, 2005 Courtesy of Magnus Karlsson, Stockholm; Stephen Friedman Gallery, London; and David Zwirner, New York © Karin Mamma Andersson / BUS 2007

Mer om utställningen