Klara Lidén, Toujours être ailleurs (Always To Be Elsewhere), 2010 © Klara Lidén. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Klara Lidén

14.5 2011 – 9.10 2011

Stockholm

Moderna Museet presenterar som första museum i världen en totalutställning av Klara Lidén. Hennes viktigaste utställningar har tidigare skett utomlands och rönt förbluffande uppmärksamhet hos kritiker och publik. I Sverige är hon fortfarande relativt okänd. Utställningen är ett samarbete med Serpentine Gallery och innehåller alla aspekter av hennes konstnärskap från 2003 till idag: videor, diabildserier, installationer och en serie målade väggskulpturer.

Klara Lidéns arbeten kännetecknas främst av att utforska såväl de fysiska som de psykologiska gränserna för de offentliga och privata rum vi befolkar. Hon har bland annat byggt en hemlig boning av kasserat material längs floden Spree i Berlin, konstruerat tavlor av lager på lager av upphittade reklamaffischer, drivit en alternativ, gratis poströrelse i Stockholm och utfört en frenetisk dans bland passagerarna på ett pendeltåg.

”Efter en dag på Moderna Museet i Klara Lidéns fotspår inser jag vad storhet är och att jag är ett robotiserat vaneodjur.” Erica Treijs på Twitter

Lidén har de senaste åren rönt stor internationell uppmärksamhet. Redan 2007 ställde hon ut på Moderna Museet med installationen Unheimlich Manöver. Hon tömde sin lägenhet på 30 kvm på precis alla möbler, köksvaror och pinaler och av detta byggde hon en konstruktion. För utställningen gör hon en ombyggnad av hela utställningsrummet i vilken hennes videor och installationer från 2003 och framåt även kommer att visas.

Under våren 2007 deltog Klara Lidén i utställningsserien Den 1:a på Moderna: Den 1:a på Moderna: Klara Lidén (2007)

Curator: John Peter Nilsson

Bilder

Klara Lidén, Toujours être ailleurs (Always To Be Elsewhere), 2010 © Klara Lidén. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
Klara Lidén
Unheimlich Manöver, 2007
© Klara Lidén. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
Klara Lidén
Self Portrait with the Keys to the City, 2005
© Klara Lidén
Klara Lidén
Untitled (Poster Paintings), 2010
© Klara Lidén. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Mer om utställningen