Evian Disease

Helen Marten, Evian Disease, 2012 Installationsbild Palais de Tokyo, 2012.
© The Artist, courtesy Sadie Coles HQ, London. Foto: Jean-Philippe Humbert

Välkommen till utställningen Livet självt med din skolklass!

Kom på egen hand eller boka visningar och workshops för skolan. Till utställningen finns också en handledning för lärare på högstadiet och gymnasiet att ladda ner.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen är ett inspirationsmaterial som är utformad som stöd inför ett besök med skolklass på Moderna Museet. Den kan också användas för att arbeta vidare med utställningen efter museibesöket. Lärarhandledningen riktar sig i första hand till lärare i åk 7–9 och gymnasiet och ska ge en grundläggande förståelse för utställningen samt ge förslag på övningar och diskussionsfrågor. De är utformade med grundskolans och gymnasieskolans läroplaner och kursplaner i åtanke.

Texterna i lärarhandledningen erbjuder flera perspektiv utifrån vilka man kan betrakta frågan om livets natur. Den beskriver också sex vanliga egenskaper som kännetecknar organiskt liv.

Ladda ner här lärarhandlesningen: Lärarhandledning – Livet självt (pdf)

Kolla in vårt arkiv av lärarhandledningar

Mark Leckey, GreenScreenRefrigeratorAction, 2010 © Mark Leckey
Courtesy the artist and Gavin Brown's enterprise

Boka en workshop för åk 7–9 och gymnasiet

”Konsten att filosofera”

Vi inspireras av existentiell filosofi och mejslar fram frågor som väcks i mötet med konsten. Vi fokuserar på själva aktiviteten: filosoferandet. Tillsammans vrider och vänder vi på vår uppfattning av världen, oss själva och hur vi lever – om livet självt.

Läs mer och boka workshop

Boka skolvisningar för alla åldrar

Boka en visning av Livet självt för din skolklass. Vi har skolvisningar för alla åldrar. Kombinera gärna en visning med ett besök i Verkstan där ni själva får jobba med olika material kopplat till det ni sett i museet.

Läs mer om skolvisningar

Boka visning

Mer om utställningen