Group 2

Dirk Fleischmann, One Hundred And Sixty-Two Out Of Two Billion Eggs, 2004 Courtesy of the artist

Livet självt

Om frågan rörande vad det egentligen är; dess materialiteter...

20.2 2016 – 8.5 2016

Stockholm

…och dess egenskaper, med tanke på att alla den västerländska vetenskapens och filosofins försök att besvara frågan visat sig otillräckliga, är en stor grupputställning som tar frågan om vad livet är som sin utgångspunkt.

Bilder

Sitting Feeding Sleeping (film still)
Rachel Rose, Sitting Feeding Sleeping (film still), 2013 Courtesy of the artist and Pilar Corrias Gallery
© Rachel Rose
Mark Leckey, GreenScreenRefrigeratorAction, 2010 © Mark Leckey
Courtesy the artist and Gavin Brown's enterprise

Mer om utställningen