Dirk Fleischmann, One Hundred And Sixty-Two Out Of Two Billion Eggs, 2004 Courtesy of the artist

Livet självt

Om frågan rörande vad det egentligen är; dess materialiteter...

20.2 2016 – 8.5 2016

Stockholm

…och dess egenskaper, med tanke på att alla den västerländska vetenskapens och filosofins försök att besvara frågan visat sig otillräckliga, är en stor grupputställning som tar frågan om vad livet är som sin utgångspunkt.

Livet självt har sedan Aristoteles förblivit ett mysterium, trots otaliga försök att finna en definition inom såväl naturvetenskapen som filosofin. Trots dagens avancerade teorier om komplexa system och den syntetiska biologins svindlande möjligheter, kan vi inte med bestämdhet säga varken vad som är vid liv eller vad liv består av. Ett försök att närma sig ämnet genom en konstutställning verkar därför motiverat – om så bara för att känna av vår oförmåga att finna tillfredställande svar.

Utställningen Livet självt sträcker sig från det tidiga 1900-talet då konstnärer i och vid sidan av det abstrakta avantgardet arbetade för att kategorisera tillvaron, fram till idag och den värld av objekt som befinner sig någonstans mellan det vi kallar vid liv och ett statiskt tillstånd. Bland konstnärerna som visas i utställningen är Giovanni Anselmo, Olga Balema, Hicham Berrada, Joseph Beuys, Karl Blossfeldt, Victor Brauner, Trisha Donnelly, Pierre Huyghe, Tehching Hsieh, Josh Kline, Hilma af Klint, Mark Leckey, Helen Marten, Katja Novitskova, Philippe Parreno, Rachel Rose, Paul Thek och Rosemarie Trockel.

Curatorer: Daniel Birnbaum, Carsten Höller och Jo Widoff

Utställningen visas på plan 4

Karta över Moderna Museet

Bilder

Sitting Feeding Sleeping (film still)
Rachel Rose, Sitting Feeding Sleeping (film still), 2013 Courtesy of the artist and Pilar Corrias Gallery
© Rachel Rose
Mark Leckey, GreenScreenRefrigeratorAction, 2010 © Mark Leckey
Courtesy the artist and Gavin Brown's enterprise
Honigpumpe am Arbeitsplatz (Honey Pump at the Work Place)
Joseph Beuys, Honigpumpe am Arbeitsplatz (Honey Pump at the Work Place), 1974-1977 Louisiana Museum of Modern Art. Long-term loan: Museumsfonden af 7. december 1966
© Joseph Beuys / Bildupphovsrätt 2015
Evian Disease
Helen Marten, Evian Disease, 2012 Installationsbild Palais de Tokyo, 2012.
© The Artist, courtesy Sadie Coles HQ, London. Foto: Jean-Philippe Humbert

Mer om utställningen