Monica Sjöö, Titel saknas (Kvinnors frigörelse är folkets frigörelse) © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Biografi Monica Sjöö

Monica Sjöö föds den 31 december 1938 i Härnösand. Hon är dotter till Gustav Sjöö och Harriet Rosander, som båda är verksamma konstnärer. Föräldrarna träffas när de studerar vid Konstakademien i Stockholm och gifter sig kort efter att de avslutar sina studier.

1940-tal

1941. Föräldrarna skiljer sig när Sjöö är tre år gammal. Efter skilsmässan växer hon främst upp med modern. De flyttar tillbaka till Härnösand efter att ha bott i Växjö ett par år. I Härnösand arbetar modern som porträttmålare.

1946. Vid åtta års ålder flyttar Sjöö till Stockholm med sin mor. Moderns konstkarriär är inte lika framgångsrik som faderns. Erfarenheten av att ha bevittnat moderns sorg och svårigheter att verka som konstnär på grund av hennes ansträngda ekonomiska situation, kommer att påverka Sjöös konstnärliga, feministiska och politiska riktning.

1949. Modern Harriet Rosander gifter om sig. Under fem års tid lever familjen med styvfadern Michael de Tourchaninoff i Stockholm.

1950-tal

1954. Läser Friedrich Engels ”Familjens, privategendomens och statens ursprung” (1884). Boken har ett enormt inflytande på Sjöö.

1956. Vid 16 års ålder hoppar Sjöö av skolan och rymmer hemifrån. Hon befinner sig i Göteborg en kortare period. Där försörjer hon sig som konstmodell vid olika konstskolor, bland annat Valand konsthögskola. Kort därefter lämnar hon Sverige och tar sig till Paris, där hon träffar sin blivande make, engelsmannen Stevan Trickey.

1957. Efter några månader i Paris flyttar Sjöö till Bristol i England tillsammans med Trickey.

1958. Paret tillbringar årets första månader i St Ives i Cornwall. Där hyr de en ateljé och Sjöö börjar måla. Under hösten blir hon gravid.

1959. Sjöö och Trickey lämnar Bristol för att resa till Sverige. Paret är inte skrivna i England eftersom Trickey vill undkomma militärtjänstgöring. Paret gifter sig i Sverige och stannar där till 1961, då de återvänder till Bristol.

I Sverige föder Sjöö sitt första barn, sonen Sean, på ett sjukhus. Denna erfarenhet påverkar Sjöös uppfattning om klinisk förlossning negativt, något som hon senare kommer att bearbeta och ifrågasätta genom sitt arbete.

Svart vit fotografi med Monica Sjöö omgiven av målningar och plakat
Monica Sjöö i sin ateljé i Stockholm, 1966 Fotografier från Monica Sjöös privata arkiv © The Estate of Monica Sjöö

1960-tal

1961. Sjöö och Trickeys andra barn, sonen Toivo, föds. Förlossningen sker som planerat i hemmet. Upplevelsen förändrar och påverkar hennes uppfattning om barnafödande, kvinnlig styrka och andlighet.

Sjöö går kurser i skulptur och etsning.

1962. Sjöö går en konstkurs vid the Royal West of England Academy (RWA) i Bristol.

1963. Sjöö fortsätter gå kurser vid RWA. Hon läser Robert Graves bok ”The White Goddess” (1948).

1964. Har sin första utställning i Bristol. Utställningen innehåller mestadels abstrakta målningar.

Samma år blir hon antagen på Bristol Old Vic Theatre School för att studera teaterdesign. Hon studerar bland annat pjäser av Bertolt Brecht och äldre grekiska dramer, som ”Kung Oidipus” och ”The Dutchess of Malfi” (senare: ”Furstinnan av Amalfi”).

1965. Sjöös mor Harriet Rosander dör i september 1965. Tillsammans med sonen Toivo reser hon från Bristol till Stockholm och bestämmer sig för att stanna på obestämd tid. Under denna period engagerar sig Sjöö i Vietnamrörelsen och organiserar utställningar i syfte att utbilda och sprida kunskap om bland annat den amerikanska imperialismen.

Hon arbetar även med hjälpinsamlingar till bland annat FNL (Sydvietnams nationella befrielsefront). Sjöö läser ”Väckarklocka” (1941) av Elin Wägner – författare, feminist och föregångare till 1960-talets gröna våg och 1970-talets kvinnoaktivism inom miljöfrågor.

Under hösten lär Sjöö känna den svenska konstnären Siri Derkert.

Monica Sjöö, Emma Goldman, 1967 Museum Anna Nordlander © The Estate of Monica Sjöö.
Monica Sjöö, Back Street Abortion – Women Seeking Freedom from Oppression, 1968 © Moderna Museet. Foto: Tobias Fischer

1966. Sjöö arbetar en kortare period som dekorassistent på Pistolteatern i Stockholm.

Efter flera besök hos Siri Derkert och i hennes ateljé på Lidingö börjar Sjöö arbeta som assistent till konstnären. Sjöö beundrar Derkerts konstnärliga praktik och politiska engagemang, särskilt gällande jämställdhetsfrågor och kvinnors rättigheter. När deras professionella relation upphör fortsätter de att vara i kontakt och brevväxlar fram till Derkerts död 1973.

Hon fortsätter engagera sig i proteströrelsen mot USA:s invasion i Vietnam.

Under sin tid i Stockholm lär hon även känna den afroamerikanske jazzmusikern och konstnären Clifford Jackson och de norska konstnärerna Kjartan Slettemark och Sidsel Paaske. Tillsammans med anarkisterna Bengt Ericsson, Ingvar Salomonsson och Lennart Karlsson reser Sjöö senare under året till Italien för att medverka vid en anarkistkonferens, men de blir arresterade och utvisade av den italienska polisen.

1967. Sjöö har sin första separatutställning på Galleri Karlsson i Stockholm. Hennes målningar som avbildar nakna män utmanar medvetet den dominerande mansbilden inom den, i Sjöös ögon, androcentriska konsthistorien. Motiven betraktas som opassande och hade redan året innan retuscherats i en artikel för tidningen Se.

Senare under året lämnar Sjöö Stockholm och återvänder till Bristol.

1968. Sjöö målar ett av sina mest kända verk: ”God Giving Birth” (Födande Gud). Målningen inspireras av hennes egen hemmaförlossning.

I England lär hon känna flera medlemmar i den radikala gruppen King Mob. King Mob bildas på 1960-talet av bröderna David och Stuart Wise och kallar sig själva för ”den nya frihetens gangsters”. I sina konfrontativa aktioner kombinerar de skarp politik med dadaismens potential att uppröra.

Reser till USA för första gången. Där kommer Sjöö i kontakt med ekoanarkisterna och författarna Murray och Bea Bookchin.

Målning av monica Sjöö
Monica Sjöö, God Giving Birth, 1968 Museum Anna Nordlander © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Krister Hägglund / Skellefteå museum

1969. Fadern Gustav Sjöö avlider i sviterna av cancer. Samma år gifter sig Sjöö med pianisten och kompositören Andrew Jubb.

Sjöö har en utställning på Arts Lab på Drury Lane i London, där ”God Giving Birth” ingår. Målar ”Past and Present” (Då och nu) när hon bor på Princess Victoria Street i Bristol.

Tillsammans med några andra kvinnor bildar Sjöö Bristol Women’s Liberation Group.

Monica Sjöö, Past and Present, 1969 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Prallan Allsten/Moderna museet

1970-tal

1970. Föder sitt tredje barn, sonen Leif.

Samma år deltar Sjöö i Storbritanniens första National Women’s Liberation konferens på Ruskin Collage i Oxford. Hon försöker visa sex av sina målningar i samband med St Ives Festival i Cornwall, men målningarna tas snabbt ned av tjänstemän. Hon blir inbjuden att hålla ett föredrag om aborträttigheter på en konferens i Liverpool. Kort därefter initierar hon Women’s Abortion and Contraceptive Campaign (WACC) i Bristol.

1971. I mars anordnas den första Women’s Liberation Art Group utställningen på Woodstock Gallery i London. Medverkande konstnärer är: Valerie Charlton, Ann Colsell, Sally Frazer, Alison Fell, Magaret Harrison, Liz Moore, Sheila Oliver, Monica Sjöö och Roslyn Smythe.

Samma år skriver hon, tillsammans med konstnären Anne Berg, manifestet ”Images on Womenpower – Arts Manifesto”. Manifestet diskuterar bland annat frågor kring den abstrakta konsten och hur den är inbäddad i ett västerländskt manligt privilegium.

Målar ”Aspects of the Great Mother” (Aspekter av Den stora modern) och ”Cosmos Within Her Womb” (Kosmos inom hennes livmoder). Verken är inspirerade av en grav från yngre stenåldern, för cirka 10 000 år sedan. Sjöö gestaltar kvinnan som urmoder och som direkt länk till livets ursprung.

Möter den amerikanska konstnären Carolee Schneemann. De håller kontakten under de kommande åren.

Målning. Kvinnogestalter mot mörk bakgrund.
Monica Sjöö, Aspects of the Great Mother, 1971 Museum Anna Nordlander © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
Målning av Monica Sjöö
Monica Sjöö, Kosmos inom hennes livmoder, 1971 © The Estate of Monica Sjöö Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

1972. Skriver manifestet ”Towards a Revolutionary Feminist Art”, som grundar sig i en feministisk kritik av den västerländska, mansdominerade konstvärlden och av avsaknaden av kvinnor i konsthistorien. Manifestet kan även läsas som ett upprop till kvinnliga konstnärer att organisera sig.

Medverkar i National Women’s Liberation Conference vid Acton Town Hall i London.

Konstteoretikern och författaren John Bergers tv-serie Ways of Seeing sänds på BBC. I programmen diskuteras och kritiseras den manlige åskådarens blick på kvinnans roll genom konsthistorien. Serien och den efterföljande boken syftade även till att avmystifiera konsthistorien genom att avslöja de ibland underliggande aspekterna genom vilka mening och ideologi förmedlas via bildkonsten. Sjöö återkommer ofta till John Bergers kritiska läsningar av kvinnokroppen i den västerländska konsthistorien.

1973. Utställningen ”Images of Womanpower” öppnar på Swiss Cottage-biblioteket i Camden i London. Medverkande konstnärer: Anne Berg, Liz Moore, Monica Sjöö, Beverly Skinner och Roslyn Smythe. Utställningen möts av starka reaktioner och Sjöös målning ”God Giving Birth” polisanmäls. Hon anklagas för blasfemi och pornografi, men åtalet läggs ned.

Kvinnogestalter
Monica Sjöö, Our Bodies Ourselves, 1974 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

1974. Pamfletten ”Some Notes on Feminist Art – Women’s Art, Women Culture Reborn” publiceras.

Visar verk i utställningen ”Kvinnoliv” på Lunds konsthall, dit hon är inbjuden av den svenska konstnären Anna Sjödahl, som Sjöö har träffat på utställningen på Swiss Cottage Library. Utställningen turnerar till Härnösands konsthall, Amos Anderson Art Museum i Helsingfors och Kunstnernes Hus i Oslo.

Skriver till de amerikanska konstnärerna Miriam Schapiro och Judy Chicago för att dela erfarenheterna från St Ives, i ett försök att samla kvinnliga konstnärer i självorganiserade utställningar.

1975. Publicerar pamfletten ”The Ancient Religion of the Great Cosmic Mother of All”. Studien är ett första utkast till Sjöös och Barbara Mors bok som kommer att publiceras 1981.

Medverkar i utställningen ”Kvinnfolk” på Kulturhuset i Stockholm. Utställningen visas även på Malmö Konsthall.

Monica Sjöö, The Ancient Religion of the Great Cosmic Mother of All, 1976 © The Estate of Monica Sjöö Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
Tidskriften Womanspirit
WomanSpirit, 1976 Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

1976. Sjöö kommer i kontakt med tidskriften WomanSpirit och börjar korrespondera med författaren och poeten Barbara Mor. Publicerar artikeln ”The Witches are Returning” i Peace News.

1977. Pamfletten ”The Ancient Religion of the Great Cosmic Mother of All” översätts till norska och publiceras i bokform (Den Store Kosmiske Mor).

Jane Jackson gör minidokumentären ”Portrait (Monica Sjöö)” om Sjöö och hennes konstnärskap. Dokumentären visas på Institute of Contemporary Arts (ICA) i London och på London Film Festival samma år.

1978. Sjöö besöker det neolitiska monumentet Silbury Hill i Avebury och har där en djupt spirituell upplevelse. Efter vistelsen målar hon ”The Goddess at Avebury and Silbury”.

Hon besöker även den förhistoriska fornlämningen vid Newgrange i Irland för första gången. Deltar i en diabildspresentation på London Film Makers’ Co-op, på inbjudan av den amerikanska kritikern Lucy Lippard. Lippard och Sjöö håller kontakten under de kommande åren och Lippard återger senare Sjöös målning ”The Goddess at Avebury and Silbury” i sin bok ”Overlay” (1981).

Genom Lippard kommer Sjöö i kontakt med Heresies Collective och bjuds in att publicera i deras publikation Heresies.

1979. Utställningen ”Womanmagic” öppnar på Durdham Park i Bristol.

Olja på masonit
Monica Sjöö, The Goddess at Avebury and Silbury, 1978 Museum Anna Nordlander © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

1980-tal

1980. Tillsammans med Anne Berg föreläser Sjöö vid First International Festival of Women Artists i Köpenhamn. Konferensen arrangeras av FN med bland andra Gloria Feman Orenstein som huvudanordnare.

Sjöö bosätter sig i Fishguard, Pembrokeshire i sydvästra Wales, och stannar där i fem år.

1981. Publicerar tillsammans med den amerikanska författaren och feministen Barbara Mor boken ”The Ancient Religion of the Great Cosmic Mother of All”.

Deltar i en demonstrationsmarsch till flygvapenbasen RAF Brawdy, organiserad av Welsh Anti-Nuclear Alliance (WANA). Samma år organiserar en grupp kvinnor, upprörda över beslutet att placera kryssningsmissiler (styrda kärnvapenmissiler) i området, en protestmarsch från Cardiff till Royal Air Force Greenham Common i Storbritannien.

Greenham Common-protesterna börjar den 27 augusti 1981, när en kvinnoledd grupp kallad Women for Life on Earth vandrar från Cardiff till Greenham Common, en sträcka på nästan 200 kilometer som tar tio dagar att gå. De sätter upp det som senare blev känt som Greenham Common Women’s Peace Camp.

Demonstrationståg
Women For Life on Earth Peace March från Cardiff till Brawdy, 1982 Fotografi från Monica Sjöös privata arkiv © The Estate of Monica Sjöö

1982. Women for Life on Earth-marschen äger rum den 4 juni. Över 500 demonstranter deltar i marschen, som går från Fishguard i Wales till den amerikanska marinbasen U.S, en anläggning för det undervattensbaserade avlyssningssystemet SOSUS (Sound Survillance System). Sjöö är med och organiserar protesten tillsammans med Ann Pettitt.

Sjöö reser till Greenham Common for att delta i protesten Embrace the Base. Hon återvänder flera gånger under de följande två åren.

1983. ”Womanmagic”-utställningen turnerar i Tyskland.

1984. Sjöö gör flera nya collage och målar bland annat ”The Earth is Our Mother” (Jorden är vår Moder) och ”The Goddess in her Manifestations at Greenham Common” (Gudinnan i sina manifestationer vid Greenham Common).

Färdigställer manuset till Spiral Journey, som består av en samling texter om
hennes resor till heliga keltiska platser.

1985. Sjöös målningar inkluderas i utställningen Women Artists in Wales. Utställningen turnerar i Wales.

I augusti är Sjöö på semester i Pyrenéerna med sonen Leif. Leif blir påkörd av en bil och avlider av skadorna elva dagar senare, 15 år gammal. Sonens hastiga bortgång påverkar Sjöö oerhört mycket och hon hamnar i djup sorg.

Kort därefter drabbas hon av ännu en tragedi, när sonen Sean diagnostiseras med lymfom.

1986. Sjöö målar ”Lament for My Young Son” (Klagosång för min unge son), den första i en serie målningar dedicerade till hennes son efter hans tragiska bortgång.

Monica Sjöö, Lament for My Young Son, 1986 © The Estate of Monica Sjöö Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

1987. Publicerar ännu en bok tillsammans med Barbara Mor: ”The Great Cosmic Mother: Rediscovering the Religion of the Earth”, som kommer att bli en av Sjöös mest välkända böcker.

Sonen Sean avlider i lymfom.

Griselda Pollock och Rozsika Parker publicerar antologin ”Framing Feminism: Art and the Women’s Movement 1970–1985”, där Sjöö omskrivs vid flera tillfällen. Manifestet ”Some thoughts about our exhibition of Womanpower: Women’s Art at the Swiss Cottage Library” från 1973 inkluderas också.

1988. Reser till USA för andra gången och träffar där författaren och forskaren Marija Gimbutas, samt aktivisten och ekofeministen Starhawk.

1989. Deltar i utställningen ”The Goddess Re-emerging” vid Assembly Rooms Glastonbury, tillsammans med konstnärerna Jill Smith, Phillipa Bowers och Joanna Corner.

Läser författaren Marija Gimbutas bok ”Language of the Goddess”, vilken får ett stort inflytande på henne. Kommer i kontakt med poeten, författaren och aktivisten Alice Walker. Kort därefter inleder de en vänskapsrelation.

Monica Sjöö, Wayland Smithy and the Crone Goddess, 1990 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

1990-tal

1990. Reser till USA igen och har en utställning på Gaia Bookstore i Berkeley.

1993. Färdigställer flera betydelsefulla målningar, bland dem ”Meeting the Ancestors at Avebury”(Möte med urmödrarna vid Avebury).

Sjöö och en grupp kvinnor tillhörande gruppen ”Ama Mawu”, som Sjöö var med och grundade, stormar en gudstjänst i katedralen i Bristol.

Medverkar i grupputställningarna Women Made på Coopers Gallery i Bristol och Women Remember Women in Conflict i Liverpool.

Målning. Figurer som står utspridda i ett landskap, omgivna av klippor och stenar utspridda. Färger i blått, grönt, lila och gult.
Monica Sjöö, Meeting the Ancestors at Avebury, 1993 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

1994. Arkeologen och författaren till ”The Living Goddesses”, Marija Gimbutas, dör. Sjöö målar ”Rites of Passage” och dedicerar verket till Gimbutas. Sjöö besöker den internationella gudinnefestivalen i Kalifornien.

Museum Anna Nordlander i Skellefteå anordnar en separatutställning med cirka 30 verk av Sjöö, bland annat ”God Giving Birth” och ”Cosmos Within Her Womb”. I samband med utställningen köper museet in flera av hennes målningar. Utställningen turnerar även till Boden och Jokkmokk.

1996. Besöker Newbury Bypass-protesten i Berkshire, där ekoaktivister ”trädsitter” för att förhindra godkännandet av en ny motorväg på urgammal skogsmark.

Sjöö skapar flera nya verk, bland annat ”Mother Earth in Pain: Her Trees Cut Down, Her Sea Polluted” (Moder Jord lider, hennes träd har fällts, hennes hav förorenats).

Den första gudinnekonferensen äger rum i Glastonbury Goddess Temple. Flera av Sjöös målningar hänger på väggarna i samlingssalarna.

Målning. En gestalt i mitten. På hennes högersida: Avhuggna träd. På vänstersida: Vita och svarta fåglar.
Monica Sjöö, Mother Earth in Pain, Her Trees Cut Down, Her Seas Polluted, 1996 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

1997. Sjöö medverkar i tredje Sharjahbiennalen, Förenade Arabemiraten.

Hon diagnostiseras med bröstcancer.

1998. Medverkar i grupputställningen ”Hjärtat sitter till vänster – svensk konst 1964–1974” på Göteborgs konstmuseum. Utställningen visas även kommande år på Kulturens Hus i Luleå, Uppsala konstmuseum och Södertälje Konsthall.

1999. Skriver på sin sista bok, ”The Norse Goddess”, som publiceras följande år.

Reser till Malta och Gozo.

2000-tal

2001. Visar ett urval av sina målningar på Create Centre Gallery i Bristol.

Efter flera års korrespondens träffar Sjöö den amerikanska konstnären Judy Chicago i Cambridge.

2002. Reser till Ryssland för att medverka i grupputställningen ”Windows to Other Worlds”, som visas på Sankt Petersburgs universitet.

Reser till USA för sista gången för att närvara vid The Goddess Festival i La Honda, Kalifornien.

2003. Diagnostiseras med sekundär skelettcancer och opereras i högerarmen kort därefter.

2004. Sjöös retrospektiva utställning ”Through Time and Space the Ancient Sisterhoods Spoke to Me” öppnar på Hotbath Gallery i Bath. Alice Walker skriver förordet till utställningskatalogen.

2005. Monica Sjöö avlider i Bristol den 8 augusti i sviterna av cancer.

Monica Sjöö, Ancient Mothers Weaving the World, The Norns, 2003 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
Monica Sjöö, Spirit of the Yews, 2001 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Mer om utställningen