Olja på masonit

Monica Sjöö, The Goddess at Avebury and Silbury, 1978 Museum Anna Nordlander © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Monica Sjöö

Den stora kosmiska modern

13.5 2023 – 15.10 2023

Stockholm

Konstnären, aktivisten, författaren och ekofeministen Monica Sjöö (1938–2005) förde i allt sitt skapande en kompromisslös kamp för frihet från alla former av förtryck. Den retrospektiva utställningen ”Monica Sjöö: Den stora kosmiska modern” samlar för första gången Sjöös omfattande livsverk där konst, politik och andlighet förblivit oskiljaktiga.

Audioguide

Lyssna på audioguiden för ”Monica Sjöö: Den stora kosmiska modern”.

Här samlas inläsningar av Sjöös egna texter om sitt liv och sina verk, som ”God Giving Birth” (Födande Gud) och ”The Goddess at Avebury and Silbury” (Gudinnan vid Avebury och Silbury).

Monica Sjöö: Den stora kosmiska modern – Audioguide

Fridays For Future

Fridays For Future är en ungdomsledd global klimaträttviserörelse. Med anledning av ”Monica Sjöö: Den stora kosmiska modern” arrangerade Fridays For Future Stockholm under våren 2023 workshoppar i Moderna Museets verkstad. Tillsammans med besökare skapades banderoller att använda i rörelsens klimatstrejker.

På den stora väggen utanför utställningen visades flera av de banderoller som gjordes under workshopparna. Dessutom visades banderoller som Fridays For Future använt sedan de första globala strejkerna ”Skolstrejk för klimatet” och ”People Not Profit” − ikoniska banderoller som var med och skapade den internationella ungdomsklimatrörelsen.

Installationsbild. Fridays For Future
Monica Sjöö, Installationsbild. Fridays For Future, 2023 Foto: Mattias Lindbäck/Moderna Museet

Besök med skolan

Inspirationsmaterial till utställningen för skolan

Lärarhandledningen är ett inspirationsmaterial till ”Monica Sjöö: Den stora kosmiska modern” och är utformat som stöd inför ett besök på museet men kan också användas för att arbeta vidare med utställningen efter museibesöket.

Lärarhandledning:

Monica Sjöö: Den stora kosmiska modern (pdf)

Information till dig som vill besöka museet med skolan: Skolvisningar 

Monica Sjöö var under hela sitt liv kontroversiell. I råa och djärva bilder förespråkade hon tidigt kvinnors rätt till sexuellt självbestämmande och abort. Hennes politiska medvetenhet formades redan i ungdomen av Vietnamdemonstrationerna, anarkiströrelsen och den oberoende konstscenen i Stockholm. Erfarenheter som lade grunden för Sjöös livaktiga tillvaro som konstnär och aktivist i Storbritannien, där hon kom att leva större delen av sitt liv och där hon blev en centralfigur inom den brittiska kvinnorörelsen.

”Den stora kosmiska modern” är den första retrospektiva museiutställningen med Monica Sjöös livsverk. Utställningen tar sin utgångspunkt i Sjöös hela praktik och rymmer ett femtiotal verk – från storskaliga målningar till politiska affischer, banderoller, teckningar och material ur konstnärens omfattande arkiv.

Målning. En gestalt står på knä och skurar golv bakom ett galler. Bakom gallret finns även ett stort kvinnohuvud samt en liggande kvinnogestalt.
Monica Sjöö, House-Wives, 1973 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
Poster av Monica Sjö med Emma Goldmans text: Women Need Not Always Keep Their Mouths Shut & Their Wombs Open
Monica Sjöö, Women Need Not Always Keep Their Mouths Shut & Their Wombs Open, 1968 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/ Moderna Museet

God Giving Birth – en feministisk ikon

Monica Sjöös målning ”God Giving Birth” (1968) är i dag är en feministisk ikon. Men vid tiden ansågs den både hädisk och obcen, och plockades gång på gång ned från de utställningar där den visades. Trots att 1970-talet kunde uppfattas som kvinnofrigörelsens årtionde klarade sig Sjöö precis undan åtal för målningen när den ställdes ut i England 1973.

Censuråtgärderna stärkte Sjöös övertygelse om vikten av att skildra kvinnliga erfarenheter i sin konst. Den abstrakta konsten avfärdade hon som ett västerländskt, manligt privilegium. Hon frågade sig:

”Hur kan vi kommunicera kvinnors styrka, kamp, väg ur förtrycket, blod, barnafödsel och sexualitet i ränder och trianglar?”.

Målning av monica Sjöö
Monica Sjöö, God Giving Birth, 1968 Museum Anna Nordlander © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Krister Hägglund / Skellefteå museum
Målning. En gestalt i mitten. På hennes högersida: Avhuggna träd. På vänstersida: Vita och svarta fåglar.
Monica Sjöö, Mother Earth in Pain, Her Trees Cut Down, Her Seas Polluted, 1996 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Andlighet och politisk förändring

Monica Sjöö knöt mycket av sitt tänkande kring Den stora modern, en gestalt som återfunnits i många olika kulturer genom historien. För Sjöö var Den stora moderns väsen närvarande i alla livets skeenden, som en erfarenhet som genomsyrar både naturen och varandet.

Det förtryck hon upplevde att kvinnor och minoriteter utstod, liksom exploateringen av grönområden och skövlandet av naturen, såg Sjöö som att göra våld på Den stora modern. På så sätt band hon samman sitt politiska engagemang i kvinnofrågan och i miljörörelsen med sin andliga övertygelse.

”Jag har inte försökt förstå och förmedla den uråldriga religionen kring modergudinnan (i måleri och text) som något slags flykt från det högst verkliga och akuta ekonomiska och sexuella förtrycket av oss kvinnor i dagens kapitalistiska samhällen”, skriver Sjöö i artikeln “The Witches are Returning” i tidskriften Peace News, 19 november 1976. Hon fortsätter:

Tvärtom. Kunskapen om att det i antiken fanns kulturer som formats runt och av kreativa kvinnor som var både mödrar och producenter – siare, schamaner, i kontakt med universums och jordens levande ande och energier – gav mig kraft och hopp att kämpa i många år innan kvinnorörelsen återuppstod.
Målning. Kvinnogestalter mot mörk bakgrund.
Monica Sjöö, Aspects of the Great Mother, 1971 Museum Anna Nordlander © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
Kvinnogestalter
Monica Sjöö, Our Bodies Ourselves, 1974 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Skissar konturerna av en annan framtid

Monica Sjöö var djupt engagerad i fredsrörelsen. Under 1980-talets militära upptrappning organiserade Sjöö flera politiska kampanjer och med kvinnogrupper som Women for Life on Earth deltog hon i fredsmarscher och antikärnvapenlägren vid RAF Brawdy och Greenham Common. I protest kedjade kvinnor där fast sig vid militära anläggningar för att avvärja vad de såg som det överhängande hotet mot allt liv på jorden och verka för nedrustning.

I den kvinnliga gemenskapen kring Greenham Common Women’s Peace Camp vävdes anarkism, eko-feminism, ekologisk aktivism och andlighet samman i hängivna protester, dans och sång.

Sjöös livslånga forskande om forntida, matriarkala kulturer präglade hennes tänkande och konst. Kunskapen använde hon för att skissa konturerna av en annan möjlig framtid, där andlighet och politisk förändring kom samman. Sjöö sökte sig tillbaka i tiden för att finna röster och sammanhang som kunde eka högt i nuet och verka för en total revolution.

Demonstrationståg
Women For Life on Earth Peace March från Cardiff till Brawdy, 1982 Fotografi från Monica Sjöös privata arkiv © The Estate of Monica Sjöö
Poster med "God giving birth"-motiv och texten: The Beginning of the End of Patriarchy
Monica Sjöö, The Beginning of the End of Patriarchy, 1993 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Bilder

Foto av målningen "Woman Beautiful Love/Tigress". I målningen syns tre figurer varav en håller ett barn, en håller i gröna växter i båda händerna, och en syns i profil. Två kropparsom håller hand syns bakom två strålande cirklar. Längst upp i mitten av tavlan finns en gul sol med en upp och nedvänd triangel ovanpå.
Monica Sjöö, Woman Beautiful Love/Tigress, 1972 Foto: Mattias Lindbäck/Moderna Museet © Museum Anna Nordlander, Skellefteå (deposition från The Estate of Monica Sjöö)
Målning av ett ansikte i svart och vitt, med röd bakgrund. Över ansiktets vänstra öga finns en fyrkant med ett annat svartvitt ansikte med glasögon.
Monica Sjöö, Emma Goldman, 1967 Foto: Mattias Lindbäck/Moderna Museet © The Estate of Monica Sjöö
Foto av målningen "Amazon Warrior Women", som visas i utställningen. Målningen består av olika figurer i rörelse och en häst, målad i rött, grönt, gult, beige och blått.
Monica Sjöö, Amazon Warrior Women, 1999 Foto: Mattias Lindbäck/Moderna Museet © The Estate of Monica Sjöö
Installationsvy över de två målningarna "Sisterhood is Powerful" och "Back Street Abort – Women Seeking Freedom from Oppression". Båda föreställer figurer i färgglada block, uppdelade av hårda linjer.
Monica Sjöö, Sisterhood is Powerful (1972) och Back Street Abortion – Women Seeking Freedom from Oppression (1968) Foto: Mattias Lindbäck/Moderna Museet

Mer om utställningen