Monica Sjöö, God Giving Birth, 1968 Museum Anna Nordlander © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Krister Hägglund / Skellefteå museum

Monica Sjöö

13.5 – 18.10 2023

Stockholm

Öppnar om 155 dagar

Våren 2023 presenterar vi den första större retrospektiva utställningen med den svenska konstnären, aktivisten, författaren och ekofeministen Monica Sjöö. Sjöö var en kompromisslös förespråkare av frihet från varje form av förtryck och kom att bli en centralgestalt inom både den brittiska kvinnorörelsen och den internationella gudinnerörelsen.

Monica Sjöö (1938–2005) föddes i Sverige men levde som vuxen framför allt i Bristol i Storbritannien. Sjöö var en frispråkig pionjär inom feministisk konst och kvinnlig andlighet och skapade till en början råa och djärva bilder som gav uttryck åt hennes växande avsky för sociala orättvisor.

Senare verk refererar till urgamla kunskaps- och trossystem och är inspirerade av bildspråket från hedniska kultplatser och kvinnliga symboler ur det förflutna, en spegling av hennes livslånga intresse för uråldriga matriarkala kulturer.

Med utgångspunkt i Monica Sjöös djupa engagemang i genus- och miljöfrågor får vi i denna retrospektiva utställning ta del av en konstnärlig och aktivistisk praktik med relevans för många av dagens angelägna frågor.

Monica Sjöö, Kosmos inom hennes livmoder, 1971 © The Estate of Monica Sjöö
Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet