Museet är tillfälligt stängt med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd kring coronaviruset. Vi håller stängt tills vidare. Läs mer om stängningen och biljettåterköp

Målning med titeln Den döende dandyn

Nils Dardel, Den döende dandyn, 1918

Nils Dardel och den moderna tiden

29.5 2014 – 14.9 2014

Stockholm

Nils Dardel är en av Sveriges mest folkkära konstnärer. Utställningen presenterar ca 100 verk – däribland en mängd ikoniska verk som bland annat Den döende dandyn, Visit hos excentrisk dam, Svartsjukedrama och Vattenfallet – främst målningar och teckningar men även Nils Dardels målarpalett, programtidningar från Svenska Baletten samt scenmodellen och musiken till baletten Dårhuset.

Europa förändrades radikalt under det tidiga 1900-talet. Genom industrialisering, urbanisering och teknikutveckling öppnades nya möjligheter till kommunikation, mellan länder och idémässigt. Det tillfälliga och flyktiga moderna livet skapade en sensibilitet och rastlös rörelse hos människan, vilken kom till uttryck i den konstnärliga modernismen. Avantgardet sökte ständigt det som aldrig tidigare skådats, och olika ”ismer” avlöste varandra: kubism, futurism, orfism, rayonism.

Nils Dardel i Tokyo 1917 © Riksarkivet, Thora Dardel Hamiltons arkiv 4 ab:3

Nils Dardel (1888–1943) är dock ingen renodlad modernist i sin estetik. Hans verk står i konflikt med den tid han lever i, en modern tid som är fullt upptagen med att följa det senaste modet och inte fullt uppskattar en konstnär som aldrig helt ingår i avantgardet. Dardel använde sig på ett gammeldags vis av sagor och mytologier för att berätta om kluvenheten av att både förföras och förfäras av den moderna tidens frammarsch. Stilmässigt knyter han an till en blandning av naivism och det sena 1800-talets symbolistiska formspråk. Hans privatliv blev en del av det offentliga rummet på ett sätt som nästan tog överhanden, som om ”rollen” eller ”myten” Dardel kom att stå i vägen för konstnären. Det har varit tacksamt att knyta hans bilder till det rent biografiska, att låta tolkningar av hans verk utgå från hans liv. Verken är tvetydiga, något banalt och oskuldsfullt kan plötsligt ändra karaktär till något diametralt annorlunda. Allvar och ironi går hand i hand och i många av hans verk pågår olika händelseförlopp simultant. Detta innebär också att verkens berättelser har flera möjliga in- och utgångar. Kluvenheten finns både i hans person och i hans verk. Han är dubbelnaturen som attraherar och attraheras av både män och kvinnor

Nils Dardel, Vattenfallet, 1921 Privat ägo

– De ofta sanslösa kombinationerna mellan skratt och gråt, allvar och vansinne, som kännetecknar Dardels konst har beröringspunkter med det dadaistiska och surrealistiska konstklimat i vilket Dardel rörde sig. I sina verk framhäver han privatlivet och moderna självständiga individer i ett rollspel som handlar om hur identiteter kan skapas och omskapas. Precis som han själv skapat sin egen persona – den demokratiske dandyn, säger curator John Peter Nilsson.

Curator: John Peter Nilsson

Bilder

Installationsvy Nils Dardel och den moderna tiden, Moderna Museet 2014 Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet
Installationsvy Nils Dardel och den moderna tiden, Moderna Museet 2014 Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Mer om utställningen