Förköpsbiljett krävs för tillfälliga utställningar. Det är en av åtgärderna vi vidtar för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Flasktorkaren, 1914

Marcel Duchamp, Porte-bouteilles (Flasktorkaren), 1914/1963/1976 © Succession Marcel Duchamp/ Bildupphovsrätt 2016

Surrealismen & Duchamp

27.3 2013 – 17.8 2014

Stockholm

Med Surrealismen & Duchamp fortsätter Moderna Museet dialogen mellan Duchamp och andra konstnärskap i museets enastående samling. Surrealismen under 1920- och 30-talet hör till modernismens avgörande konstnärliga och litterära rörelser.

Surrealisterna lämnade den rationella verkligheten och vände sig – inspirerad av Sigmund Freuds psykoanalys – till det irrationella och de dolda, mörka sidorna av människosjälen.

Genom automatisk skrift och drömprotokoll försökte konstnärer och författare att komma åt det undermedvetna. Dröm och verklighet skulle upplösas i en absolut verklighet, en öververklighet (surrealitet). Surrealisterna ville med en ny typ av konst förändra livet och samhället och frigöra individen ur sina tvångströjor.

I utställningen Surrealismen & Duchamp kan vi åter stifta bekantskap med Moderna Museets världsberömda Duchamp-samling och den fantastiska surrealistsamlingen med unika verk av Salvador Dalí, Joan Miró, Meret Oppenheim, Giorgio de Chirico, Hans Arp, Dorothea Tanning och Max Ernst mfl. Bredvid berömda målningar och skulpturer kan man upptäcka surrealistiska objekt samt film och fotografi som var nya medier på 1920-talet.

Curator: Iris Müller-Westermann

Bilder

Salvador Dalí
Wilhelm Tells gåta, 1933
© Salvador Dalí, Fundación Gala-Salvador Dali/BUS 2013
Marcel Duchamp
Rotoreliefer, 1935
© Succession Marcel Duchamp/BUS 2012

Mer om utställningen