Ed Atkins, Even Pricks, 2013 (Video stills) © and courtesy the artist and Cabinet, London

Om projektets olika kapitel

THE NEW HUMAN är ett film- och videobaserat utställningsprojekt i flera kapitel. You and I in Global Wonderland var underrubriken på projektets första kapitel som presenterades på Moderna Museet Malmö 2015.

Det fokuserade på en värld präglad av intensifierad globalisering och migration och visade poetiska reflektioner över de speciella mentala tillstånd som kan uppstå hos människor som lever i och emellan flera kulturer. I dokumentära skildringar tog publiken del av nationalistiska och nyfascistiska ideologiers starka framväxt runt om i Europa, och under en laddad septemberkväll samlades Malmöpubliken i en fullsatt föreläsningssal för att bevittna Europas hantering av flyktingkrisen, i den situation som just då förelåg i Ungern.

Knock, Knock, Is Anyone Home?

I kapitel två av THE NEW HUMAN, som visas på Moderna Museet Malmö till och med den 4 september 2016, behandlas den snabba teknologiska utvecklingen. Flera verk utspelar sig i laboratoriemiljöer där en ny mänsklighet kan anas. Besökaren sugs in i virtuella världar och möter människor som tycks ha muterat med informationsteknologi och global företagskultur till att bli något i grunden omänskligt. Underrubriken Knock, Knock, Is Anyone Home? syftar på närvaron av mänskligt liv. Medan den globala kapitalismen har blivit samtidens största maskin, har nya tekniker utvecklats som har kapacitet att tränga in i mänskliga kroppar och skapa cyborger, hybrider mellan människa och maskin.

THE NEW HUMAN visas i Stockholm

När THE NEW HUMAN under sommaren och hösten 2016 visas på Moderna Museet i Stockholm, möts verk från projektets tidigare kapitel i en och samma utställning. De teman som behandlas sammanstrålar i den centrala frågeställningen om människans livsvillkor och framtida möjligheter. Nya verk har tillkommit, som God is Design av Adel Abdessemed där ornamentala symboler från de tre monoteistiska religionerna; judendomen, kristendomen och islam, smälter samman med schematiska teckningar över mänskliga celler och bildar nya mönster och strukturer. Även Frances Starks My Best Thing, ett verk som utgår från konstnärens virtuella dejter, liksom Hito Steyerls How Not to be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File, som ger instruktioner i hur man kan göra sig osynlig i en genomdigitaliserad värld, visas för första gången i projektet.

Mer om utställningen