Thomas Schütte, Efficiency Men, 2005 Installationsbild Moderna Museet Stockholm 2016. Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet © Thomas Schütte / Bildupphovsrätt 2016

Thomas Schütte

United Enemies

8.10 2016 – 15.1 2017

Möt installationer, arkitekturmodeller, teckningar, grafik och gigantiska skulpturer i höstens stora utställning med Thomas Schütte. Schütte räknas som en av sin generations mest tongivande konstnärer och är främst känd som skulptör.

Utställningen Thomas Schütte: United Enemies utgår från konstnärens skulpturala verk från de två senaste decennierna. Schütte undersöker skalförskjutningar – det intima och personliga spelar mot det monumentala i hans arbeten. En kolossal gestalt i stål utanför museets entré, Vater Staat (2010), iakttar besökarnas ankomst. Utställningens centrala verk – de stora bronsskulpturerna United Enemies (2011) – har sitt ursprung i små hastigt skulpterade figurer med huvuden av modellera skapade knappt tjugo år tidigare.

Thomas Schütte är född 1954 i Oldenburg, nordvästra Tyskland. Han antogs till Düsseldorf Kunstakademie 1973. Bland hans medstudenter fanns flera av dagens internationellt erkända konstnärer, såsom Thomas Ruff (f. 1958) och Katarina Fritsch (f. 1956). Verken från studietiden bär tydliga influenser både från 1970-talets minimalism och konceptkonst.

Repertoar

Schütte arbetar ofta i serier. Genom åren har han byggt upp en repertoar av motiv, former och ämnen som han återvänder till, vidareutvecklar och omarbetar i en annan skala eller ett oväntat material. De stora skulpturerna United Enemies (2011) skapades utifrån en verksserie med samma titel fast i en betydligt mindre skala, påbörjad 1992. De små trebenta figurerna har klätts i textil och bundits samman i par innan de placerats under glashuvar på piedestaler. Dockorna är varandras fångar – eller förenade fiender.

När Thomas Schütte 2011, nästan tjugo år senare återvänder till motivet, har han förstorat ”fienden” till en skala bortom den mänskliga. Varelserna i den nya sviten har klivit ned från socklarna, blivit groteska giganter och gjutits i ett av konsthistoriens mest traditionstyngda material – brons.

Thomas Schütte, Pringles, 2011 Foto: Luise Heuter © Thomas Schütte / Bildupphovsrätt 2016

Arkitekturmodeller

Arkitekturmodeller i olika varianter är en viktig del av Thomas Schüttes konstnärskap. Han talar om sina arkitekturundersökningar som ett sätt att öppna upp verk för betraktaren: ”Jag använder modellen eftersom det är något som alla förstår. Man kan se den som en prototyp för något större, något sett från ett barns perspektiv; man kan se den som en offentlig scen”. I serien One Man Houses (2003-2005), har Schütte sammanfogat delar av ett industriproducerat ventilationssystem till blanka minimalistiska skulpturer. Senare konstruerade Schütte husen i trä i en något större skala och försåg dem med omsorgsfullt utförda möbler. Under åren 2007–2009 uppfördes ett av husen i skala 1:1 i franska Roanne-regionen i Frankrike, och på senare tid har flera av konstnärens arkitekturmodeller också byggts i samma skala. Det mest aktuella exemplet är hans egen stiftelse och skulpturhall Skulpturenhalle utanför Düsseldorf som invigdes våren 2016. Arkitekturmodellen Pringles (2011) visar en tidig version av byggnaden där det välvda taket utgörs av ett potatischips placerat på en tändsticksask.

Allt i sin ordning?

Fotografiserien Skizzen zum Projekt Grosses Theater (1980) består av stela leksaksfigurer framför kulissartat målade bakgrunder och är det tidigaste verket i utställningen. I en av scenerna visar sig tre Star Wars-prinsessor under ett plakat med de latinska orden ”Pro Status Quo”, en känd fras med en mängd historiska tolkningar, direkt översatt ungefär ”För det som är”.  Mittemot dem höjer Mr. Spock från Star Trek sin högerarm. I en annan vinkar Leia-prinsessorna från Star Wars mot ett flygplan försett med banderollen ”Alles in Ordnung”.  I mötet med dessa sci-fi-karaktärer av miniformat mot kulisser framstår tillvaron dock som allt annat än i sin ordning.

Thomas Schütte, Skizzen zum Projekt Großes Theater: Alles in Ordnung, 1980 Foto: Thomas Ruff © Thomas Schütte / Bildupphovsrätt 2016

En säregen kombination av svårmod och humor kännetecknar Schüttes konstnärskap. Verken kan upplevas skrämmande och lekfulla på samma gång. Tillvaron verkar vara i obalans, det bekanta absurt och främmande. Leksaksfigurer kan ha huvudroller och marionettliknande dockor blir monumentala jättar. Thomas Schütte berör tidlösa frågor om människans villkor, men utan att erbjuda några entydiga svar.

Utställningen visas på plan 4

Karta över Moderna Museet

Bilder

Thomas Schütte, United Enemies, 2011 Foto: Serge Hasenböhler © Thomas Schütte / Bildupphovsrätt 2016
Thomas Schütte, With Tears in My Ears, 1989 Foto: Mathias Johansson © Thomas Schütte / Bildupphovsrätt 2016
Thomas Schütte, United Enemies, 2011 Photo: Nic Tenwiggenhorn © Thomas Shütte / Bildupphovsrätt 2016
Thomas Schütte, Bronzefrau Nr. 7, 2001 Foto: Mathias Johansson © Thomas Schütte / Bildupphovsrätt

Mer om utställningen