Katalogen Thomas Schütte: United Enemies

Katalog

Utställningskatalogen är producerad av Moderna Museet och finns att köpa i Butiken och i vår webshop. Utställningen och katalogen Thomas Schütte: United Enemies presenterar Schüttes verk från de senaste tjugo åren och framåt

Katalogen är rikt illustrerad och innehåller en introduktion till konstnärskapet av Moderna Museets curator Matilda Olof-Ors och en essä av Bente Larsen, professor i konsthistoria vid universitetet i Oslo, som fokuserar på den fragmenterade kroppen och hur detta estetiska och filosofiska begrepp förhåller sig till Thomas Schüttes verk. Moderna Museets chef Daniel Birnbaum utgår i sin text från Franz Kafka när han beskriver skulpturen Vater Staat som möter besökarna vid ingången till museet. Läs Daniel Birnbaums essä Framför lagen.

Svensk respektive engelsk text. Mått: 21 x 29,7 cm. Antal sidor: 192. Antal bilder: ca 130.

Köp katalogen på svenska

Köp katalogen på engelska

Mer om utställningen