Moderna Museet Malmös fasad med citat målat på port.

Moderna Museet Malmö Foto: Helene Toresdotter/Moderna Museet

2.12 2019

Moderna Museet Malmö deltar i det internationella projektet GoDemo

Signaler visar att dagens ungdomar måste öva historisk medvetenhet och reflektera över fördomar och föreställningar i möten med varandra. Hur kan pedagogik och kultur samverka för att bidra till att reducera likgiltighet, polarisering och ökande misstro mot demokratiska värderingar? 

Detta är några av frågeställningarna som berörs i Erasmus+ projektet GoDemo, där Moderna Museet Malmö är partner. Målsättningen är att bland annat ta fram metoder som kan användas i det förmedlingsarbete som museer och lärosäten bedriver.

På initiativ av Vestfolds fylkeskommune i Norge inleddes med start i januari 2018 ett internationellt samarbete med utgångspunkt i ett förmedlingsprojekt som Vestfoldmuseerna genomfört. Projektet ”Det angår dig också – demokrati och mänskliga rättigheter i Vestfold” har fungerat som utgångspunkt för arbetet med GoDemo, vars partnerorganisationer består av Moderna Museet Malmö, Rörelsernas Museum i Malmö, Vestfold läns landsting, University of Southeast Norway, Nøtterøy High School och partners i Polen, Tyskland och Italien.

Projektet har som intention att skapa engagemang och visa på konsekvenserna av fördomsfulla tankemönster. Ett av syftena är att ta fram metoder för att skydda demokratiska värderingar och främja arbetet med grundläggande mänskliga rättigheter.

GoDemo löper fram till och med 2020.

Publicerad 2 december 2019 · Uppdaterad 17 februari 2021

Nyheter