Baby som sitter med uppslagen bok

Foto: Frida Lindblad/Moderna Museet

11.3 2020

Bokstart – projekt för de minsta

Konst kan vara ett sätt att stimulera små barns språkutveckling. Som ett av fyra skånska museer medverkar Moderna Museet Malmö i projektet Bokstart, initierat av Region Skåne. Under året kommer vi att erbjuda möten och arrangemang som ger en bra start in i språkets och konstens värld för våra allra minsta besökare.

Bokstart är en bred nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet, för att tidigt stimulera språkutveckling. Barn börjar utveckla sitt språk redan som spädbarn. Under de första tre åren grundläggs stora delar av den språkliga förmågan. Forskning visar att det är avgörande att alla barn får en god språklig grund, med möjlighet att utveckla ett rikt språk och så småningom god läsförmåga.

Det finns många sätt att stimulera små barns språkutveckling i vardagen, till exempel genom konsten. Moderna Museet Malmö är en av fyra skånska museer som under 2020 medverkar i Bokstart. Inom ramen för projektet utforskar vi hur vi skulle kunna arbeta på ett språkfrämjande sätt mot målgruppen barn 0-3 år och vuxna i deras närhet. Detta kommer att resultera i olika programpunkter som syftar till att introducera små barn till konstens och språkets värld.

Vår första programpunkt är workshopen ”Lek med färg och form!”, en konstlek med färger och former i samarbete med Bellevuegårdsbiblioteket. I denna workshop leker och upptäcker vi färger och former med hjälp av konsten. Tillsammans sätter vi ord på det vi upplever. Leken utgår från verk av konstnären Hilma af Klint och passande böcker. Anmälan till programpunkten sker via Bellevuegårdsbiblioteket.

Publicerad 11 mars 2020 · Uppdaterad 8 september 2020

Nyheter