digital video. En person med klockor hängande över axlarna

Iris Smeds, The Average (stillbild), 2019 © Iris Smeds

Stockholm Pride 2022

Guidade visningar

2.8 2022 – 4.8 2022

Stockholm

Följ med på en guidad visning av ”Svenska förvärv: Tändstickor” med utställningens curator Asrin Haidari. Under Stockholm Pride 2022 ger vi tre visningar där det vid varje tillfälle fokuserar på en konstnär: Conny Karlsson Lundgren, Leif Holmstrand och Iris Smeds. Välkommen!

Tisdag 2 augusti

Conny Karlsson Lundgren

Född 1974

Conny Karlsson Lundgrens videoverk ”Vår resa till Frankrike (Mont des Tantes)” (2021) skildrar kampen för homosexuellas fri- och rättigheter. I videoverket läser en yngre generation av samtida aktivister ur den tidigare generationens resejournaler från 1977. Filmen blir ett dokument om att höra till och om förmågan att acceptera sig själv genom att acceptera andra.

Personer som sitter i gräset en solig dag med paraply
Conny Karlsson Lundgren, Vår Resa till Frankrike (Mont des Tantes) (stillbild ur film), 2021 © Conny Karlsson Lundgren Bildupphovsrätt 2022
Skyltdocka täckt i bränd svart plast, nät av hampa och funna material
Leif Holmstrand, Anadyomene, 1999-2007 © Leif Holmstrand Foto: Tobias Fischer / Moderna Museet Bildupphovsrätt 2022

Onsdag 3 augusti

Leif Holmstrand

Född 1972

Leif Holmstrands verk tillkommer ofta ur det performativa, så även skulpturen ”Anadyomene” som bottnar i performancen ”Berlin Magic Model Project / Prostitution and Other Activities”. Holmstrands konstnärskap och författarskap befolkas av gestalter med gränsöverskridande könstillhörighet som med vibrerande sinnen utforskar människans livsvillkor och kulturens subversiva kraft.

Torsdag 4 augusti

Iris Smeds

Född 1984

Konstens värde och identitetens säljbarhet är återkommande teman hos Iris Smeds och gestaltningarna bär ofta inslag av absurd humor. Filmen ”The Average” (2019) är en kommentar till den individualism som vuxit fram i takt med välfärdssamhällets demontering. Den skulpterade manteln ”0–9 Bye (a bug’s life)” (2018-2019) kan läsas som en allegori över livets rörelse mot döden, eller som enbart siffror. Manteln påminner om fjärilen som efter förpuppningen nått livets slutpunkt.

Stillbild från video med en person med mask över ansiktet
Iris Smeds, The Average (stillbild), 2019 © Iris Smeds
n skulpterad mantel i rosa satin märkt med sifferraden 0–9
© Iris Smeds Iris Smeds, 0–9 Bye (a bug’s life), 2018-2019 Foto: Jean-Baptiste Béranger