Yaroslav Futymsky, Flag is burning, 2019 Stillbild ur film. © Yaroslav Futymsky

Ett brev från fronten

Samtida konst från Ukraina

15.3 2022 – 31.3 2022

Stockholm

I samarbete med Castello di Rivoli i Turin visar Moderna Museet 19 videoverk av 15 samtida ukrainska konstnärer och konstnärsgrupper. Konstnärerna är för närvarande instängda i de belägrade ukrainska städerna eller har lyckats ta sin tillflykt till gränstrakter eller till grannländer. Se filmerna direkt här på vår hemsida fram till den 31 mars 2022.

Moderna Museet presenterar ”Ett brev från fronten”, ett urval videoverk av samtida konstnärer från Ukraina, i samarbete med Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. Programmet är sammanställt efter invasionen av Ukraina i februari 2022 av konstnären Nikita Kadan, baserad i Kiev, med curatorn Giulia Colletti.

De ukrainska konstnärer som deltar med sina verk är för närvarande instängda i belägrade städer eller har lyckats ta sin tillflykt till gränstrakter eller grannländer. Flera har inte kunnat rädda sina hårddiskar när de lämnat sina hem eller ateljéer. Därför kan projektet enbart omfatta konstverk som på olika sätt har sparats digitalt på servrar, molntjänster och webbplattformar.

Här följer ett gemensamt uttalande av de deltagande konstnärerna:

Ju större avstånden blir mellan oss alla, desto mer enade blir vi i vårt krav på att stoppa den ryska aggressionen i Ukraina.

”Vi kan inte bli mer solidariska än vi är nu, när vi ställs inför det faktum att den mångåriga politiska kampen riskerar att skingras och gå upp i rök. Urvalet av filmade verk och rörliga bilder som presenteras här handlar inte i klartext om det nya kriget. Det är snarare prov på arbete som har utförts – eller som vi trodde att vi utförde – för att förhindra konflikten. Verken kan betraktas som förebud om en uppenbar, oundviklig katastrof av det slag som alltför ofta har blivit verklighet i Ukrainas historia”.

Undertecknat av de medverkande konstnärerna:

AntiGONNA; Yaroslav Futymsky; Nikolay Karabinovych; Dana Kavelina; Alina Kleytman; Yuri Leiderman; Katya Libkind; Yarema Malashchuk and Roman Himey; Lada Nakonechna; R.E.P.; Daniil Revkovsky; Andriy Rachinsky; Oleksiy Sai; Leisa Khomenko and Mykola Ridnyi.

Filmprogram

Yaroslav Futymsky

Flag is burning (1:51 min, 2019) & Second Attempt (3:28 min, 2019)

Yaroslav Futymskys videoperformances har ofta kopplingar till spår av politisk historia som finns dolda i landskapet. Samtidigt har de formen av politiska manifestationer i en post-politisk värld och frammanar det förflutnas och samtidens omvälvningar.

Flag is burning
Yaroslav Futymsky, Flag is burning, 2019 Stillbild ur film. © Yaroslav Futymsky
Second attempt
Yaroslav Futymsky, Second attempt, 2019 Stillbild ur film. © Yaroslav Futymsky

Katya Libkind

Where are Your Big Ears Dear Dead Grandma? (6:44 min, 2021)

Libkinds mormor dog i Israel vid 86 års ålder, hon kvävdes av vanligt vatten. Genom att rekonstruera ett imaginärt samtal på hennes födelsedag hedrar konstnären sin äldre släkting.

Where are Your Big Ears Dear Dead Grandma?
Katya Libkind, Where are Your Big Ears Dear Dead Grandma?, 2021 Stillbild ur film. © Katya Libkind

AntiGONNA

Enter the War (3:57 min, 2017)

Kriget lever i djupet under jordytan. Människorna själva släpper in det. Kriget begär tillträde.

Enter the War
AntiGonna, Enter the War, 2017 Stillbild ur film. © AntiGonna

Rave on the bones (6:59 min, 2017)

Samtidigt som kriget i Ukraina fortsätter dag efter dag fortlever ravescenen. Ravefest på benknotorna.

Rave on the bones
AntiGonna, Rave on the bones, 2017 Stillbild ur film. © AntiGonna

AntiGONNA (i samarbete med Nikita Kadan)

Lucid Skin (16:16 min, 2019)

Huvudpersonen är en konstnär som omgestaltar sin identitet. För honom är självskador ett sätt att bestraffa den egna ”maskuliniteten”.

(i samarbete med Nikita Kadan), Lucid Skin
AntiGonna, (i samarbete med Nikita Kadan), Lucid Skin, 2019 Stillbild ur film. © AntiGonna

Yarema Malashchuk & Roman Himey

Dedicated to the Youth of the World II (9 min, 2019)

Filmen kretsar kring techno rave-eventet Cxema och några ungdomar som kameran intensivt dröjer vid på morgonen efter eventet. Detta är den plats och det möte som ungdomen i Kiev väntar på och förbereder sig för – just den här flykten bort från vardagslivet och förkastandet av det, frammanar en märklig stämning av modern ritual.

Dedicated to the Youth of the World II
Yarema Malashchuk & Roman Himey, Dedicated to the Youth of the World II, 2019 © Yarema Malashchuk & Roman Himey

R.E.P

Yodler (17:59 min, 2011)

Yodler ingår i en serie filmer som dokumenterar platsspecifika performances, skapade av gruppen R.E.P. i olika kontexter, med utgångspunkt i lokala folkliga traditioner och aktuella kultursituationer. Varje föreställning har lånat sin titel från det språk på vilket stycket presenteras och förmedlas via vandrande folkmusiker, i detta fall från Österrike, som skapar och framför religiösa, historiska och episka sånger.

Yodler
R.E.P., Yodler, 2011 Stillbild ur film. © R.E.P.

Smuggling (10 min, 2007)

Smuggling är en verklighetsbaserad dokumentär om människor som dagligen tar sig över gränsen, som reser till ett lite mer välbeställt land i hopp om att sälja en limpa cigaretter eller en flaska vodka och få en blygsam förtjänst. Här korsar konstnärsgruppen den polsk-ukrainska gränsen in i EU, illegalt och till fots, bärande pet-flaskor med bensin och ballonger fyllda med naturgas.

Smuggling
R.E.P., Smuggling, 2007 © R.E.P.

Nikolay Karabinovych

As Far as Possible (6:23 min, 2020)

En turistgrupp färdas med buss i flodområdet Kuyalnitsky i utkanten av Odessa. Där finns de grottor till vilka judiska stadsbor flydde vid andra världskrigets utbrott, bland dem en av konstnärens närmaste äldre kvinnliga släktingar.

As far as Possible
Nikolay Karabinovych, As far as Possible, 2020 © Nikolay Karabinovych

Lada Nakonechna

Switch on Red (3:02 min, 2016)

“Jag föreslår att vi försöker placera oss själva inuti Katastrofen och funderar på hur vi ska hitta ett sätt att tala om den utifrån vår position på insidan av den. Katastrofen kan vara någonting djupt personligt, men å andra sidan handlar den inte bara om den enskilda personen, eftersom personen inte är ensam i denna situation eller i detta krig. Det är också relationernas och den sociala sfärens katastrof, vilket påverkar politiken, de allmänna attityderna och våra förhållanden.”

Switch on Red
Lada Nakonechna, Switch on Red, 2016 © Lada Nakonechna, Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin

Dana Kavelina

There are no Monuments to Monuments (34:35 min, 2021)

Folk talar om ett visst monument som troligtvis uppfördes till minne av Katastrofen, men vad de säger hackas sönder och vi kan inte skaffa oss någon sammanhängande föreställning om vare sig monumentet eller katastrofen som drabbade dessa människor

There are no Monuments to Monuments
Dana Kavelina, There are no Monuments to Monuments, 2021 © Dana Kavelina

Daniil Revkovsky & Andriy Rachinsky

Labor Safety in the Region of Dnipropetrovsk (22:13 min, 2018)

Upphittade filmsnuttar från olika industrimiljöer i regionen Dnipropetrovsk har sammanställts på ett till synes neutralt sätt, utan specifikt montage. Ett landskap med förfallna men ännu fungerande industribyggnader, ett landskap av uttjänt natur och arbete. Händelseförloppet är både vardagligt och katastrofalt – det ingår i arbetsrutinerna och är samtidigt vittnesbörd om ett bestående sammanbrott.

Labor Safety in the Region of Dnipropetrovsk
Daniil Revkovsky & Andriy Rachinsky, Labor Safety in the Region of Dnipropetrovsk, 2018 © Daniil Revkovsky & Andriy Rachinsky

Oleksiy Sai

The longest, the most productive/Deep cleansing power (3:29 min, 2021)

Konstnären Oleksiy Sai försörjer sig som reklamregissör. Hans videoverk använder fragment ur sådana reklaminslag, med upprepningar av säljbudskap som “Längst och mest produktiv” och “Djuprengörande kraft”. Som en av hans kolleger sade: ”Det är så här vårt helvete kommer att se ut.”

The longest, the most productive - Deep cleansing power
Oleksiy Sai, The longest, the most productive – Deep cleansing power, 2021 © Oleksiy Sai

Alina Kleytman

Responsibility (6:24 min, 2017)

En kvinna i uppseendeväckande utstyrsel visar på hur människor bär omkring på andras förväntningar som om de vore förklädnader.

Responsibility
Alina Kleytman, Responsibility, 2017 © Alina Kleytman

Yuri Leiderman

Birmingham Ornament (65 min, 2010)

Filmen består av olika fragment baserade på texter av Yuri Leiderman, gestaltade av spelade karaktärer såsom två TV-presentatörer, en sångare från Odessa eller en Berlinsk filosof. De fiktiva delarna vävs samman med dokumentära fragment, där Leidermans far berättar om familjens prövningar under andra världskriget.

(i samarbete med Andrey Silvestrov), Birmingham Ornament
Yuri Leiderman, (i samarbete med Andrey Silvestrov), Birmingham Ornament, 2011 © Yuri Leiderman

Lesia Khomenko

Self-portrait (7:33 min, 2013)

”Stop-motion-animationen är baserad på mitt långa arbete med ett målat självporträtt. Medan jag målade mitt ansikte ändrade jag ögonen hela tiden: först öppna och oförskämt stirrade på åskådaren, men efterhand alltmer slutna. Efter att ha skapat 1 500 bilder för videon, målade jag över det färdiga självporträttet med vit färg och förvandlade duken till en skärm för videoprojektionen. Inspirationen kom från utmattande försök att lägga min dotter: vi låtsades båda somna medan vi kikade på varandra. Denna tidsmässiga process genomsyrad av personlig erfarenhet överförs till processen hos ett konstnärligt medium: målningen förlorar sitt traditionella materiella medium och lämnar inget annat än minnen av sig själv”.

Self-portrait
© Lesia Khomenkо, Self-portrait, 2013 © Lesia Khomenkо

Mykola Ridnyi

Regular Places (15:23 min, 2014-2015)

Medborgares rörelser på fem offentliga platser runt om i Charkiv dokumenteras här med stilla kamera. I sig själva verkar de händelselösa bilderna oförenliga med den brutalt våldsamma konflikt mellan pro-ukrainska och pro-ryska aktivister som inträffade här bara månader tidigare. Lugnet i bilderna står i stark kontrast till ljudspåret, sammansatt av videomaterial från sammandrabbningarna som hittats online; hot, varningar och rop om övergrepp ekar över likgiltiga scener, i en påtvingad konfrontation mellan nyliga, traumatiska minnen och ett tillstånd av kollektiv förnekelse.

Regular Places
2014-2015, Regular Places , Mykola Ridnyi

NO! NO! NO! (22 min, 2017)

Filmens hjältar är ungdomarna i Charkiv, en stad i östra Ukraina. Kriget utbryter i den närliggande regionen Donbass när de är i tjugoårsåldern. En hbtq-aktivist och poet, en fotomodell, en grupp gatukonstnärer, en dataspelsutvecklare – alla är de konstnärer eller arbetar i kreativa yrken. Men närheten till kriget påverkar var och en av karaktärerna och deras liv. Filmens hjältar reagerar och reflekterar över de politiska skeendena utifrån sina specifika relationer till stadsrummet och verkligheten sedd genom sociala medier.

”NO! NO! NO!” av Mykola Ridnyi visades endast i Biografen på museet.

No! No! No!
Mykola Ridnyi, No! No! No!, 2017 © Mykola Ridnyi

Utställningstiteln ”Ett brev från fronten” är lånat från en sovjetisk målning av Aleksandr Laktionov från 1947. Målningen fångade en vardaglig scen i Sovjetunionen under tysk-sovjetiska kriget under andra världskriget och ville samtidigt ingjuta hopp.