Fotografi av Katalin Ladik i mitten av ett rött draperat tyg, bakgrunden är svart

Katalin Ladik, 2023 Courtesy of Haus der Kunst, Munich

Lustholmen: Katalin Ladik

Performance

7.6 2023

Stockholm

Följ med performancekonstnären Katalin Ladik till sagans och skuggornas värld. I samband med festival Lustholmen leder den nyskapande konstnären oss genom Moderna Museet, och ut på Skeppsholmen. Upplev ”Follow Me Into Mythology”, en performance om kvinnoroller, öden och mytologi.

Performancekonstnären Katalin Ladik iscensatte 2017 en legendarisk föreställning i Aten med titeln ”Follow me Into Mythology”. För detta tillfälle skapade hon ett 60 meter långt textilt verk, på vilket två parallella trådar broderades: En streckad vit linje som anspelar på den tråd som Ariadne, dottern till Kung Minos i den grekiska mytologin, gav sin älskare Theseus för att han skulle undkomma Minotauros labyrint efter att ha dödat odjuret. Vid sidan om den vita tråden löper en sammanhängande guldlinje, som fångar den mytologiska och andliga essensen av sagan. Ladik har sagt om verket: ”Den ena tråden följer den andra som en skugga, men bildar ändå självständiga figurer av sig själv. Den har ett eget liv.”

Nu, sex år senare, följer vi skuggan. Katalin Ladik inleder: ”Som barn brukade jag leka med min skugga och undrade om min skugga var jag själv. Varför imiterar den mig så groteskt, som om den hånade mig? När jag var arg på min skugga gick jag in i ett mörkt rum och då försvann den. Det var min hämnd. Ibland verkade det som om den försökte sända mig ett meddelande – något viktigt om obeständighet. När jag växte upp och blev skådespelerska, märkte jag att jag på scenen, i rampljuset, inte hade någon skugga. Jag blev en skugglös varelse, en icke-existens, en mytologisk figur.”

På festivalen Lustholmen leder Katalin Ladik oss över Skeppsholmen, från Moderna Museet ut mot vattnet, för att följa den gyllene tråden och att återvända till skuggan. Föreställningen organiseras av Hendrik Folkerts, intendent för internationell konst efter 1989 och utställningsansvarig, Moderna Museet.

Se hela programmet för festivalen: Lustholmen.

Ladiks performance ”Follow me Into Mythology” föregår konstnärens retrospektiva utställning som äger rum på Moderna Museet från den 9 november 2024 till 20 april 2025.

Katalin Ladik

Katalin Ladik (f. 1942, Novi Sad) är en central röst i bildkonstens, litteraturens och performancekonstens historia i Central- och Östeuropa. Hennes radikala förhållningssätt till poesi och performance vidgar möjligheterna till hur språket kan manifesteras; på boksidan och genom kroppen, bildligt och skriftligt, hörbart och kännbart.

Katalin Ladik Foto: Attila Glázer. Courtesy of the artist and acb Gallery Budapest

Kalender

Fotografi av Katalin Ladik i mitten av ett rött draperat tyg, bakgrunden är svart
  • Performance
  • På engelska

Lustholmen: Katalin Ladik