Bilder från ”Spegelsalen”, danslokalen på Östgötagatan där Transvestia anordnade sina fester 1965–1966. På den vänstra bilden syns Eva-Lisa stående längst till höger.

Kära Eva-Lisa

Läsning av Sam Hultin och delar av Stockholms transcommunity

30.7 2019

Stockholm

När Eva-Lisa Bengtson 1964 startade Sveriges första klubb för transpersoner fick hon post. De många breven kom från transpersoner som delade med sig av sina innersta tankar. Idag ger de röst åt en historia som få känner till. Välkommen till en högläsning av breven som vittnar om kärlek, solidaritet och gemensam kamp mot fördomar. Läsningen är en del av konstnären Sam Hultins projekt ”Eva-Lisas Monument”.

Eva-Lisa Bengtson startade den första klubben för transpersoner i Sverige

Eva-Lisa Bengtson var mycket aktiv i den feministiska och den lesbiska rörelsen liksom i den tidiga transrörelsen. 1964 startade hon Transvestia den första klubben för transpersoner i Sverige som från 1965 arrangerade sammankomster i en lokal på Östgötagatan i Stockholm. Hon var även engagerad i Lesbisk front på 1970- och 80-talet och en av dem som byggde upp Kvinnohuset på Snickarbacken. Eva-Lisa engagerade sig senare i RFSL Stockholm, patientföreningen Benjamin och besökte troget klubbar som Lash, Wish och föreningen Golden ladies.

Berättelser om villkor för normbrytande gemenskap

Eva-Lisas berättelse är angelägen eftersom den ingår i en historia som är relativt odokumenterad och till stor del handlar om villkor för normbrytande gemenskap. Eva-Lisa kom med tiden att förlora sin plats i flera av de rörelser hon engagerat sig i. I transrörelsen passade hon inte in då den i slutet av 60-talet inte inkluderade transsexuella (eller homosexuella). Rörelsen var starkt influerad av transvestitrörelsen i USA där en snäv definition av transvestism var rådande.

Senare skulle hon även utestängas från Kvinnohuset i Stockholm då delar av den feministiska rörelsen på 90-talet beslöt att exkludera transkvinnor. Men i Eva-Lisas historia finns också personer och sammanhang som möjliggjort att fler kan få plats. Där vänskap, kärlek, solidaritet och gemensam kamp mot fördomar och förtryckande system satts före okunskap och rädsla att förlora privilegier.

Projektet Eva-Lisas Monument

Läsningen ”Kära Eva-Lisa” är en del av konstnären Sam Hultins projekt ”Eva-Lisas Monument” som lyfter fram Eva-Lisas pionjärarbete. Den andra delen i projektet är en stadsvandring på Södermalm i Stockholm som arrangeras av Stockholms Kvinnohistoriska där Hultin tar med oss till flera av de platser som spelat viktiga roller i Eva-Lisas liv. Lesbisk fronts lokal på Hallandsgatan, Kvinnohuset på Blekingegatan, Jerry’s damklubb på Folkungagatan, Holländska ambassaden på Götgatan samt Transvestias lokal på Östgötagatan är några av de platser som kommer att besökas.

Vandringen arrangeras av Stockholms Kvinnohistoriska och hålls för första gången den 1 augusti kl 19.

Eva-Lisas arkiv förvaltas av konstnären Sam Hultin

Efter Eva-Lisas bortgång 2018 förvaltas hennes unika arkiv av foton, brev, böcker, protokoll, medlemsbrev och tidskrifter av Sam Hultin. Avsikten är att arkivet ska tillgängliggöras för forskning genom QRAB – Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek i Göteborg.

Om Sam Hultin

Sam Hultin, född 1982, är konstnär och arbetar ofta med performance och video utifrån sitt intresse för queer historieskrivning och idén om konst som förslag på möjliga framtider. Ofta kopplar hens arbete ihop personliga berättelser med större sociala och politiska strukturer.

Kontakt: Karin Malmquist, intendent