Målning. Kvinnogestalter mot mörk bakgrund.

Monica Sjöö, Aspects of the Great Mother, 1971 Museum Anna Nordlander © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Kvinnofrigörelse, gudinnor & häxor

Presentation

19.9 2023

Stockholm

Fördjupa dig i Monica Sjöös bildvärld, feministiska rörelser och häxkonst. Hör den brittiska konstnären Olivia Plender i utställningen ”Monica Sjöö: Den stora kosmiska modern” berätta om kvinnofrigörelsens historia i Storbritannien och dess koppling till gudinnerörelsen.

Monica Sjöö (1938–2005) levde större delen av sitt liv i Storbritannien och kom att bli en centralfigur inom den brittiska kvinnorörelsen. Hennes djupa politiska engagemang i kvinnofrågan och även i miljörörelsen var sammanflätad med en andlig övertygelse om alltings förbundenhet – en kosmisk världsbild, uttryckt genom ”Den stora modern” vars väsen för Sjöö genomsyrade både naturen och varandet.

Brittiska konstnären Olivia Plenders arbete börjar ofta med undersökningar av sociala rörelser och dess historia. I sin presentation kommer hon bland annat utifrån egna erfarenheter av brittiska feministiska rörelser och häxkonst belysa och fördjupa sig i delar av den bildvärld som förekommer i Sjöös konstverk.

Målning av Monica Sjöö. I målningen syns tre figurer varav en håller ett barn, en håller i gröna växter i båda händerna, och en syns i profil. Två kropparsom håller hand syns bakom två strålande cirklar. Längst upp i mitten av tavlan finns en gul sol med en upp och nedvänd triangel ovanpå.
Monica Sjöö, Woman Beautiful Love/Tigress, 1972 © Museum Anna Nordlander, Skellefteå (deposition från The Estate of Monica Sjöö). Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Olivia Plender

Olivia Plender (f. 1977) är baserad i Stockholm och London. Hon är intresserad av gruppdynamik och hur vi iscensätter gruppidentiteter samt relationerna mellan kön, makt och auktoritet. Hon har också utforskat många alternativa pedagogiska modeller som växte fram i den industriella och postindustriella eran, och samarbetar med både vuxna och barn – i workshoppar, performancer, teckningar, serier, installationer och videor.

Plender har ställt ut i flertalet internationella utställningar, däribland de senaste: separatutställningarna på Maureen Paley, London (2022) och Amant Foundation, New York (2022), samt grupputställningarna The School of Creators, Centre Pompidou, Metz (2022), 59th October Salon, Belgradbiennalen (2022), The TV Tramopline, Kalmar Konstmuseum & Bildmuseet, Umeå (2022), den 34:e São Paulo-biennalen (2021), Göteborg International Biennal (2017). ), BAHAR, Off-Site Project for Sharjah Biennial 13, Istanbul (2017).