Kati i båten

Nina Korhonen, Kati i båten, 1987-1995 © Nina Korhonen

Rethinking the Photographic Institution

Symposium om den fotografiska bildens historia, samtid och framtid

10.2 2015

Stockholm

Den fotografiska bilden är ett medium i ständig förändring. Såväl tekniskt som i fråga om hur bilderna kategoriseras. Fotografier definieras i en rörelse mellan det dokumentära, konstnärliga och kulturhistoriska. Ett förhållande som den fotografiska institutionen alltid har varit tvungen att hantera.

Det undflyende fotografiet har samlats på många olika typer av museer och presenteras idag på mässor, festivaler och konsthallar av olika slag. Under senare tid har det etablerats flera institutioner som förenar ett nytänkande kring hur man aktiverar den fotografiska bilden med de krav en kritiskt tänkande publik ställer. En ny generation besökare vill inte vara passiva betraktare, utan söker utbyten och nya överenskommelser.

Vi har bjudit in företrädare från fyra institutioner:  Ann-Christin Bertrand, curator, C/O Berlin, Marcel Feil, vice chef och konstnärlig ledare, Foam, Duncan Forbes, chef och curator, Fotomuseum Winterthur, Rima Mokaiesh, chef, Arab Image Foundation . De kommer att berätta om sina respektive verksamheter, hur de brutit med invanda tankemönster kring hur man samlar och presenterar fotografi och om hur de arbetat med att öka den publika räckvidden och nå nya målgrupper. Med dessa konkreta exempel som utgångspunkt avslutas symposiet med en diskussion kring morgondagens fotografiska institutioner.

Deltar gör: Föreläsarna och Anna Tellgren, intendent för fotografi Moderna Museet. Moderator Gunilla Muhr, verksamhetschef och curator vid Centrum för fotografi.

Rethinking the Photographic Institution är det tredje symposiet i en serie på Moderna Museet där den fotografiska bilden, dess historia, samtid och framtid diskuteras.

Kontakt: Karin Malmquist, intendent Förmedling

Mer om programmet