Restaurangens integritetspolicy och hantering av personuppgifter

Restaurangen på Moderna Museet, MoMuMat AB, tar personlig integritet på största allvar och det är en viktig angelägenhet för oss att tillförsäkra en god säkerhet och integritet av det som våra gäster lämnar till oss eller som vi får på annat sätt. Denna integritetspolicy gäller för alla de personuppgifter som behandlas av MoMuMat AB.

I samband med att en gäst gör en bokning eller beställning hos oss så samlar vi in vissa personuppgifter om gästen. Vi samlar in personuppgifter som våra gäster lämnar via telefon eller e-post och som vi sen överför till vårt bokningssystem Caspeco. Detta innefattar information såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, andra kontaktuppgifter och nationalitet. Vi kan även komma att registrera uppgifter om våra gästers önskemål som till exempel kostvanor och allergier.

Rättsliga grunder

Den rättsliga grunden för MoMuMat ABs behandling av personuppgifter är den registrerades samtycke, ett berättigat intresse eller ett bokningsavtal.

Återkalla samtycke

Gäster kan närsomhelst återkalla sitt samtycke till ytterligare behandling (ej retroaktivt) av gästers personuppgifter genom att kontakta MoMuMat AB.

MoMuMat AB
Flaggmansvägen 13
111 49 Stockholm

Telefon 08 5202 3662

Ändamål med att behandla personuppgifter

MoMuMat AB använder personuppgifter för att:

• Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna vi erbjuder.
• Bearbeta gästers bokningar och beställningar.
• Kontakta gäster via t.ex. SMS, andra mobila applikationer eller e-mail eller för att avisera om bokningsstatus eller information som ansluter till bokningen före, under och efter vistelsen.
• Underlätta vid framtida bokningar och beställningar.
• Analysera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av tjänsterna vi erbjuder.
• Informera våra gäster om erbjudanden och kampanjer från MoMuMat AB.
• Skicka nyhetsbrev.
• Öka gästers nytta och upplevelse av MoMuMat AB

Hur länge MoMuMat AB sparar personuppgifterna

Dina personuppgifter sparas i vår kunddatabas. Databasen rensas regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund. För att erbjuda dig en hög grad av service, och för att kunna kommunicera med dig om relevanta erbjudanden kan vi dock komma att spara dina uppgifter i upp till ett år från din senaste vistelse hos oss.

Vilka MoMuMat AB delar uppgifterna med

MoMuMat AB kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om MoMuMat AB annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Överlåtelse Om MoMuMat AB säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan gästers personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

Publicerad 24 maj 2018 · Uppdaterad 31 mars 2020