Andreas Gursky, Bahrain I, 2005 Courtesy: Monika Sprüth Philomene Magers, Cologne Munich London © Andreas Gursky / Bildupphovsrätt 2016

Om utställningen

Andreas Gursky, född i Leipzig 1955 och bosatt i Düsseldorf, räknas sedan många år som en av världens ledande fotografer. Arbeten 80-08 är den största utställningen hittills med konstnären och för första gången visas hans produktion upp i sin helhet.

Gursky har valt ut mer än 150 verk med början i studietiden på Folkwang Hochschule i Essen, följt av åren vid konstakademin i Düsseldorf där han studerade för Bernd och Hilla Becher. Från dessa bilder, många av dem tidigare opublicerade, spänns en vid båge fram till hans senaste arbeten, som har tillkommit särskilt för utställningen.

Redan i de allra tidigaste verken framstår Andreas Gursky som en skarpsinnig iakttagare av människors förhållningssätt till livet och världen och av deras längtan bort från vardag och arbetsliv. Han utvecklar en imponerande förmåga att ladda olika livsvärldar med personliga inre tillstånd och han har en blick som tar sikte bortom detaljer och det individuella, mot helheten. Även om bilderna till att börja med framför allt är tagna i hans närmaste omgivning kan man följa hur cirklarna undan för undan blir allt vidare, för att till sist bli globala. Genom att dessutom söka upp platser och händelser upprepade gånger över en längre period av tid kastar konstnären inte bara ljus över olika slags sociala sammanhang – till exempel massmöten av kapitalistisk eller kommunistisk natur – utan skildrar även strukturer i förvandling. Fotografierna av storföretag och börser från 1980-talet och framåt är exempel på detta.

Andreas Gurskys uttalade intresse för ett abstrakt bildspråk ledde honom också tidigt till att skapa bilder av överflöd och tomhet. Efter 1992 har han utnyttjat den digitala fotografins möjligheter i dessa motiv – till att börja med försiktigt i form av digital retuschering, sedan alltmer uttalat. Han når härigenom fram till komplexa konstruktioner av verkligheten, dock alltid med syftet att skildra sociala sanningar. Det abstrakta och det representativa vävs samman på ett metaforiskt plan och oavsett om han utforskar arbete eller fritid, massdjurhållning eller spektakulära händelser, stormarknadsprodukter eller avfallsberg, utgör varje enskilt fotografi en nödvändig pusselbit mot Andreas Gurskys uttalade mål: ”En livets encyklopedi”.

Denna utställning med över 150 verk hade över huvud taget inte varit möjlig om inte konstnären bestämt sig för att göra nya kopior av hela sitt oeuvre – undantaget de allra senaste verken – i litet format. Detta var ett radikalt beslut med tanke på att Gursky sedan länge är förknippad med fotografier i storformat. Å andra sidan är det först denna procedur som gjort det möjligt att visa konstnärskapet i dess helhet och ge utrymme för dess encyklopediska natur. Resultatet är att utställningen vilar på två fundament. Dels de nya verken i stort format – Andreas Gursky här och nu – och dels hela katalogen med verk där vi alltså kan följa den kronologiska utvecklingen, studera hans påstående om fotografiet, förundras över det starka släktskapet med måleri och upptäcka de relationer som uppstår mellan bilderna.

Andreas Gurskys svenska debut ägde rum 1995 på Rooseum i Malmö. Men därefter har hans bilder bara visats någon enstaka gång i Sverige. Vi är därför mycket glada att på detta unika sätt kunna introducera den breda publiken för konstnärskapet och låta de redan intresserade få möjlighet att djupdyka in i Gurskys rika produktion.

Fredrik Liew

Video: Fredrik Liew om Andreas Gursky och Arbeten 80-08


Andreas Gursky är en av världens ledande fotografer (3:41)

Fredrik Liew berättar om den tyske fotografen Andreas Gursky och vinterns utställning där Gurskys hela produktion visas. Gursky är känd för sina gigantiska panoramafotografier, ofta av massrelaterade motiv; stora företag, börser eller folksamlingar, som vid politiska massmöten eller på klubbar. Gursky har nu särskilt för Moderna Museet och samproducenterna Vancouver Art Gallery och Kunstmuseen Krefeld, tagit fram nya kopior av sitt oeuvre, i mindre format. Detta möjliggör att visa över 150 bilder som spänner över tjugo år och där man kan följa

Mer om utställningen