Anna Riwkin, Sia, Tanganyika. Ur serien Sia bor på Kilimandjaro, 1957 © Anna Riwkin/Moderna Museet

Världen – bortom förorten

Elle-Kari; Eva möter Noriko-San; Sia bor på Kilimandjaro; Mokihana bor på Hawaii. När jag läser titlarna på Anna Riwkins böcker i bibliogra fin i denna katalog, kastas jag blixtsnabbt tillbaka till min barndom på 50-talet. Mer än något annat bidrog Anna Riwkins bilder till att forma min uppfattning av världen bortom stockholmsförorten.

Världen i norr, söder, öster och väster. Och inte bara min och andra folkhemsbarns (med Vi-läsande föräldrar)världsuppfattning; barn i hela västvärlden bläddrade i Anna Riwkins böcker och förundrades över hur andra barn hade det.

Elle-Kari, Sia och alla de andra i hennes barnböcker var ju så lika oss – och ändå så olika. Det Anna Riwkin lyckades fånga, eller snarare formulera, inte bara i de berömda barnböckerna, utan faktiskt i hela sin rika produktion, rymde på ett märkvärdigt sätt ett fundamentalt ”både och”. Där fanns alltid en stark känsla för det gemensamt mänskliga, det som förenar oss alla och som ger oss samma värde. Det brann hon för. Men med denna resonansbotten hävdar hon sedan lusten och glädjen i skillnaden, i mångfalden. Lusten att förstå och glädjas åt det annorlunda hos den andre är Anna Riwkins adelsmärke. Med en sådan hållning är det inte konstigt att hennes bilder känns då brännande aktuella även i dag, när ett bejakande av skillnaden blir allt viktigare som motvikt till samhällets integrations- och smältdegelsdrömmar.

Detta i sig kunde vara skäl nog för att göra en stor utställning med Anna Riwkin. Om man till det lägger det faktum att hon är en av Sveriges internationellt mest uppmärksammade fotografer, en modern pionjär och en tidig, extraordinär rollmodell för kommande generationer av fotografer – inte minst kvinnor – så kan man egentligen bara fråga sig varför vi inte gjort utställningen tidigare. Men låt oss inte grubbla över det, utan i stället glädjas åt hur Anna Riwkin delar med sig av sin enastående bildvärld!

Lars Nittve
Överintendent

Mer om utställningen