Group 2

Uppslag i Nelly Beckers efterlämnade anteckningshäfte, 1925

Aris Fioretos

Atlas

25.10 2019 – 12.1 2020

Stockholm

Öppnar om 65 dagar

I ”Atlas”, ett laboratorium till bok, levandegörs en parallellvärld intill förväxling lik vår egen. Svävande mellan fiktion och kulturhistoria möter du texternas universum i en utställning med samma namn. Aris Fioretos är författaren bakom boken och curatorn bakom utställningen som du hittar i Pontus Hulténs visningsmagasin.

Allt började med en dödsannons. En dag upptäckte Aris Fioretos att en arkivarie på Medicinalstyrelsen gått bort i hög ålder och utan anhöriga. Han skulle inte ha lagt Iris Frosts namn på minnet om det inte liknat ett han givit en bifigur i sin första roman. Nyfiken kontaktade han tidningen och fick numret till personen som satt in annonsen. När de möttes visade sig livet överträffa dikten. Den avlidna hade inte bara läst hans romaner om hjärnans, könets och hjärtats roll för den människosyn som växer fram under början av 1900-talet, utan även kommenterat dem.

I ”Atlas”, som utkommer på Norstedts Förlag hösten 2019, föreligger dessa medicinhistoriska anteckningar i redigerat skick. Här kastas ljus över gestalter som är betydligt mindre av påhitt än Fioretos sökt få läsare att tro. (Människor skildras som hoppar fallskärm och saknar navel. Vissa lider av en ”deformation av den sexuella instinkten”, andra söker det stoff av vilket själen är gjord). I detta laboratorium till bok levandegörs en parallellvärld intill förväxling lik vår egen.

Med firman gewerk design i Berlin har Fioretos återskapat texternas universum, svävande mellan fiktion och kulturhistoria.

Curator: Aris Fioretos

Utställningen visas i Pontus Hulténs visningsmagasin på plan 2

Karta över Moderna Museet