Marie bebådelse

Eija-Liisa Ahtila, Marie bebådelse, 2010 © Eija-Liisa Ahtila/BUS 2012/Crystal Eye Ltd, Helsinki. Courtesy of Marian Goodman Gallery, New York and Paris.

Eija-Liisa Ahtila

Parallella världar

11.2 2012 – 6.5 2012

Stockholm

Eija-Liisa Ahtila är en av Nordens internationellt mest erkända samtidskonstnärer. Sedan sitt genombrott på nittiotalet är hon en föregångare i utvecklingen av filmiska installationer. Ahtilas verk rör sig i gränstrakter – de ifrågasätter filmspråkets konventioner och utmanar invanda perspektiv. Hennes särställning i filmvärlden blev tydlig för en bredare publik då hon satt i juryn för spelfilm under Venedigs filmfestival 2011.

Fascinationen över filmen som teknik och medium är genomgående i Eija-Liisa Ahtilas konstnärskap. Hon vrider och vänder på filmmediets själva hörnstenar, och leker med ett traditionellt berättande. Hur kan filmen berätta med verktyg lånade från måleriet, poesin eller reportaget? Ahtila sätter även fingret på hur lätt vi förleds att tro på världen som den ser ut genom linsen.

– Filmmediet som redskap inger ett stort mått av tillit, men det kan inte avläsa alla världar och visa dem för oss. Jag försöker visa att exempelvis naturens värld och den av människan skapade filmiska uttrycksformen inte möts. Även om de faktiskt finns i samma värld så är de snarast parallella, säger Eija-Liisa Ahtila själv, apropå det nya verket Horisontal (2011).

Verken i utställningen är främst från senare år, med betoning på konstnärens intresse för perception och skildringen av yttre och inre världar. Från Me/We, Okay, Gray, ett idag ikoniskt videoverk från tidigt 1990-tal, till den helt nyproducerade installationen Horisontal. Eija-Liisa Ahtilas arbetsprocess börjar ofta i skrivandet. Insamlad information kring ett ämne vävs samman med fiktion och konsthistoriska eller litterära referenser i täta berättelser. Produktionerna är omfattande, med filmteam och skådespelare. Filmerna upplever man som i utställningen, i stora rumsliga installationer med flera projektioner, eller som biografvisningar på filmfestivaler runtom i världen.

– Återkommande i verken är ett tillstånd av ovisshet – om avstånd i tid och rum, sviktande mentala tillstånd eller glidande identiteter. Ahtila vill göra betraktaren medveten om hur vår upplevelse av omvärlden både bestäms och begränsas av våra sinnesupplevelser, säger Lena Essling, curator.

I sina senare verk berör Ahtila vår relation till djuren, delvis influerad av den radikale biologen Jakob von Uexküll (1864–1944). Han har beskrivit studiet av andra arter som ”utflykter till världar utanför vårt vetande”. Eija-Liisa Ahtila möjliggör upplevelsen av en mångfald sådana samtidiga men parallella världar.

Eija-Liisa Ahtila bor och verkar i Helsingfors. Hennes verk har visats på bland annat MoMA, New York; Jeu de Paume, Paris; Tate Modern, London, och Kunsthalle Zürich. Hon har deltagit i ett stort antal internationella utställningar, däribland Venedigbiennalen 1999 och 2005.

Curator: Lena Essling

Bilder

The House
Eija-Liisa Ahtila, The House, 2002 © Eija-Liisa Ahtila/BUS 2012/Crystal Eye Ltd, Helsinki. Courtesy of Marian Goodman Gallery, New York and Paris. Photographed by Marja-Leena Hukkanen
The Annunciation
Eija-Liisa Ahtila , The Annunciation, 2010 © Eija-Liisa Ahtila/BUS 2011/Crystal Eye Ltd, Helsinki. Courtesy of Marian Goodman Gallery, New York and Paris.
Eija-Liisa Ahtila
The Annunciation, 2010
© Eija-Liisa Ahtila/BUS 2011/Crystal Eye Ltd, Helsinki. Courtesy of Marian Goodman Gallery, New York and Paris.
The Annunciation
Eija-Liisa Ahtila, The Annunciation, 2010 © Eija-Liisa Ahtila/BUS 2012/Crystal Eye Ltd, Helsinki. Courtesy of Marian Goodman Gallery, New York and Paris

Mer om utställningen