Annika von Hausswolff, Del ur I Am the Runway of Your Thoughts, 2008 © Annika von Hausswolff

I kamerans våld

Samtida fotobaserad konst (1970–2010)

Från 1970-talet och framåt ifrågasätts idén om konstens och fotografiets uppgift att visa fram oförfalskade identiteter. Istället används kameran för att understryka rollspelets möjligheter och hur begreppet identitet kan konstrueras.

Massmediernas mångfaldigande av verkligheten har radikalt omdanat förutsättningarna för våra liv. I synnerhet blev kameran ett användbart konstnärligt verktyg för att undersöka tillvarons rollspel med. Fotografiet som sanningsvittne betvivlades. Genom att manipulera avbildningen som om den vore verklig uppmanade konstnärerna oss att bli kritiskt vaksamma på hur bilder i allmänhet används.

Förändringarna resulterade i ett brett spektrum av fotografiska praktiker. Traditionellt orienterade fotografer förfinade sina estetiska metoder till vackert förkonstlade bilder. Till exempel Robert Mapplethorpe som återknöt till klassiska skönhetsideal för att underminera de sociala fördomarna gentemot homosexualitet.

Andra experimenterade med digitala ingrepp och skapade nya verkligheter av redan existerande världar. Under 1980- talet förtydligades den konstnärliga tillämpningen genom närmast filosofiska undersökningar av avbildningens rika betydelsenivåer. Sedan slutet av 1970-talet har Cindy Sherman förklätt sig i klichéfyllda kvinnliga identiteter för att förstå hur en specifik identitet är sammansatt.

I takt med den digitala tidsålderns explosionsartade framsteg sammanblandas information och underhållning från när och fjärran. Den tidigare tydliga uppfattningen av tid och rum är diffus.

Annika von Hausswolffs I Am the Runway of Your Thoughts från 2008 fångar just känslan av att försöka fånga och kontrollera något som uppfattas som ett obestämt hot. Begreppet identitet är inte längre enbart knutet till etnicitet, kön och klass. Det kan istället konstrueras utifrån överraskande sammanblandningar av givna förutsättningar och tagna förebilder.

Mer om utställningen