Christer Strömholm, Hiroshima, 1963/1981 © Christer Strömholm/Bildverksamheten Strömholm

Se världen!

1920–1980

Hos många dokumentärfotografer har det varit en stark drivkraft att berätta om händelser, platser och människor i deras vardag. För vissa är det ett livslångt uppdrag att avslöja och visa upp samhällets orättvisor. För andra är det ett sätt att dela med sig av sina egna erfarenheter och att utveckla den dokumentära fotografin mot mer personliga och konstnärliga projekt.

Genom kameran har fotografer haft möjlighet att komma i kontakt med utsatta, ibland gömda eller glömda, grupper och miljöer. Vi får här möta Larry Clarks inträngande och kontroversiella fotografier av sina missbrukande vänner i hemstaden Tulsa. Samma tematik finns i Nan Goldins nakna porträtt i färg.

Couple in bed, Chicago
Nan Goldin, Couple in bed, Chicago, 1977 Färgfotografi typ R, Cibachrome © Nan Goldin

I utkanten av det gamla Riga ligger Amalias Street 5a, ett trähus med 37 invånare, som fotografen Inta Ruka har dokumenterat sedan 2004. Tillsammans med Antanas Sutkus är hon en del av fotografiscenen i de baltiska länderna, som under 1980- och 90-talen förhöll sig och anpassade sig till Sovjetunionen och sedan dokumenterade förändringarna under den post-sovjetiska tiden.

I den dokumentära traditionen arbetade även Christer Strömholm och hans elever. Anders Petersen är kanske den som tydligast har fört Strömholms arv vidare i bland annat den legendariska serien från Café Lehmitz i Hamburg (1967–70). Andra fotografer som under åren utvecklat olika sätt att se på det svenska samhället är JH Engström, Catharina Gotby och Lars Tunbjörk.

Genom hela fotohistorien har fotografer valt att under långa perioder gå in i andra människors världar och livserfarenheter. Men för att kunna göra det och samtidigt försörja sig har många fotografer arbetat parallellt med de egna projekten och med olika typer av kommersiella uppdrag. Detta har lett till intressanta kopplingar och förskjutningar mellan socialt orienterade reportage, dokumentära projekt, porträttfotografi, reklam och fotobaserad konst.

Inta Ruka, Rihards Stibelis. Ur serien Amãlijas gata 5a, 2006 Reprofoto: Prallan Allsten. © Inta Ruka / Bildupphovsrätt 2016
Anders Petersen, Lilly och Rosenkavaljeren. Ur serien Café Lehmitz, 1967–1970 © Anders Petersen

Mer om utställningen