En annan historia katalog

Utställningskatalog

Utställningskatalogen En annan historia är producerad av Moderna Museet och finns att köpa i Butiken och i vår webshop.

I Moderna Museets samling ingår fotografier från 1840-talet fram till idag och Moderna Museets samling av fotografi är en av Europas främsta. Många av de mest kända namnen i fotografins historia finns representerade och sammanlagt rör det sig om över hundratusen fotografier.

Detta är volym två av Moderna Museets böcker om fotografi ur samlingen, den första heter Åter till verkligheten.

Redaktör: Anna Tellgren.
Texter på svenska och engelska.

Köp katalogen En annan historia
Köp katalogen Åter till verkligheten

Mer om utställningen