Örnen efter landningen. Ur serien Ingenjör Andrées luftfärd

Nils Strindberg, Örnen efter landningen. Ur serien Ingenjör Andrées luftfärd, 14/7 1897 Gelatinsilverfotografi © Nils Strindberg

Skrivet i ljus

1840–1930

Den tredje delen av En annan historia. Fotografi ur Moderna Museets samling har underrubriken Skrivet i ljus. Här träder fotografins barndom fram, från det ögonblick då fransmannen Louis Jacques Mandé Daguerre utvecklade den fotografiska tekniken daguerrotypen 1839 till och med August Sanders fascinerande projekt Menschen des 20. Jahrhunderts, svartvita porträtt av det tyska samhällets medborgare från 1900-talets första hälft.

I sex salar visar vi ett antal pionjärin- satser inom fotografin, unika verk som bidrar till Moderna Museets särställning som fotografisamlande institution. Här framträder Julia Margaret Cameron som under 1860-talet porträtterade ett antal engelska personligheter så att såväl deras utsida som insida kom till uttryck.

Julia Margaret Cameron, The Mountain Nymph, Sweet Liberty, 1866

Guillaume Berggrens fotografier från 1880-talets Konstantinopel är legendariska, liksom Carleton E. Watkins dokumentation från den amerikanska västern några decennier tidigare. Förutom porträtt, var landskap, natur och arkitektur typiska ämnen för de första fotograferna. Några samtida utvikningar görs här också, bland annat i Tom Hunters fotografiska serie där han vid millenieskiftet undersöker det urbana lanskapet i industrialismens spår.

Vad står piktorialismen för? I ett stort rumsligt sammanhang framträder fotografier från 1800-talets slut till första väldskrigets utbrott, av fotografer som primärt intresserade sig för optiska och bildmässiga frågeställningar. En av konstfotografins förgrundsgestalter är Henry B. Goodwin som gjorde sig känd för effektfulla konstnärsporträtt, måleriska nakenstudier och mjukt disiga stockholmsbilder. Fotografi betyder just ”skrivet i ljus”. Bland de olika experiment och sällsamma dokumentationer som visas här ryms Nils Strindbergs fotografier från en katastrofal färd i luftballong till Nordpolen 1897. Tre decennier senare framkallades hans filmer och resultatet ingår nu i Modernas Museets samling av fotografi.

Mer om utställningen