Installationsbild Moderna Museet, 2014 © Gabriel Orozco. Courtesy of the artist and kurimanzutto, Mexico City. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Ett konstäventyr för barn i alla åldrar

Vet ni vad en arkeolog gör? De gräver bland annat upp gamla saker ur marken och tar reda på mer om historien med hjälp av det som de hittat. Arkeologi är lite som att lösa gåtor eller lägga pussel.

I det här konstäventyret får ni vara arkeologer. Ert uppdrag är att leta reda på olika spår i utställningen Gabriel Orozco – Natural Motion, göra några uppgifter och lösa en bildgåta, bit för bit. Gå till verken i tur och ordning och gör uppgifterna tillsammans. För varje uppgift ni gör får ni dra ett streck mellan punkterna i bildgåtan.

Tid: ca 20 min
Ålder: För arkeologer i alla åldrar. OBS! Ingen utbildning behövs.

Det arkeologiska äventyret och Bildgåtan kan ni hämta i infodisken på Moderna Museet. Är du nyfiken på uppdraget kan du ladda ner det här. Det arkeologiska äventyret (pdf)

Mer om utställningen