Porträtt av Hilma af Klint. Fotograf okänd

Biografi Hilma af Klint

Hilma af Klint föds den 26 oktober 1862 på Karlbergs slott i Stockholm. Hon är dotter till kommendör Fredrik Victor af Klint och Mathilda Sontag och är det fjärde barnet av fem syskon.

1872

Familjen flyttar till Norrtullsgatan i Stockholm. Om somrarna bor de på släktgården Hanmora på Adelsö i Mälaren. Hilma af Klint börjar i Normalskola för flickor.

1879–1882

Deltar i spiritistiska seanser.

1880

Studerar vid Tekniska skolan (nuvarande Konstfack) och tar lektioner i porträttmåleri. Systern Hermina avlider och förlusten förstärker Hilma af Klints religiösa och spiritistiska intresse.

1882–1887

Studerar vid Konstakademin för bland andra Georg von Rosen och August Malmström. Examineras med goda omdömen.

1880-talets slut

Tillsammans med två andra konstnärer tilldelas hon av Konstakademien en ateljé på Hamngatan 5. Målar porträtt och landskap i naturalistisk stil.

1896

Bildar gruppen De fem, som har regelbundna andliga sammankomster. Kvinnorna upplever sig få kontakt med så kallade höga mästare. De Fem börjar skriva ner sina upplevelser i anteckningsböcker. De skriver och tecknar även automatiskt, det vill säga utan att medvetet styra handens rörelser över papperet.

1898

Fadern avlider. Hilma af Klint flyttar tillsammans med sin mor till Brahegatan 52 i Stockholm.

1904

Får under en seans veta att hon ska utföra målningar på det astrala planet. Verken ska gestalta det oförgängliga hos människan.

1906

Påbörjar arbetet med Målningarna till templet, som kommer att bestå av flera olika serier och grupper av målningar med olika teman. Den första förberedande gruppen heter Urkaos och består av 26 relativt små bilder. Målningarna skapas enligt Hilma af Klint mediumistiskt, det vill säga helt styrt av en hög mästare. Mästarnas uttalanden skrivs ned i anteckningsböcker tillsammans med förberedande skisser till målningarna. Arbetet hålls hemligt och visas endast för några få invigda.

1908–1912

För att bättre kunna ta hand om sin blinda mor lämnar Hilma af Klint under försommaren ateljén på Hamngatan för ett arbetsrum i fastigheten på Brahegatan. Ett fyra år långt uppehåll i arbetet med Målningarna till templet inleds. Under dessa år målar hon heller inte naturalistiskt, undantaget ett porträtt från 1910.

1911

Hennes tidiga naturalistiska målningar visas av Föreningen Svenska Konstnärinnor på Konstakademien i Stockholm.

1912

Arrenderar villa Furuheim på Munsö i Mälaren tillsammans med vänner och tillbringar flera somrar framöver där.

1912–1915

Återupptar arbetet med Målningarna till templet. Flera nya serier och grupper målas under andligt inflytande, men betydligt mer självständigt än tidigare. Här ingår bland andra serierna Svanen och Duvan.

1913

Deltar i juni vid teosofiska samfundets kongress i Stockholm.

1914

Ställer ut naturalistiska målningar på Baltiska utställningen i Malmö. I utställningen deltar konstnärer från de Nordiska länderna men också från Baltikum, Tyskland och Ryssland. I den ryska avdelningen visas verk av Wassily Kandinsky (1866–1944) .

1915

Målningarna till templet avslutas med de tre stora altarbilderna.

1916

Fortsätter att skapa metafysiska bilder, som nu kommer till på en mer självständig basis. Målar serien Parsifal. En ateljé för Hilma af Klints målningar börjar byggas vid Furuheim.

1917

Målar den geometriskt abstrakta serien Atomen, där hennes starka naturvetenskapliga intresse är påtagligt. Dikterar sina tankar om själslivet. Texten renskrivs sedan på maskin och uppgår till 1240 sidor.

1918

Flyttar tillsammans med sin mor till Furuheim.

1920

Modern avlider. En intensiv skapandeperiod inleds. Hilma af Klint flyttar till Helsingborg tillsammans med moderns sjuksköterska Thomasine Andersson. Blir medlem i det Antroposofiska sällskapet. Reser till Dornach i Schweiz, där hon träffar antroposofins grundare Rudolf Steiner (1861-1925). Efter sitt första besök i Dornach upphör hon att måla under ett drygt år och lämnar därmed den geometriska abstraktionen bakom sig. Efter uppehållet blir akvarell hennes huvudsakliga teknik och hon strävar efter att motivet ska uppstå ur färgen.

1921–1930

Vistas under långa perioder i Dornach. Studerar antroposofi och närvarar vid flera föreläsningar av Steiner. Mellan 1925 och 1930 finns varken någon daterad målning eller några anteckningar.

1928–1931

Har sin adress på Skolgatan 17 i Uppsala.

1935

Flyttar till Grönegatan 28 i Lund.

1944

Flyttar till sin kusin Hedvig af Klint i Ösby i Djursholm.

Skriver ett sista inlägg i anteckningsböckerna den 9 oktober, det avslutas med följande mening: ”Du har mysterietjänst framför dig och skall nog snart inse vad som fordras av dig.”

Hilma af Klint avlider efter en olyckshändelse den 21 oktober, nästan 82 år gammal. Samma år avlider också Kandinsky, Munch och Mondrian.

Den konstnärliga kvarlåtenskapen om fler än 1 000 verk och över 125 anteckningsböcker testamenteras till brorsonen, Erik af Klint.

Installationsvy från Hilma af Klint - Abstrakt pionjär
Installationsvy från Hilma af Klint - Abstrakt pionjär, 2013 Photo: Åsa Lundén/ Moderna Museet

Mer om utställningen